Innovationsfondens formål

Mission, vision og målsætninger.

Mission
Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark.

Vision
Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet.


Målsætninger

Innovationsfondens investeringer bidrager til:

  • Vækst og beskæftigelse
  • Løsning af centrale samfundsudfordringer

Målsætningerne nås gennem:

  • Innovation og teknologiudvikling
  • Samarbejde på tværs
  • Entreprenørskab i trivsel
  • Fremragende forskning
  • Et stærkt internationalt udsyn