Innovationsfondens priser

Innovationsfondens Prisuddeling 2020

Hvert år hylder Innovationsfonden landets mest innovative ildsjæle, som gennem forskning og iværksætteri har skabt markant værdi for Danmark. Vinderne offentliggøres ved det årlige prisarrangement.

 

Innovationsfondens kerneformål er at understøtte vækst og værdiskabelse i hele landet gennem banebrydende forskning og videnbaseret iværksætteri. Med disse priser ønsker vi at hylde de mest inspirerende projektdeltagere, hvis nybrud har løst samfundsudfordringer og skabt konkret værdi for Danmark.Priserne synliggør således personerne bag den værdiskabende innovation som rollemodeller for fremtidige generationer.

Kender du en eller flere kandidater, der personificerer denne karakteristik? Så kan nominere dem nu.

Dato for prisuddelingen: 7. februar 2020

Indstilling til priser

Kandidater fra Innovationsfondens projektportefølje kan indstilles af alle - herunder virksomheder, enkeltpersoner, aktører fra økosystemet for iværksætteri, universiteter, forskningsinstitutter, brancheorganisationer og offentlige institutioner. Projektdeltagere kan dog ikke indstille dem selv. Der er ingen begrænsning for antallet af indstillinger per institution.

Indstillinger skal indsendes via fondens ansøgningsportal e-grant.

Deadline for indstillinger: 5. november 2019, klokken 12.00

Vi har brug for indstillinger af kandidater inden for de fire nedenstående kategorier:   

Innovatør Prisen
Prisen hædrer den excellente forsker, opfinder eller team, som gennem ny viden og banebrydende forskning har skabt innovative produkter, processer, services eller markedsgennembrud, som har resulteret i stor konkret og dokumenteret værdi for en eller flere danskbaserede virksomheder. Vinderen af Innovatør Prisen forventes at være en inspirerende rollemodel for den meget værdiskabende forskning i typisk private virksomheder og derved kunne stimulere til yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark.

Prisen: Vinderne modtager i alt op til 300.000 kr.

Indstil kandidat til Innovatørprisen

Grand Solutions Prisen
Prisen hædrer et igangværende eller færdiggjort succesfuldt Grand Solutions-projekt. Projekterne og vinderne skal have udmærket sig med en ekstraordinær værdiskabelse og dermed fungere som inspirerende rollemodeller for fremtidige forsknings og innovations projekter.

Prisen: Vinderne modtager hver en personlig hæderspris på 200.000 kr. Derudover tildeles samlet 1 mio. kr. til forskningsaktiviteter.

Indstil kandidat til Grand Solutions prisen

Erhvervsforsker Priserne
Prisen hædrer udvalgte Ervhvervs-PhD’ere eller Postdocs tilknyttet Innovationsfondens talentprogram. Kandidaterne skal have formået at kombinere høj forskningsfaglig indsigt med stærk forretningsforståelse til at skabe mærkbar værdi for virksomheder i Danmark.

Prisen: Vinderne modtager hver en personlig hæderspris på 50.000 kr.

Indstil kandidat til Erhvervsforskerprisen

Iværksætter Prisen - årets videnbaserede iværksætter (nyhed i 2020)
Prisen hædrer et iværksætterteam fra fondens investeringsportefølje, som med et innovativt produkt, en service eller ny proces har skabt en succesfuld virksomhed. Der skal dokumenteres forretningsmæssig værdiskabelse i form af vækst og beskæftigelse og/eller løsning af en samfundsudfordring.

Prisen: Vinderen bliver en udvalgt iværksættervirksomhed, hvor op til tre fra teamet hver modtager en personlig hæderspris på 100.000 kr

Indstil kandidat til Iværksætterprisen

Specifikke formål med priserne, vurderingskriterier og vurderingsprocesser fremgår af de enkelte opslagstekster herunder.

Tidligere års vindere
Se tidligere års vindere af Innovationsfondens priser
Kontakt
Har du spørgsmål til Innovationsfondens priser?

Lars Winther, Scientific Officer, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5036, mail: lars.winther@innofond.dk

Jens Bomholt, Presse og mediechef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5045, mail: jens.bomholt@innofond.dk