Solceller og vindmøller

Billig lagring af vedvarende energi

Periode
2017 - 2021
Innovationsfonden
18 mio.
Samlet budget
25 mio.

Nyt projekt skal udvikle billige batterisystemer, der gennem integration med vindmøller og solceller kan øge stabiliteten i elnettet og derved sikre mere vedvarende energi. Projektet vil udvikle billige, bæredygtige løsninger, der vil gøre flowbatterier yderst konkurrencedygtige.

Danmark og mange andre lande har som mål at øge andelen af vedvarende energi i deres energisystemer væsentligt, men står over for den udfordring at elproduktionen fra sol og vind ikke kan styres på samme måde som fossile kraftværker.

Denne udfordring vil vokse i takt med at der bliver tilsluttet større og større andele fluktuerende vedvarende energi til elnettet og potentialet for billig energilagring vil derfor vokse i takt hermed.

Projektet ORBATS vil med sit fokus på billig energilagring være del af løsningen på denne udfordring.

Projektet er et samarbejde mellem DTU Energi, Vestas, VisBlue, Aarhus Universitet, Lithium Balance og Harvard University.

Traditionelle batterier, som vi kender dem fra mobiltelefonen eller den bærbare computer, består af relativt dyre faste stoffer, hvori energien lagres, hvilket rent praktisk betyder at når man skal lagre dobbelt så meget strøm, bliver man nødt til at have et batteri, der fysisk er dobbelt så stort.

For at løse denne fysisk udfordring, vil ORBATS udvikle såkaldte flowbatterier, hvor energien lagres i en væske uden for selve batteriet.

Har man brug for mere kapacitet, kan man bare anskaffe sig en større lagertank og hælde mere væske på uden at skulle gøre selve batteriet større. Flowbatterier kan fungere til lagring af energi, og eksempelvis i mindre energinet overflødiggøre diesel-generatorer som ellers anvendes som back-up power.

Til flowbatterier har der hidtil været anvendt vanadiumforbindelser til at lagre energien, hvilket har gjort batterierne dyre.

ORBATS vil derfor erstatte det dyre grundstof vanadium og i stedet bruge bæredygtige organiske materialer.

Projektet vil ikke bare udvikle de nye materialer, men også de særlige styringsstrategier der skal til for at optimere de nye batteriers ydeevne. Den nye batteritype skal demonstreres i en prototype på 5-25 kilowatt.

- Vandbaserede flowbatterier har alle muligheder for at blive en afgørende brik i et bæredygtigt energisystem med stort behov for energilagring. Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes os at samle et så stærkt projektteam til opgaven. Med den stærke industrielle deltagelse vil der være kort afstand fra de nye løsninger, vi som forskere udvikler, til anvendelsen, udtaler lektor Johan Hjelm fra DTU Energi, der leder projektet.

- Vestas arbejder sammen med en række partnere på at udvikle innovative løsninger, som vil nedbringe omkostningerne ved vindenergi. Vi ser et stort potentiale i effektiv batteriteknologi, som et skridt på vejen til en fuldt bæredygtig energiforsyning, siger Anders Vedel, CTO og Executive Vice President, Vestas.

Officiel titel: 
ORBATS

Kontakt

DTU Energi, lektor  Johan Hjelm
Tlf. 2132 8043

Vestas Wind Systems A/S, Head of External Communications Anders Riis
Tlf. 4181 3922

VisBlue, CEO Søren Bødker
Tlf. 2166 3575

Aarhus Universitet, lektor Anders Bentien
Tlf. 3036 9515

Lithium Balance A/S, CEO Lars Barkler
Tlf. 2278  3940