Grand Solutions Covid 19 call

Corti og Region Hovedstadens Akutberedskab udvikler digitale COVID-19-løsninger til akutmedicinske tjenester

Innovationsfonden har tildelt et Grand Solutions Grant til det danske startup Corti og Region Hovedstadens Akutberedskab, som går sammen om at udvikle en COVID-19-løsning i topklasse til brug for akutberedskaber i hele verden.

Et øget pres på sundhedsvæsnet har ledt til en række teknologiske kvantespring og vi har været vidne til ekstraordinære løsninger i forsøget på at mindske konsekvenserne af COVID-19-udbruddet.

Innovationsfonden  har derfor finansieret en af disse løsninger, der vil stå i spidsen for, hvordan ny teknologi benyttes i den akutmedicinske tjeneste.

Et lovende partnerskab

Projektet på 6,7 millioner kr. - navngivet AI4COVID - er netop startet og vil køre i 6 måneder. Det vil i første omgang ske i både Danmark og i USA.

Region Hovedstaden anses for at have et af de bedste akutberedskaber i verden, fordi det er et fuldt ud integreret sundhedsdatasystem, der også er kendt for innovative løsninger. Corti samarbejder med Region Hovedstadens Akutberedskab og Seattle Fire Department, der driver Seattle Emergency Service, med henblik på at analysere alarmopkald og udvikle teknologiske løsninger.

Sammen med Region Hovedstadens Akutberedskab vil Corti videreudvikle det igangværende arbejde med kunstig intelligens i både Region Hovedstadens Akutberedskab og Seattle Fire Department. Slutmålet er at hjælpe sundhedspersonale med at håndtere endnu en potentielt COVID-19 bølge.

Målet for AI4COVID er hurtigt at udvikle tre COVID-19 løsninger. Dette sker ved at anvende de eksisterende data for akutte henvendelser til 1-1-2 og 1813 og eksisterende COVID-data og kombinere dette med brugen af kunstig intelligens til at mindske påvirkningen af ​​COVID-19 på befolkningen, sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien.

COVID-19 funktionaliteterne onmfatter tre forskellige løsninger:

 • COVID-19 Self-Triage
  Cortis selv-evaluerings værktøj giver borgere adgang til et online-værktøj, som bygger AI-teknologi. Her har den enkelte borger mulighed for kontinuerligt at overvåge deres sundhedstilstand. Målet er en reduktion i antallet af ikke-kritiske opkald og værktøjet vil afhjælpe unødvendigt pres på systemet, samtidig med at mindske den enkelte borgers bekymring via rettidig information og opfølgning på de pågældende symptomer.
   
 • COVID-19 Triage
  COVID-19 Triage er et produkt baseret på Corti’s algoritmer, som vil blive trænet til at genkende indikatorer og dermed tegn på COVID-19 hurtigt og præcist, og foreslå relevante handlinger, såsom at anbefale sundhedspersonale at bære værnemidler i forbindelse med udrykning til en akut patient  for at mindske smitterisikoen hos ambulancepersonalet, uden at overforbrug knappe ressourcer. Denne løsning skal hjælpe til at  beskytte sundhedsfagligt personale, forkorte opkaldsvarigheden og sikre hurtigere identificering af højrisiko-tilfælde.
   
 • COVID-19 Explore
  Udover at hjælpe patienter under 112 og 1813 opkald, er det essentielt at benytte den indsamlede viden fra opkaldet til at skabe et overblik over den del af befolkningen, der enten er smittet eller er i risiko for at blive smittet. COVID-19 Explore vil muliggøre korrekt planlægning af ressourcer, indgriben og reguleringer mere præcist end andre tilgængelige værktøjer.

- Vores motivation er at redde så mange liv som muligt, og samarbejdet med Corti giver os fordelen af at være på forkant og herved både planlægge anvendelsen af vores akutte ressourcer bedst muligt og beskytte vores sundhedspersonale, der altid er frontlinje personale. Dette projekt kan både hjælpe borgerne og effektivisere ressourceanvendelsen i krisesituationer, men også i hverdagen efter, siger Freddy Lippert, direktør og læge i Region Hovedstadens Akutberedskab

Før COVID-19 pandemien var Region Hovedstadens Akutberedskab og Corti allerede engageret i et stort fælles projekt med at udvikle og teste kunstig intelligens til at identificere hjertestoppatienter under 1-1-2 opkaldet.

Partnerskabet har været vellykket og leveret en konkret teknisk løsning, som har vist sig at være mere nøjagtig og hurtigere end sundhedsfagligt personale til at opdage alvorlige sygdomme, såsom hjertestop.

- Da Covid-19 pandemien startede, så vi hurtigt, hvor svært det var at vurdere risikoen for mulig COVID-19 smitte ved telefonisk opkald i det hyperakutte forløb og inden ambulance blev sendt. Personalet skal konstant balancere patientens akutte behov overfor risikoen for deres kollegers i ambulancen. Derfor omlagde vi vores produktion, og i løbet af 4 uger havde vi trænet vores kunstige intelligens til at identificere høj-risiko COVID-19 opkald, ved blot at lytte på måden hvorpå patienten beskrev sin eller en pårørendes situation. Dette gik hurtigt i USA, hvor personalet pludselig fik assistance fra en AI, hvilket skabte en masse ro og tilfredshed. At være i stand til at reagere så hurtigt og hjælpe sundhedsvæsnets helte gjorde os enormt stolte og som organisation er vi positive omkring udsigten til flere offentlige-private digitaliseringssamarbejder i fremtiden, siger Andreas Cleve, CEO & co-founder fra Corti

Implementering i Danmark og USA

Foruden København implementeres projektet i Seattle, Washington State. Seattle Fire Department er internationalt førende og anerkendt som et af de bedste akutberedskaber i verden.

Seattle EMS har også samarbejdet med Corti forud for COVID-19 pandemien, med henblik på at udvikle og demonstrere løsninger baseret på avanceret kunstig intelligens, såsom forbedret medicinsk triage, detektion af hjertestop og digitaliseret kvalitetssikring. Målet er at assistere det sundhedsfaglige personale både under og efter opkaldet.

Projektet vil ikke kun være gavnligt ved COVID-19. AI4COVID er at betragte som en booster til anvendelse af en løsning på langt sigt. Under dette projekt vil COVID-19-funktionaliteter blive inkluderet i Explore, Triage og Self-Triage til eksisterende slutbrugere. Efter COVID-19 pandemien tilføjes flere funktionaliteter i det eksisterende system med henblik på at fremme digitalisering af diagnosticering af flere akutte sygdomme.

 

Kontak:

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
jens.bomholt@innofond.dk, 61 90 50 45