Biler Lira

Digitalisering af vejenes tilstand fra bilers sensorer kan give besparelser på vejvedligeholdelse

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
12 mio.
Samlet budget
18 mio.

Nyt projekt vil gøre det muligt at indsamle data fra sensorer i almindelige personbiler og udvikle tilhørende modeller til at vurdere vejenes tilstand. Slitagen af veje kan dermed opdages og udbedres langt tidligere, så det bliver muligt at vedligeholde vejene mere effektivt – og for færre ressourcer.

Moderne biler er udstyret med en lang række sensorer, der indsamler mange forskellige data under kørslen.

Disse data kan – direkte eller indirekte – relateres til tilstanden på den specifikke vej, som bilen kører på.

Indsamling og efterbehandling af disse data fra bilerne skaber en helt ny mulighed; At udnytte tidligere uudnyttede datakilder til løbende og automatiseret tilstandsmåling af det danske vejnet.

Det er formålet med projektet LiRA (Live Road Assessment), som Innovationsfonden har investeret 12 mio. kr. i.

Med machine learning vil der blive udviklet en omfattende matematisk model, som gør det muligt at vurdere vejenes fysiske tilstand. Dette kan revolutionere den måde vejinfrastrukturen bliver vedligeholdt og kan dermed give store besparelser.

Revolution af tilstandsmålinger af veje
Modellen vil eksempelvis kunne udpege skader på veje, der udvikler sig hurtigere end konventionelle tilstandsmålinger udføres.

Og den vil desuden kunne levere data om vejens tilstand i vinterhalvåret, hvor konventionelle målinger ikke udføres på grund af ugunstige vejrforhold.

- Det er ambitionen, at nyskabelsen i dette projekt vil lede til en revolution af tilstandsmålinger af danske veje. Derudover vil der ud fra det nye projekt løbende kunne analyseres udledning af støj og CO2, som kan anvendes som input i vedligeholdelsesstrategier og bidrage til samfundsøkonomiske beregninger, siger Matteo Pettinari, der er specialist i Vejdirektoratet og projektleder på LiRA.

Projektet er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, GreenMobility A/S, DTU Byg, DTU Compute og Sweco Danmark A/S.

Data indsamles af GreenMobility’s bilflåde og vil blive analyseret af software udviklet på DTU som leverer tilstandsinformationer, som Vejdirektoratet og Sweco anvender i deres asset management systemer.

Officiel titel: LiRA, Live Road Assessment based on modern car sensors 

Kontakt

Matteo Pettinari, specialist, Vejdirektoratet
Tlf: 72 44 71 39, Mail: map@vd.dk

Henrik Isaksen, Group CEO, GreenMobility A/S
Tlf: 40 59 40 00, Mail hi@greenmobility.com

Asmus Skar, Postdoc, DTU-BYG
Tlf: 45 25 17 00, Mail asska@byg.dtu.dk

Ekkart Kindler, Associate Professor, DTU-COMPUTE
Tlf: 45 25 37 50, Mail ekki@dtu.dk

Tommy Sonne Alstrøm, Senior Researcher, DTU-COMPUTE
Tlf: 45 25 34 31, Mail tsal@dtu.dk

Lars Østerbye, afdelingsdirektør, Sweco Denmark A/S
Tlf: 82 28 14 84, Mail lars.osterbye@sweco.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk