Innoexplorer_støttestrømpe_Foto - Claus Peuckert

En strømpe med strøm i kan hjælpe patienter til kortere indlæggelser

Periode
1. januar - 31. december 2020
Innovationsfonden
1.484.640

Et nyt Innoexplorer-projekt udvikler en særlig støttestrømpe, som kan sikre patienter hurtigere genoptræning, kortere indlæggelser og bedre livskvalitet samt spare samfundet for mange millioner kroner.

Hvis du er inaktiv igennem længere tid – f.eks. i forbindelse med en indlæggelse - svækkes og mindskes din muskelmasse og dermed din fysiske formåen. Og jo mere din muskelmasse svækkes, jo længere bliver din eventuelle genoptræningsperiode efterfølgende.

Den udfordring vil forskere fra Bispebjerg Hospital, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet forsøge at løse. I et fælles projekt vil de udvikle en særlig støttestrømpe, som kan holde indlagte patienters muskelmasse ved lige under indlæggelsen.

- Vi laver en støttestrømpe med indbyggede elektroder, som kan stimulere musklerne hos sengeliggende patienter. Vores tanke er, at systemet skal modvirke funktions- og muskeltab under indlæggelse. I sidste ende kan det betyde, at de bliver hurtigere udskrevet og får et kortere genoptræningsforløb, siger professor Charlotte Suetta, som er den lægefaglige projektleder på Personalised Muscle Preserving System.

Hun forklarer, at det via elektroder i strømperne er muligt at stimulere patienternes muskler under hele deres indlæggelse, og at der vil være mulighed for at tilføje individuelt tilpassede træningssessioner med mere intensiv stimulering for at optimere effekten og genoptræningen.

Hurtigere rask = store besparelser

I løbet af udviklingsperioden fokuserer projektet på patienter med hoftebrud, som ofte er meget skrøbelige og svære at få gjort mobile efter operation. Forskerne bag projektet forventer, at både indlæggelses- og rehabiliterings-perioden bliver kortere, hvilket ikke kun er til gavn for patienternes livskvalitet, men også giver en samfundsøkonomisk gevinst.

Hvert år har de danske hospitaler og sygehuse omtrent 10.000 indlæggelser af patienter med hoftebrud. Det koster typisk 4.000 til 10.000 kr. pr døgn, patienten er indlagt. Projektet forventes at kunne nedbringe indlæggelsestiden med ca. én dag og rehabiliteringen med op til 10 dage pr. person.

Økonomiske beregninger viser, at det vil kunne give store besparelser for samfundet –alene for denne patientgruppe. Projektet planlægges at blive udvidet til også at inkludere kritisk syge, som er en patientgruppe kendetegnet ved lange og dyre indlæggelser. Her forventes et lignende resultat i forhold til forbedret genoptræning, livskvalitet og økonomisk potentiale.

- Vi er støttet af Innovationsfonden det kommende år, og det betyder meget for os. Det giver os mulighed for at komme videre med projektet, og planen er, at vi i løbet af projektperioden får prototyperne klar, siger Chalotte Suetta.

Projektet er støttet via Innovationsfondens nye Innoexplorer-program