Oliver Schulze og Mohammed Almahmood

Erhvervsforskerforløb har skabt styrkeposition for dansk SMV

Periode
2018-2020
Innovationsfonden
1.128.000

Postdoc Mohammed Almahmood har som erhvervsforsker hjulpet arkitektvirksomheden Schulze+Grassov med at styrke formidling af byplanlægning og arkitektur gennem computerspil-teknologi. Erhvervsforskerforløbet har været et stærkt bidrag til at få vigtige aftaler i hus og været definerende for virksomheden identitet, forklarer virksomhedspartner.

Tegninger og ’foamboard’-modeller er de typiske værktøjer, når arkitekter skal formidle deres kreative idéer til potentielle kunder.

Men hos tegnestuen Schulze+Grassov i København, der bl.a. beskæftiger sig med byplanlægning, har man grebet formidlingen anderledes an.

Med støtte fra Innovationsfonden ansatte virksomheden for halvandet år siden postdoc Mohammed Almahmood i et to års erhvervsforskerforløb.

Oliver Schulze, der er den ene af tegnestuens partnere, var vejleder for Mohammed, da han skrev Ph.d. om, hvordan mænd og kvinder i Riyadh i Saudi-Arabien bruger byrummet forskelligt.

- Her brugte han GPS-teknologi til at kortlægge, hvordan mænd og kvinder bruger fortovet forskelligt. Og det var virkelig en super Ph.d., forklarer Oliver Schulze.

Da Realdania og Innovationsfonden lancerede et fælles erhvervsforsker-opslag om Smart Cities, så begge parter en oplagt mulighed for at slå kræfterne sammen.

- Vi ville gerne teste om, man kan bruge computerspil-teknologi til at blive dygtigere til at byplanlægge og designe. For i computergaming-industrien bruger man teknologi til at koble den virkelig verden med den digitale. Det så vi et potentiale i, forklarer Oliver Schulze.

Teknologisk løsning baner vej for større tillid

Projektet startede ud med en tese om, at man ved at bruge computerspil-teknologi kunne blive bedre designere og arkitekter. Oliver og Mohammed indså dog meget hurtigt, at det især var i formidlingen af byplanlægning og arkitektur, teknologien havde værdi.

 - Med Mohammeds bylivs-simulationer er vi blevet i stand til at visualisere dynamikken i, hvordan forskellige arkitektoniske løsninger påvirker den menneskelige adfærd i byrummet. Når vi præsenterer det for kunder rundt omkring i verden, har det en disruption-effekt. Vi oplever, at det skaber en øget tillid til, at vi forstår de mere komplekse dynamiske sammenhænge, som vores beslutninger påvirker, siger Oliver Schulze.

Med til at lande aftale om 40.000 kvadratmeter byrum

Schulze+Grassov har f.eks arbejdet på en løsning for en amerikansk investeringsfond, som har købt en hel bydel med 17 karreer, 10 gader og tre torve omkring Potsdamer Platz i Berlin, hvor næsten 50 procent af erhvervslejemålene stod tomme ved overtagelsen.  

Ved at bruge computersimulation, kunne tegnestuen synliggøre over for kunden, hvordan det at gøre byrummet mere attraktivt vil ændre, hvordan turister, ansatte og beboere vil benytte og bevæge sig i området.

- I dag ser man primært turister omkring Potsdamer Platz i Berlin. Man kan slet ikke se de 15.000 mennesker, som arbejder i bygningerne i dette område. Dem vil vi gerne gøre til en del af byrummet, forklarer Oliver Schulze.

Schulze+Grassov  lavede derfor observationer af, hvor mange mennesker, der bruger området i dag, hvad det er for nogle mennesker, og hvad de laver i byrummet. Den data kunne de indarbejde i algoritmer og på baggrund deraf udvikle simulationer for, hvordan området ville ændre sig, hvis man tog bilerne ud, opgraderede byrummet og skabte flottere gader og nye opholdsmuligheder.

- Kunden var meget glad for vores analyser og præsentationer. Så nu er designet vedtaget af kundens bestyrelse i New York, og forhandlinger med byen Berlin er i sidste fase. Der er tale om 40.000 kvadratmeter byrum, som skal opgraderes, og vi forventer, at det går i gang i det nye år, siger Oliver Schulze, som mener, at simulationerne var en meget stærk medspiller i at få aftalen på plads.

Værdiskabende og sundt for SMV’er

Schulze+Grassov er begyndt at bruge løsningen, som Mohammed har udviklet, på tværs af næsten alle projekter, og selve erhvervsforskerforløbet har haft stor værdi for virksomheden på flere planer. Oliver Schulze forklarer, at forløbet for Schulze+Grassov ikke blot har handlet om forskning, men også om selvforståelse.

- Det har været utroligt givende i vores vækst og læringsproces som virksomhed. Det har faktisk været identitetsskabende. Vi ville aldrig have udviklet den her løsning, hvis vi ikke havde en erhvervspostdoc ansat. Vi har nu skabt noget unikt, som giver os en styrkeposition, siger Oliver Schulze og fortsætter:

- Jeg tror, erhvervsforskning for små og mellemstore virksomheder er enormt værdiskabende og sundt. For det tvinger en virksomhed til at forny sig. Det er en fantastisk mulighed for at blande forskning og praksis, som man ikke finder i andre lande. Vi har mange internationale samarbejder, og når jeg forklarer dem om erhvervsforsker-konceptet, bliver de meget misundelige.

Oliver Schulze opfordrer andre SMV’er til at overveje et erhvervsforskerforløb og sender samtidig et par gode råd med på vejen:

- Man skal være klar over, at man siger ja til noget, som involverer et forskerliv og ikke er overstået på få måneder. Det kræver langsigtet ’commitment’. Hele ansøgningsprocessen er den første kreative del af rejsen. Allerede de tanker og overvejelser, man træffer, når man samler sine tanker til en ansøgning, er værdifulde. Så man skal tage sig tid til at skabe en god dialog i den indledende fase. Det er her, det smukke partnerskab bliver grundlagt.

Fakta

Innovationsfondens Erhvervsforsker-program

  • Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d og Erhvervspostdoc-projekter,
     
  • I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution,
     
  • Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder
     
  • Der er ansøgningsfrist på Erhvervsforsker-programmet fire gange årligt. Næste frist er 9. januar kl. 12. 

Læs mere her