Køer der bliver fodret med græs

Filtre til staldventilation skal beskytte mod luftbårne virussygdomme

Periode
2020 - 2023
Innovationsfonden
9,5 mio. kr.
Samlet budget
14,7 mio. kr.

Et nyudviklet ventilationsfilter skal nedbringe smitten af luftbårne sygdomme i stalde. Det er et vigtigt tiltag til at øge sundheden hos produktionsdyr og dermed sænke medicinforbruget i landbruget.

Udbrud af smitsomme dyresygdomme har alvorlige konsekvenser for dyrebesætninger i hele verden. Alene i Danmark bruger vi mere end 100 mio. kroner årligt på at reducere sygdomme i staldene.

Især luftbårne sygdomme kan være svære at håndtere, fordi de ikke kan forhindres helt ved almindelige hygiejneforanstaltninger.

Sygdomme forårsaget af virus vil ofte svække immunforsvaret hos de syge husdyr, og dermed føre til sekundære infektioner med bakterier. Sekundære infektioner medfører et større antibiotikaforbrug, som øger risikoen for resistensudvikling.

Ved at reducere forekomsten af luftbårne infektioner kan medicinforbruget sænkes, og risikoen for resistens mindskes samtidigt med, at dyrevelfærden øges.

Ventilationsfilter kan dræbe virus

En ny type ventilationsfilter kan imidlertid forhindre, at luftbårne virus kommer ind i staldene, og på den måde sænker filtret risikoen for, at dyrene bliver smittet.

Ved at lade alt luft der kommer ind i stalden passere gennem et kemikaliefilter, som belyses med UV-lys, kan de virus der findes i luften omkring stalden slås ihjel, så den luft der kommer ind i stalden er renset.

Dyrene udsættes dermed ikke for de luftbårne sygdomme som fx influenza og PRRS (porcin reproduktions- og respirationssygdom).

Teknologien har vist sig at fungere i laboratoriet, og næste skridt er at opskalere og udvikle en prototype, der kan bruges til staldproduktion. Det nye filter er et billigt og energieffektivt alternativ til de filtre der anvendes i dag.

Stærke partnere

Innovationsfonden har bevilliget 9,5 mio. kroner til projektet, som kan være første step på vej mod en serieproduktion.

Det sker i et samarbejde mellem producenten af staldventilation Skov A/S, Teknologisk Institut, Seges L&F og Københavns Universitet, hvis samlede kompetencer vil udbygge den dansk styrkeposition indenfor højteknologisk fødevareproduktion, herunder sikre færre smittede dyr i svineproduktionen og øge den danske teknologieksport.

- Sygdomme i avlsbesætningerne er et kæmpe problem ikke blot i Danmark, men også i Kina, Rusland og andre lande med stor dyreproduktion. Derfor ser vi et stort potentiale i denne teknologi, der kan sælges i hele verden, siger Jesper Mogensen CTO fra Skov A/S, der fra Glyngøre sælger staldventilation i store dele af verden.

 

Kontakt:

Eli Klitgaard, Project Manager, Skov A/S
72 17 55 55, ekl@skov.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk