""

Forskere accelererer klimavenlig industriproduktion

Periode
2018 -2023
Innovationsfonden
20 mio.
Samlet budget
54 mio.

Innovationsfonden uddeler 20 mio. kr. til et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at yderligere nedbringe CO2-udledningen fra to store danske industriområder.

I projektet skal DTU Kemiteknik i samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL-koncernen udvikle bæredygtige procesteknologier, der mindsker udledninger af CO2 og andre emissioner. Samtidig er målet at øge brugen af alternative brændsler og råstoffer.

FLSmidth og ROCKWOOL-koncernen arbejder i forvejen med løbende at reducere klimaaftrykket fra deres produktion. Forsknings- og udviklingsprojektet skal accelerere denne udvikling.

Stort potentiale
Cementproduktion står for en stor del af verdens CO2-udledning. Som følge af energi-intensive processer ved høje temperaturer med et stort forbrug af råstoffer og fossile brændstoffer anslås det, at verdens cementproduktion er ansvarlig for 8% af den globale udledning af drivhusgasser. Med den forventede reduktion af CO2-udledning fra sektorer såsom energi, varme og transport vil cementproduktionen i 2050 stige til et bidrag på 26% af den samlede globale udledning af CO2, hvis der ikke gøres noget. Der er derfor stort behov og potentiale i at omstille til en mere klimavenlig produktion.

- Vi er kommet langt med at gøre cementindustrien energieffektiv, begrænse skadelige emissioner og genvinde energiindholdet i affaldsmaterialer. Udfordringen er, at det tager tid at få skiftet de gamle produkter og processer ud, og at det koster penge – særligt i en tid, hvor der ikke investeres meget i nye løsninger. For at sikre global bæredygtighed skal vi dog have udviklet specifikke lav-CO2 processer og fortsætte indsatsen med at udnytte flere restprodukter og sikre ren luft. Verdens cementforbrug stiger i takt med, at vi skal sikre verdens befolkning bedre levevilkår. Det skal vi understøtte ved at levere bæredygtige og konkurrencedygtige processer, siger Lars Skaarup Jensen, R&D Specialist og Project Manager ved FLSmidth.

Nøglen skal findes i processerne
Begge virksomheders teknologi er baseret på højtemperaturprocesser, og målet med projektet er derfor at optimere disse højtemperaturprocesser igennem hele produktionskæden.

Virksomhederne går ind i dette projekt for at sikre, at man så hurtigt som muligt kan gøre produktionen mere klimavenlig. Udfordringen består i at forstå højtemperaturprocesserne i produktionsprocesserne, da de både er svære at ”se” og måle på. Den del har DTU Kemiteknik stor erfaring med, så idéen er at kombinere den kommercielle og offentlige forskning. Projektet bygger videre på mange års forskning udført i forskningscenteret CHEC på DTU Kemiteknik.

- For at reducere CO2-udledningen yderligere skal vi ind og arbejde på en dybere forståelse af processerne i højtemperatur-reaktorer anvendt på produktionsanlæggene. I tæt samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL skal der udføres avancerede målinger direkte på de industrielle anlæg, og senere skal ændringer implementeres på produktionsanlæggene, siger Peter Arendt Jensen, Seniorforsker ved CHEC Research Centre, DTU Kemiteknik.

Øgede globale konkurrencefordele
Klima er seriøs forretning. En mere grøn produktion af cement- og isoleringsmaterialer er ikke blot en klimamæssig gevinst, men styrker også den danske byggematerialeindustris eksport til globale markeder. Med bedre energiudnyttelse, minimal miljøbelastning og høj genanvendelse af affaldsmaterialer styrker virksomhederne deres vigtige teknologiske førerposition og dermed deres konkurrenceposition globalt.

- ROCKWOOL har som vores primære forretning at levere CO2-besparelser til vores kunder. Vores bygningsisolering sparer 80 gange så meget CO2, som vi bruger på at lave den. ROCKWOOL arbejder kontinuerligt på at reducere energiforbruget i produktionen og har sat ambitiøse mål for reduktion af klimaudledningen. Vi glæder os derfor til at være en del af forskningssamarbejdet, siger Dorthe Lybye, Programdirektør i ROCKWOOL-koncernen.

Ambitionerne for forsknings- og udviklingsprojektet er store. ROCKWOOL forventer en lang grønnere produktion med en reduktion af CO2 og et mindre brændstofforbrug. Og ved at anvende alternative cementformuleringer og produktionsmetoder vil FLSmidth lancere mere effektive teknologier til brug af alternative brændsler og reduktion af emissioner.

Projektets officielle titel: ProBu - Process technology for sustainable Building materials production

Partnerne

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer, omkostningsbesparelser og sikrer en reduceret miljøbelastning. FLSmidth har aktiviteter i 50 lande og hovedkontor i København, og koncernen havde med sine 11.700 ansatte en omsætning på 18 mia. i 2017.

Læs mere på www.flsmidth.com.

ROCKWOOL-koncernen lægger stor vægt på at berige tilværelsen for alle, der oplever deres løsninger. Deres ekspertise danner et solidt grundlag for at håndtere mange af nutidens største udfordringer inden for bæredygtighed og udvikling. Det gælder blandt andet energiforbrug, støjforurening, brandsikkerhed, vandmangel og oversvømmelser. Deres produktsortiment afspejler mangfoldigheden af de aktuelle behov i verden, og de støtter deres interessenter i processen med at reducere deres eget CO2-fodaftryk. Stenuld er et alsidigt materiale, som danner grundlag for alle Rockwool-koncernens forretningsområder. Med mere end 11.000 engagerede kolleger i 39 lande er de verdens førende leverandør af stenuldsløsninger, herunder bygningsisolering, akustiske lofter, udvendige beklædningssystemer, løsninger til plantedyrkning, tekniske fibre til industriel brug samt isolering til procesindustri, marine og offshore.

Læs mere på www.rockwoolgroup.com

DTU er et teknisk eliteuniversitet, som har til formål at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab. På DTU Kemiteknik har vi stor erfaring inden for bl.a. højtemperaturprocesser, emissionsreduktion, reaktor design og modellering og diagnostik i fuldskala-industrianlæg. Vi arbejder i tæt samarbejde med industrien for at opnå forskningsresultater, der er anvendelige i og til gavn for samfundet. På instituttet forskes der med forsøg i laboratorier, pilot- og i stor-skala-anlæg.

Læs mere på www.kt.dtu.dk 

Kontakt

Lars Skaarup Jensen, FLSmidth A/S
Tlf.: 3093 2472, e-mail: lasj@flsmidth.com,

Dorthe Lybye, ROCKWOOL-koncernen
E-mail: dorthe.lybye@rockwool.com

Kim Dam-Johansen, DTU Kemiteknik
E-mail: Kdj@kt.dtu.dk

Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik
Tlf.: 5170 9138, e-mail: Paj@kt.dtu.dk