vindmølle drone

Intelligent vindmølleinspektion kan give billigere el

Periode
2016 - 2019
Innovationsfonden
14 mio.
Samlet budget
26 mio.

Ved hjælp af droner kan man komme tæt på vindmøller og se deres behov for reparationer. Et nyt projekt vil udvikle et banebrydende inspektionssystem til vindmøller, der sigter mod at fuldautomatisere inspektion, klassificering og rapportering af skader med høj præcision i 3D.

På verdensplan bruges der årligt 7,5 mia. kr. på inspektion af vindmøller. De traditionelle metoder til inspektion af vindmøllevinger, for eksempel med nedfiring af inspektører i reb eller manuel fotografering og rapportering er både farlige, tidskrævende, omkostningstunge og ineffektive.

Særligt offshore-vindenergi, hvor Danmark er i front, er ramt af høje omkostninger til drift og vedligehold, som er en væsentlig del af omkostningen på vindenergi. Det er derfor vitalt at nedbringe disse omkostninger, og her kommer det dronebaserede nye system branchen til undsætning.

De lavere omkostninger og systemets præcision muliggør langt hurtigere, billigere og mere præcise inspektioner, som tillader at inspicere vingerne oftere. Dette fører igen til tidligere advarsler, rettidig vedligeholdelse og reduktion i reparationsomkostninger og tid, hvor den enkelte mølle er ude af drift. På langt sigt betyder dette færre alvorlige skader, generel længere levetid for vindmøller og i sidste ende billigere vindenergi.

Systemet har fokus på overfladeskader, men projektet undersøger tillige, hvorvidt avancerede sensorer på dronen kan anvendes til registrering af usynlige indre skader. Desuden forventes systemet at kunne forudsige sandsynligheden for og arten af kommende skader. Systemet kan moduleres til andre inspektionsopgaver, såsom inspektion af broer, kraner, elmaster, højspændingsledninger eller svejsninger.

Projektet samler danske spidskompetencer inden for droneteknologi, vindenergi, skadesudvikling, computer vision og deep learning og udnytter synergi fra andre projekter, projektparterne deltager i.

- Vi har enorme forventninger til dette nye system, som kan revolutionere måden at inspicere og rapportere vindmølleskader på gennem en fuldautomatiseret intelligent proces med geometrisk dokumentation i 3D. Omkostningsbesparelsen og vækstpotentialet er enormt og vil markant forbedre konkurrenceevnen, særligt for offshore-vindenergi, siger Lars J. Frost, projektleder fra EasyInspect.

Projektet er et samarbejde mellem EasyInspect ApS, DanDrone Erhverv ApS, DTUVindenergi, DTU Compute og Aalborg Universitet. Derudover bidrager FairWind A/S, Teracom A/S, Recover Nordic ApS, Biegga A/S og Power Curve ApS med kompetencer til projektet.

Officiel titel: DARWIN – Drone Application for pioneering Reporting in Wind turbine blade INspections

Samfundspotentiale

Projektet DARWIN har som mål at reducere omkostninger til serviceeftersyn på vindmøller med 70 %.

Dermed bliver havvindmøller langt mere konkurrencedygtige, da de i dag har større vedligeholdelsesomkostninger end møller på land, fordi de udsættes for barskere vejrforhold. Og så er de naturligvis sværere at komme tæt på.

Teknologien forventes at kunne bruges til mange andre inspektionsopgaver såsom broer, skibe, kraner og andre områder, hvor en drone har lettere ved at komme til end et menneske.

Partnere

EasyInspect
En ung, ambitiøs dansk virksomhed med rødder i droneteknologisektoren. Den har fokus på udvikling og salg af markedsledende intelligent inspektionssoftware til brug for bl.a. vindenergi sektor, offshore-strukturer, broer, kraner, højspændingsledninger eller svejsninger.

DanDrone Erhverv
En virksomhed i rivende udvikling med fokus på skræddersyede droneløsninger for erhvervslivet, og kunderne omfatter blandt andre Københavns Politi og Brand Beredskaber, Mærsk, Siemens Wind Power, Transportministeriet og Grønlands Hjemmestyre.

DTU Vindenergi
Her arbejder sektionen for struktur og komponentdesign med udvikling af metoder til forståelse og forudsigelse af, hvordan skader opstår og udvikler sig i strukturer som vindmøllevinger. Dette gør sektionen med hjælp fra avancerede simuleringsværktøjer, forståelse af effekter fra det barske miljø, som vindmøller arbejder i og de nyeste faciliteter inden for test- og målesystemer

Aalborg Universitets afdeling for medieteknologi
Har i mere end 30 år forsket inden for computer vision, det vil sige computerbaseret analyse af billeder og/eller video; både som grundforskning og som anvendt teknologi i en lang række applikationsområder, herunder også inspektion af vindmøllevinger. I forbindelse med dette projekt bidrager afdelingen med kompetencer inden for sammensætning af delbilleder fra en møllevinge til ét samlet billede på en 3D-model af vingen. Desuden vil afdelingen udvikle teknikker til at neutralisere vejrforholdenes indflydelse på billedernes belysning.

DTU Compute
Her arbejder sektionen for billedanalyse og computergrafik med billedanalyse og 3D-overfladescanning og -modellering til industriel anvendelse, herunder erfaring med analyse af vindmøllevinger på både mikroskopisk og makroskopisk niveau. Disse modeller og industriel erfaring i brug af billedanalyse vil danne grundlag for en fuldautomatisk kvalitetsanalyse af vindmøllevinger.

Kontakt

Lars J. Frost, EasyInspect ApS
Tlf.: 6915 1075

Andreas Larsen, DanDrone Erhverv ApS
Tlf.: 6915 1071 

Kim Branner, DTU Vindenergi
Tlf.: 4677 5470                                        

Anders Dahl, DTU Compute
Tlf.: 4525 3907

Claus Madsen, Dept. of Architecture and Media Technology, AAU
Tlf.: 9940 8788

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk