vand

Kemiske fingeraftryk skal afsløre ukendte giftstoffer i spildevand

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
22 mio. kr.
Samlet budget
39,5 mio. kr.

I samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder er danske og internationale forskere i gang med at udvikle en banebrydende analysemetode, som enkelt og effektivt kan finde frem til giftstoffer i spildevand og drikkevand.

Virksomheder, landbrug og husholdninger i Europa anvender i dag tilsammen mere end 100.000 forskellige kemikalier. Og hvert år bliver over 1.000 nye kemikalier føjet til listen. Mange af kemikalierne er giftige og ender desværre i spildevandet.

Nu skal en ny analysemetode gøre det muligt hurtigt at afgøre, om en spildevandsprøve indeholder kemikalier i mængder, der er giftige, når vandet bliver ledt ud fra rensningsanlægget.

Med erfaringerne fra det igangværende projekt ’Gandalf’, er et hold, der består af anerkendte forskere fra Danmark, Schweiz og Sverige samt analysevirksomheder, forsyningsselskaber, myndigheder og organisationer, gået sammen om at udvikle denne nye og unikke metode.

Det sker i det nye projekt ’Vandalf’. Projektet bygger videre på erfaringerne fra igangværende dansk og international forskning. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Kan også finde ukendte giftstoffer

Analyser af spildevand foregår i dag typisk ved, at man undersøger prøven for en række standardstoffer. Med den nye metode kan man tage et ”kemisk fingeraftryk”. Når man kombinerer ”fingeraftrykket” med mål for vandprøvens giftighed, er det muligt at afsløre eventuelle giftstoffer i prøven.

Den metode, der bruges i dag, påviser kun de stoffer, vi allerede kender. Den nye metode, der gør brug af kemiske fingeraftryk kombineret med viden om prøvens giftighed, har til formål at identificere alle stoffer, der bidrager til prøvens giftighed. Også dem man ikke vidste, man ledte efter.

- Det helt unikke ved metoden er at søge efter gifthed frem for kendte kemikalier. Metoden vil kunne sikre miljøet og forbrugerne mod fremtidige ”hovsa-opdagelser” af giftige kemikalier, man ikke havde tænkt på at lede efter. Vi får en langt større sikkerhed for at finde de giftstoffer, der kan være problematiske i spildevandet. Når vi ved det, har vi et bedre grundlag for at forhindre, at de bliver ledt ud, for at finde mindre skadelige alternativer, samt for at optimere vores rensningsteknologier, så de fjerner de giftige stoffer, siger projektleder Jan H. Christensen, der er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Største spildevandsselskaber er med

Spildevandsselskaberne BIOFOS og VandCenter Syd er partnere i projektet. BIOFOS renser spildevand fra 1,4 mio. indbyggere i hovedstadsområdet og er Danmarks største spildevandsselskab, mens VandCenter Syd er landets tredjestørste.

Danmarks største miljølaboratorium Eurofins medvirker også i projektet.

- Dansk miljøteknologi er i dag en meget betydelig sektor, både hvad angår omsætning, eksport og antallet af arbejdspladser. Sektoren forventer stor vækst i de kommende år, og den udvikling vurderer vi, at et projekt som Vandalf kan være med til at understøtte, siger udviklingschef Peter B. Mortensen fra Eurofins Miljø A/S.

De øvrige partnere i projektet er Institut for Fødevarevidenskab, Dansk Miljøportal, MSCi, og Københavns Kommune. Derudover bidrager Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Sveriges Landbrugsuniversitet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kontakt: