laptops set oppe fra

Klar og hurtig beredskabskommunikation under kriser

Ny it-løsning skal gøre det nemt og hurtigt at oprette og vedligeholde dynamiske retningslinjer i krisesituationer og at kommunikere dem ved hjælp af få klik. Projektet skal udvikles af Infoventure i samarbejde med DCR Solutions og Københavns Universitet. Løsningen forventes at være klar i år og kan dermed få stor betydning i coronakrisen såvel som fremtidige epidemier, ulykker og naturkatastrofer.

 

Regeringen afsatte i foråret 90 millioner kroner til Innovationsfondens ekstraordinære hasteindsats mod COVID-19. Et af de bevilligede projekter er Infoventures udvikling af en ny it-løsning til beskrivelse og kommunikation af dynamiske retningslinjer i forbindelse med krisehåndtering. 

Ideen til it-løsningen blev til under Coronakrisen i en samtale mellem den danske it-virksomhed Infoventure og Thomas Hildebrandt, Professor og leder af sektionen for software, data, personer og samfund ved datalogisk institut på Københavns Universitet, som har forsket i at effektivisere og digitalisere processer i over 10 år.

- Tanken med løsningen er, at det fremover skal være nemmere for danskerne at få overblik og adgang til opdaterede, relevante guidelines i krisesituationer som Corona, så de bedre kan forholde sig til situationen og føle sig trygge, samtidig med at samfundet kan undgå tilstande af tvivl eller mistillid til myndighederne, fortæller Thomas Hildebrandt.

Borgerne skal kunne føle sig trygge

Under Coronakrisen har det været et kæmpearbejde for de offentlige myndigheder at holde de vigtige instruktioner i forbindelse med krisesituationen opdateret. Flemming Weel, partner i Infoventure og en af arkitekterne bag firmaets it-løsninger, udtaler:

- Vi oplever, at instruktionerne først er blevet beskrevet i lange Word-dokumenter, og at dokumenterne gang på gang manuelt bliver opdateret på aktuelle websites som fx politiets coronasmitte.dk eller Københavns Universitets intranet. Det er kritisk med så omstændige arbejdsprocesser, fordi det hele jo netop skal gå enormt hurtigt ved hver eneste opdatering, så borgerne kan føle sig trygge ved at have adgang til de nyeste informationer hele tiden. Der er i stedet for behov for, at myndighederne kan udarbejde instruktionerne ét sted og kommunikere dem nemt og hurtigt, så de forskellige modtagere, fx borgere, skoleledere, sundhedspersonale, etc. på 10 sekunder kan få et overblik over de relevante retningslinjer, og hvad der er blevet ændret siden sidst.

Nem og hurtig adgang til de nødvendige instruktioner

Infoventures nye it-løsning, som netop tager udgangspunkt i vanskelighederne under Coronakrisen, kommer til at sikre, at alle relevante parter har nem og hurtig adgang til de nødvendige, opdaterede retningslinjer i beredskabsplanerne. Løsningen er todelt og består af procesmodelleringsværktøjet DCR, hvori man kan bygge og beskrive retningslinjerne og af det webbaserede værktøj Wiki, som ved hjælp af få klik gør retningslinjerne tilgængelige på differentieret vis – fx på websites til befolkningen og Intranet-løsninger til offentlige institutioner.

Løsningen indeholder desuden et styringssystem, så man kan se afhængighederne imellem retningslinjerne, og en stærk søgemotor til at skabe et hurtigt overblik over relevant information.

Infoventure forventer, at løsningen er færdig i løbet af 2020 og derfor vil kunne gøre nytte i forbindelse med Coronakrisens efterdønninger og fremtidige lignende forhold som epidemier, ulykker og naturkatastrofer. Allerede fra efteråret er det planen, at Københavns Universitet og Aalborg Kommune som de allerførste vil kunne få glæde af løsningen.

 

Kontakt:

Flemming Weel, partner i Infoventure
4014 7822, fwe@infoventure.dk

 

Partnere: 

Infoventure
Infoventure er specialister i Process Mining og procesoptimering. De stiller innovative metoder og værktøjer til rådighed til at hente data ud af it-systemer, sætte dataene sammen til procesdiagrammer og påvise, hvordan medarbejderne anvender it-systemerne i praksis. Deres kundereferencer inkluderer blandt andre JN Data, Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Holbæk Kommune, Helsingør Kommune, Viborg Kommune og Region Syddanmark.

DCR Solutions
DCR Solutions står bag løsningen DCR, som er et værktøj til modellering og digitalisering af arbejdsprocesser. DCR er udviklet gennem et forskningssamarbejde med førende universiteter i Danmark og benyttes blandt andet af Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Dreyers Fond.

Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU)

Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) er Danmarks første datalogiske institut etableret af Peter Naur i 1970. Siden da har vores forskere og kandidater dannet grundlag for samfundets accelererende teknologiske transformation, og vores forskningsmiljø og -resultater har gjort os til et af Europas førende og mest attraktive datalogiske institutter.