Molecular Quantum Solutions

Molecular Quantum Solutions: Software til at forudsige molekylders påvirkning

Molecular Quantum Solutions (MQS) har udviklet en open-source software, SAFEPROPS, og et kommercielt cloud-basered værktøj, der kan hjælpe forskere og udviklere primært i biotekniske- og farmaceutiske virksomheder med at forudsige, hvordan et molekyle påvirker kroppen. Dette gælder, når der er tale om testning af et præperat. En anden evalueringsmulighed er at anaylsere, hvordan et kemikalie påvirker i en kemisk proces eksempelvis i et recyclingsanlæg.

Normalt ville denne proces foregå gennem en lang række eksperimenter udført i et laboratorium, som både er tidskrævende og omkostningstunge. Denne lange proces kan man undgå ved at anvende Molecular Quantum Solutions software, der er baseret på maskinlæring og kvantekemiske modeller, og kan forudsige, hvordan et molekyle vil interagere med den pågældende løsning.

Web: www.mqs.dk

Innofounder Graduate

Lakasz Ruszczynski

Mark Jones