Nye løsninger fremmer sammenhængende og bæredygtig transport

Nye løsninger fremmer sammenhængende og bæredygtig transport

Periode
2019 - 2023
Innovationsfonden
6 mio.
Samlet budget
8 mio.

Innovationsfonden investerer i et nyt projekt, der skal skabe digitale løsninger, som binder danske byers bæredygtige transportformer sammen til et attraktivt alternativ til privatbilen. Resultatet bliver renere byer, flere mødesteder, mindre trængsel og reduceret klimabelastning.

Forestil dig, at du i fremtiden nemt kan kombinere og planlægge rejser på tværs af byens miljøvenlige transportformer såsom delebil, bybil, bus, tog og bycykel. En app på mobilen sikrer dig, at du når frem hurtigt, nemt og på en måde, der er skræddersyet til dine konkrete behov.

Skal du fx handle ind og hente børn på vej hjem fra arbejde, kombinerer du bycykel og bybil, så du på cykel når hurtigt frem til butik og børnehave og samtidig har plads til både indkøb og byens yngste det sidste stykke vej hjem i bil.

Det scenarie er målet med et nyt projekt, som Innovationsfonden investerer seks millioner kroner i.

Projektets vision er en integreret og bæredygtig mobilitet i byen, og udvikling af nye digitale muligheder for skræddersyet planlægning af hverdagens transport.

- Personbilen har mange fordele: Den er fleksibel, komfortabel og hurtig. Derfor er det ikke underligt, at så mange benytter bilen. Men privatbilismens vækst har desværre også en bagside, som stor klimabelastning, højt ressourceforbrug, trafikuheld, støj og massiv trængsel med samfundsøkonomiske tab til følge. Der er derfor behov for bæredygtige alternativer til bilen, som matcher dens fordele. Det er det, vi vil skabe med vores projekt, siger Toke Haunstrup Christensen, seniorforsker og projektleder, Aalborg Universitet.

Løsninger afprøves tre steder på Sjælland
Projektet adskiller sig fra tidligere projekter ved også at medtænke den fysiske, organisatoriske og sociale dimension af fremtiden bæredygtige mobilitet.

Det gøres ved at afprøve nye løsninger gennem konkrete forsøg målrettet lokale borgere i tre forskellige områder af København og omegn: Nordhavn, Folehaven og Nærheden ved Hedehusene.

Da visionen kræver samarbejde på tværs af transportformer, involverer projektet en lang række centrale aktører inden for mobilitetsområdet, og løsningerne udvikles i tæt samarbejde med brugere.

- Netop den brede partnersammensætning og det skarpe fokus på at skabe løsninger tilpasset borgernes konkrete hverdagsbehov på tværs af miljøvenlige transportformer gør projektet unikt. Desuden undersøger vi også, hvordan de nye løsninger kan integreres i byens rum og liv. Projektet bygger på en allround tilgang, som er nødvendig for at løse en af tidens største udfordringer, og som samtidig kan føre til kommercielle løsninger med internationalt potentiale, siger Toke Haunstrup Christensen.

Projektet varer fire år og forsøgene i de tre byområder gennemføres i løbet af 2021.

Officiel titel: Sustainable Innovative Mobility Solutions (SIMS): Future low-carbon mobility integrating shared, electrified and autonomous transport.

Kontakt

Toke Haunstrup Christensen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Tlf: 51 42 73 87, Mail: thc@sbi.aau.dk