Decibel 1

Projekt skal hjælpe børn med hørenedsættelse til den bedst mulige skolestart

Periode
2017-2020
Innovationsfonden
5.836.365 kr.

Børn med hørenedsættelse har særlige udfordringer både fagligt og socialt. Et stort forskningsprojekt med Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab i spidsen undersøger sammen med blandt andet Rigshospitalet og høreapparatproducenten Oticon, hvordan man kan hjælpe børn med hørenedsættelse til den bedst mulige skolestart.

Fotograf: Niclas Jessen

For børn med hørenedsættelse kan skolestarten være særligt udfordrende. Et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden har siden 2017 fulgt børn med hørenedsættelse for at undersøge, hvordan man kan sikre, at børnene får samme muligheder for social og faglig udvikling som deres normalthørende klassekammerater.

- Takket være en tidlig indsats med avanceret høreteknologi og intensiv genoptræning har selv børn med svære høretab og helt døve børn i dag mulighed for at blive en del af et almindeligt klassefællesskab, fordi de allerede før skolestart lærer at høre og tale. Men der findes ingen nyere forskning i, hvad børnene har brug for ift. en vellykket skolestart. Det skal vores IHEAR-projekt råde bod på, siger Stella Dyrberg, direktør i Decibel.

Stimulering af høresansen gennem mikrofoner

Et af de helt centrale dele af projektet har været at fokusere på, hvor vigtigt det er at stimulere børnenes høresans i skoletiden. Tidligere har man arbejdet med at kompensere for høretabet ved blandt andet at anvende tegnsprog, mundaflæsning og andre visuelle strategier. Det auditive fokus betyder, at man i stedet fokuserer på at stimulere barnet auditivt ved f.eks. at placere mikrofoner i klasselokalet, som opfanger det, som læreren og de andre elever siger. Herefter sendes lyden direkte til barnets høreteknologi, hvilket betyder, at barnet bedre kan følge med i undervisningen og de sociale interaktioner i klassen.

- Forskning viser, at det auditive felt i hjernen formindskes, hvis det ikke stimuleres. Det er vigtig viden i forhold til de hjælpemidler, som børnene har behov for. Gennem høreteknologiske hjælpemidler som mikrofoner kan man stimulere børnenes høresans og på den måde inkludere dem i fællesskabet, siger Stella Dyrberg.

Gode udsigter for børn med hørenedsættelse

Der har løbende været foretaget tests af børnenes sociale og høremæssige udvikling, og forskningen har vist, at de læringsmæssige strategier, som projektet har bidraget med, giver børnene en bedre skolestart og støtter dem fagligt.

- Vi kan se, at børnene er godt med både fagligt og socialt. Det har stor betydning for børnenes sociale og sproglige udvikling at kunne følge med i, hvad de andre børn siger i undervisningen. Derfor er mikrofonerne gode, da de både giver mulighed for at høre, hvad læreren siger, men også de andre børn. Derudover har vi også set, at mikrofonerne giver mere ro i klassen, fordi der kommer større fokus på at holde talerækken og ikke tale i munden på hinanden. Det gode lyttemiljø kommer alle eleverne i klassen til gode – og ikke kun barnet med høretab, fortæller Stella Dyrberg.

Forskningsprojektet, som blev igangsat i 2017 og som løber frem til udgangen af 2020, blev blandt andet finansieret af Innovationsfonden med 5.836.365 kr.

 

Kontakt

Stella Dyrberg, direktør i Decibel, +45 28 68 74 58, stella@decibel.dk