Viktoriya Knowledge Gategroup

Rekordmange kvinder på nyeste Innofounder Graduate-hold

Med en fordeling på 40 pct. kvinder og 60 pct. mænd har det nyeste hold på Innovationsfondens iværksætter-spor, Innofounder Graduate, den hidtil største repræsentation af kvinder. En af disse iværksættere er Viktoriya Vasilenko, founder og CEO i Knowledge Gategroup, der mener, at diversitet og kønsbalance i iværksætter-teams giver bedre resultater

Kønsbalance har været på manges læber de seneste år. Også hos Innovationsfonden. Fonden ønsker at fremme diversiteten blandt ansøgerne, så alle uanset køn, alder, nationalitet eller fagområde søger midler hos fonden. Samlet set er kun en fjerdel af Innovationsfondens ansøgere kvinder. Fonden glæder sig derfor over, at 40 procent er kvinder på det nyeste Innofounder Graduate-hold, hvilket er ny rekord.

- Kun én ud af fire iværksættere i Danmark er kvinde, og samme fordeling gælder blandt Innovationsfondens ansøgere. Statistikken over kønsbalancen på Innofounder-programmet har bølget op og ned fra år til år, men der har aldrig tidligere været flere end en tredjedel kvinder. Det har vi gjort en aktiv indsats for at lave om på, og derfor glæder det os naturligvis at se væsentlig flere kvinder på det nyeste Innofounder Graduate-hold, selvom der stadig er plads til forbedring, siger Sidsel Hougaard, der er teamleder i Innovationsfonden.

Viktoriya Vasilenko, founder og CEO i Knowledge Gategroup, er en af de 30 iværksættere, der er optaget på Innofounder Graduate-programmet og i år skal videreudvikle virksomheden, Knowledge Gategroup, som hun driver sammen med fire andre.

En forretning med et etisk mindset

Kernen i Knowledge Gategroup er at demokratisere viden på et etisk baseret grundlag. Det betyder konkret, at virksomheden som udgangspunkt er selektive med, hvilke brancher og virksomheder de vælger at samarbejde med, og at de arbejder ud fra den overbevisning, at alle virksomheder skal have lige adgang til viden, uanset om man har et stort eller lille råderum.

De muligheder for konsulentrådgivning, der er på markedet, er ofte så omkostningstunge, at nogle - især mindre virksomheder - ikke har muligheden for at hente den nødvendige hjælp. Knowledge Gategroup forbinder en række forskellige brancheeksperter til virksomheder, der mangler ekspertise inden for netop ekspertens fagområde. Det giver virksomhederne mulighed for at få den nødvendige hjælp inden for en overskuelig tidsramme – og et rimeligt budget.

-Vi mener, at alle virksomheder skal have mulighed for at få den viden, de har brug for til at komme videre med en udfordring, som de ikke internt har kompetencerne til at løse. Mikrokonsultationer med erfarne branchefolk er en god løsning for mange til at komme videre i processen uden at skulle betale en formue, siger Viktoriya Vasilenko.

Diversitet i iværksætteri

Ifølge Viktoriya Vasilenko er diversitet en vigtig del af et velfungerende team og også et vigtigt emne at italesætte, når det kommer til iværksætteri. I hendes perspektiv handler problemet om fremhævelsen af kvinder i iværksætteri snarere end manglen på dem.

-Der, hvor jeg mærker størst forskel på kønnene, er ved repræsentation af henholdsvis kvinder og mænd i panelerne ved events mm. Jeg tror ikke, at det er noget, man tænker over, men det er en skam, at der ikke er flere kvinder, som står deroppe, siger Viktoriya Vasilenko og tilføjer, at det også gælder i andre areaner som f.eks. i medierne.

For Viktoriya Vasilenko er det derfor vigtigt at italesætte problemet og sætte mere fokus på de kvinder, der er selvstændige, og som kan være til inspiration for andre. Hun peger ligeledes på, at et team bestående af både mænd og kvinder skaber den bedste dynamik og grobund for nye innovative løsninger.

-Jeg mener, at det er meget vigtigt, at have både mænd og kvinder i et team. Jeg har selv prøvet at arbejde udelukkende med det ene køn og dynamikken er, om man vil det eller ej, en anden. Jeg tror på, at kulturen i virksomheden bliver bedst sådan, hvilket er til gavn både for det sociale sammenhold og for ens kunder, der simpelthen får et bedre produkt, siger Viktoriya Vasilenko.