Skruefundamenter

Skruefundamenter skal gøre byggeri mere bæredygtigt

Periode
2020 - 2023
Innovationsfonden
15,6 mio. kr.

En femtedel af verdens energiforbrug går til byggeri og byggematerialer. Skruefundamenter er en del af løsningen, hvis vi skal nedbringe ressourceforbruget ved de større byggerier. Innovationsfonden støtter nyt forskningsprojekt på instituttet BUILD på Aalborg Universitet, som skal være med til at løfte teknologien ind i de store byggerier.

 

Byggeriet boomer i alle dele af verden, og det kræver enorme mængder sand og grus. Så store mængder, at ressourcerne er ved at være knappe og at udvindingen af de ressourcer, der er tilbage, skader naturen og miljøet. Derfor er det afgørende, at der udvikles alternative løsninger, der kan imødegå manglen på sand og grus.

- Projektets mål er at udvikle nye beregningsmodeller, så mere miljø- og klimavenlige fundamentløsninger fremover kan benyttes i store byggerier. Det er en vigtig del af BUILDs strategi for at kunne bidrage til regeringens klimamål, siger professor Lars Bo Ibsen.

Fra små til større byggerier

Skruefundamenter er en ny og innovativ fundamenttype, som består af lange forzinkede pæle, som skrues ned i jorden. Den koniske form på pælene gør, at de spænder sig fast i jorden. De benyttes allerede i dag som erstatning for betonfundamenter til fx skure, modul- og mindre byggeri.

Projektet, som har fået navnet Day to Day Foundation,  vil bringe teknologien fra mindre til stor skala, så den i fremtiden også kan udbredes til større byggerier. Det åbner et helt nyt marked for skruefundament, som vil revolutionere og være et bæredygtigt alternativ til de nuværende fundamentmetoder i alle typer bygningskonstruktioner.

I dag eksisterer der ingen standardiserede beregningsmodeller, som kan dokumentere bæreevnen på skruefundamenter. Derfor kræver det uforholdsmæssigt meget arbejde at teste, beregne og montere byggeri med skruefundamenter, og det eksisterende bygningsreglement medfører, at der bruges unødvendigt mange skruefundamenter. Alt dette er med til at øge udgifterne for kunden.

Enorm bæreevne

De første indledende test af skruefundamenter har vist, at de har op til tre gange den bæreevne, som beton og stålpæle har. Men der er behov for at lave en lang række yderligere tests under forskellige geologiske forhold, for at man kan udvikle en pålidelig matematisk beregningsmodel, der kan bruges som vejledning for større byggerier.  

Projektet vil samtidig bidrage til udviklingen af nyt højteknologisk værktøj. Samlet set får byggebranchen et helt nyt produkt med nye muligheder for byggeriet.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem BUILD - Aalborg Universitet og Andreasen & Hvidberg samt BAYO.S Skruefundamenter.

- Vi har en klar overbevisning om, at projektet vil have stor interesse inden for byggeriet i hele verdenen. Med projektet vil BAYO.S Skruefundamenter og samarbejdspartnere stå stærkt i et stort internationalt marked. Vi ser et stort vækstpotentiale med deraf afledt mange nye arbejdspladser, siger direktør Niels Thorup Madsen, BAYO.S – Skruefundamenter.

 

Kontakt:

 • Lars Bo Ibsen, professor, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
  22 57 00 60, lbi@civil.aau.dk
   
 • Niels Thorup Madsen, CEO, BAYO.S Skruefundamenter ApS
  22 45 72 83, ntm@samsongruppen.dk
   
 • Jens Jakob Porsmose, CEO, Andreasen & Hvidberg A/S
  40 44 63 88, jjp@aogh.dk
   
 • Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
  61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk