plastik genanvendelse

Stort forskningsprojekt vil sætte en stopper for plastikspild

Periode
2020 - 2023
Innovationsfonden
8,9 mio. kr.
Samlet budget
12,7 mio. kr.

Stort forskningsprojekt skal undersøge nye teknologiske muligheder for at genproducere ny højkvalitetsplastik ud af ikke-genanvendeligt plastaffald. Innovationsfonden har støttet projektet med knap 9 mio. kr.

På verdensplan bliver der produceret enorme mængder af plastik – og smidt enorme mængder plast ud. Alene i Europa genereres 26 millioner ton plastikaffald om året, men mindre end 30 procent af dette bliver genanvendt. Det er for beskidt, blandet eller ødelagt til at kunne indgå direkte i produktionen af ny plast.

Vi bruger allerede i dag pyrolyse – kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme og uden tilførsel af ilt –  til at nedbryde plastik og danne brændstoffer. Men det ville være langt mere bæredygtigt, hvis det også var muligt at bruge teknologien til at genproducere ny plast fra plastaffald fra husholdninger og industrien.

Råstoffet til plastik er olie, så hvis man nedbryder affaldsplast til olie, kan man producere ny plast. Det kan i dag godt lade sig gøre ved hjælp af pyrolyse, men processen skal optimeres væsentligt, hvis flere plastiktyper skal kunne nedbrydes effektivt.

Forskningsprojekt RePlastic, der er ledet af DTU Kemiteknik, har modtaget 8,9 millioner kr. af Innovationsfonden til at gøre netop dette.  

- Der er en forventning om, at når man sorterer plast og afleverer det, så bliver det også genanvendt. Den forventning vil vi gerne være med til at realisere i langt højere grad end det er tilfældet i dag. Derfor er vores mål, at vi vil genproducere så meget som muligt ny plast af alle de mange plastfraktioner, der falder ned imellem stolene i det nuværende genanvendelsessystem, siger seniorforsker Jesper Ahrenfeldt fra DTU Kemiteknik, der er leder på projektet.  

En opgave for både videnskaben og virksomhederne

RePlastic er et bredt samarbejde mellem to universiteter, DTU og RUC, og fem industripartnere. Fra RUC er Institut for Mennesker og Teknologi med i projektet, og fra DTU indgår to centre på Institut for Kemiteknik samt Institut for Vand og Miljøteknologi.

Den primære samarbejdsvirksomhed er P4O, eller Plastic4oil, der er specialiseret i at omdanne plastaffald til forskellige olietyper, som industrien kan genanvende i produktionen af nye plastikprodukter.

- Et projekt som dette er af meget stor værdi for os. Med RePlastic kan vi sikre os et godt grundlag for, at vi kan forarbejde og genanvende mange flere affaldsplasttyper end hidtil på vores egne anlæg – til gavn for os alle, siger Niels Bagge, CEO, Plastic4oil.

Fra affaldssorteringen og tilbage til forbrugeren

Problemet med store mængder af ikke-genanvendelig plast er nu og her, og derfor haster det med at udvikle en god løsning. Målet med forskningsprojektet er derfor inden for ganske få år at kunne skabe en teknologisk løsning, der også har kommercielt potentiale.

- Det er afgørende, at hele værdikæden er tænkt med ind i projektet fra start, så vi hurtigst muligt kan få løsningerne på markedet. Vi starter allerede der, hvor plastaffaldet bliver indsamlet, og tænker hele processen igennem fra behandling og pyrolyse til det nye produkt, siger Jesper Ahrenfeldt fra DTU Kemiteknik.  

Udover P4O er Amager Ressource Center, NKT, PolyLoop og HCS involveret som industripartnere, og projektet inkluderer et advisory board med medlemmer fra Københavns Kommune, Plastindustrien og AffaldPlus.

Innovationsfonden har tidligere sat fokus på genanvendelsen af plastik i Danmark og resten af Europa. Læs mere i rapporten fra Innovationsfonden og McKinsey & Co. her. 

Kontakt:

Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker, DTU Kemiteknik
21 32 53 44, jeah@kt.dtu.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
61 90 50 45, jens.bomholt@innofond.dk