Sync In 2

Sync in giver nemmere rettigheder til original musik

Periode
2019-2020
Innovationsfonden
920.000 kr.

En tosidet platform skal digitalisere køb og salg af musikrettigheder til brug i medieproduktion som eksempelvis film, serier, reklamer eller spil.

Den norske TV-serie Skam bruger et utal af original musik, som Kanye West eller Coldplay til at understøtte fortællingen og skabe oplevelser, der rækker ud over, hvad der vises på skærmen. Men det kan være vanskelligt at skaffe musikrettigheder, som ofte er drevet af manuelle processer og unødvendige mellemmænd.

Sync in innoverer denne proces, så det bliver nemt og hurtigt for medieproducenter at skaffe rettigheder til original musik. Markedet for videokommunikation og dermed behovet for håndtering af musikrettigheder er i rivende vækst. Branchen repræsenterer et uudnyttet potentiale, og i øjeblikket findes der ikke en digital platform, som adresserer dette – bortset fra Sync in.

Fra et samfundsmæssigt perspektiv kan forretningsidéen bidrage til at øge danske eksportmuligheder af medieproduktion, da musik højner kvaliteten af produktioner og dermed øger interessen internationalt.

Forretningsidéen repræsenterer desuden en betydelig indtægtskilde for musikerne, som er udfordrede på manglende indtjening efter skiftet fra CD-salg til online streaming.

Innovationsfondens investering skal sikre, at Sync in kan færdigudvikle den første version af platformen, adressere alle potentielle danske kunder samt skabe en bæredygtig forretning.

Innofounder:
Katharina Edith Kroon Thielsen
Jan Thielsen