Demens 2

Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende

Personer med demenssygdom og deres pårørende, tilsammen omkring en halv million danskere, er hårdt ramt af corona-epidemien. Krisen har lukket dagcentre og andre aktivitetsmuligheder, hvilket har fjernet den struktur og det indhold i hverdagen, som mange hjemmeboende personer med demenssygdom er afhængige af.  Det svækker borgernes livskvalitet, og presser i mange tilfælde deres pårørende. Det skal udviklingen af et digitalt dagcenter afhjælpe.

Et partnerskab bestående af rådgivningsvirksomheden Type2dialog, Alzheimerforeningen, Kommunernes Landsforening og digitalbureauet GORM Agency er gået sammen om et projekt, der – med støtte fra Innovationsfonden - skal udvikle landets første digitale dagcenter for personer med demenssygdom, deres pårørende og personale.

Det digitale dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom til at opretholde en hverdag med struktur, tryghed, indhold og livskvalitet – både for hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Dermed vil dagcentret også være med til at aflaste pårørende.

- Evnen til at være fokuseret kan være meget kortvarig for personer med demenssygdom. I den digitale løsning skal teknologien være med til at sikre, at de små vinduer af opmærksomhed hos den enkelte borger – fx via billeder, lyd og menneskelig kontakt - udnyttes til at skabe livskvalitet. Den digitale løsning skal dermed være med til at finde ind til mennesket bag demenssygdommen, siger projektansvarlig Thomas Karlsson fra Type2dialog.

Den enkelte borger skal kunne vælge aktiviteter og funktionaliteter i det digitale dagtilbud, som er tilpasset den enkeltes livshistorie, interesser, behov og ressourcer.

Klar til brug i september
 

Dagcentret udvikles fra 1. maj 2020 og de kommende fire måneder. Målet er, at de første personer med demenssygdom og deres pårørende kan begynde at bruge den første udgave af dagcentret omkring 1. september 2020.

- Vores afsæt vil være en kortlægning af, hvilke erfaringer der allerede er gjort ift. digitale løsninger rettet mod personer med demenssygdom, således at dagcentret kan bygge på det bedste af det, som allerede findes, siger projektansvarlig Thomas Karlsson.

Efter 1. september 2020 vil dagcentret skulle udvikles videre, og det skal undersøges, om den viden der opbygges, kan komme andre målgrupper end personer med demenssygdom til gavn. Målet er, at dagcentret også skal eksistere ud over COVID-19-perioden.

- Vi vurderer, at mange personer med demenssygdom og deres pårørende vil have glæde af støtte til at få indhold og struktur i hverdagen, som rækker ud over den nuværende virus-periode. Et digitalt dagcenter vil kunne være et supplement til eksisterende tilbud, fordi det vil være nemt tilgængeligt og kunne nå ud til mange målgrupper både blandt personer med demenssygdom og deres pårørende, siger Thomas Karlsson.

En tænkt hverdag for en borger – understøttet af det digitale dagcenter - kunne fx se sådan her ud:

  • 8-8.30: Morgensang
  • 8.30-10.00: Livshistorier
  • 10.00-11.00: Gymnastik
  • 11.00-12.30: Pause og frokost
  • 12.30-13:00 Rådgivning og video-samtale med fast kontaktperson i dagcenter
  • 13.00-14.00: Spil – fx puslespil eller banko
  • 14.00-15.00: Video-snak med pårørende (fx børn)
     

For yderligere information: 
kontakt projektansvarlig Thomas Karlsson fra Type2dialog på tk@type2dialog.dk eller telefon 5161 4603.