UMag

UMag Solutions: Skræddersyede droneløsninger

Periode
2019-2020

Magnetisk kortlægning kan bruges til at finde gamle bomber, og det kan redde mange menneskeliv.

FN har anslået, at der findes mere end 110 millioner ueksploderede bomber og miner verden over. Hvert år bliver mindst 15.000 mennesker slået ihjel af gamle bomber, og alene i Danmark er der mere end 5.000 bomber tilbage fra 2. verdenskrig.

Magnetisk kortlægning er en effektiv måde at finde disse bomber på. Magnetisk kortlægning bliver i dag udført af gående mandskab eller via specialiserede helikopterløsninger. Disse eksisterende løsninger er enten langsomme og ufuldstændige eller dyre og ufleksible. Som følge heraf er potentialet for magnetiske kortlægning ikke fuldt udnyttet.

UMag Solutions leverer droneløsninger til effektiv, nem og højkvalitets magnetisk kortlægning. Produktet er udviklet til sikker, billig og præcis kortlægning af bomber og miner, men kan også bruges inden for andre anvendelser såsom mineral efterforskning og identifikation af skjult arkæologi.

I Innofounder-forløbet skal der fokuseres på at forfine forretningsmodellen gennem en større indsigt i markedet samt i kundernes behov, som man kan omsætte til et defineret og dokumenteret produkt.

Innofounder:
Lasse Nørbye Døssing