drikkevand

Vand 4.0: Kunstig intelligens skal sikre fremtidens drikkevand

Periode
2018 - 2021
Innovationsfonden
45 mio.
Samlet budget
117 mio.

Ny softwarerobot skal med kunstig intelligens sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane i Aarhus og Skanderborg.

 

Projektet CHAIN sammenkæder anvendelsen af kunstig intelligens med vores måske mest vitale infrastruktur, nemlig drikkevandsforsyningen. Vores grundvand er under stadigt større pres på grund af forurening. Derfor søges der nu hjælp fra kunstig intelligens til at optimere styringen af de mange pumper og ventiler, der findes i alle vandforsyninger.

Vandforsyningen i Danmark består af en række kildepladser, hvor grundvandet pumpes op og sendes til behandling på vandværket. Herfra pumpes det videre op i et nærliggende vandtårn eller direkte ud til forbrugerne. Produktion, behandling og distribution kræver imidlertid meget energi, og da efterspørgslen skifter flere gange om dagen og ændrer sig over året, kan det være problematisk at forudsige det præcise behov for vand på et givet tidspunkt. Derfor er projektparterne nu gået sammen om at optimere dette komplekse system vha. machine learning og kunstig intelligens, så det rette vandtryk og vandkvalitet altid kan leveres til forbrugeren.

- Aarhus Vand har en strukturplan for vandforsyningen, der bl.a. indeholder en overgang fra beholderstyring til forbrugsdrevet trykstyring. Vi er i øjeblikket i gang med en omfattende optimering af vores fysiske anlæg, SRO-system og styringsprincipper. Vi forventer både at identificere og kvalificere de rette ”håndtag” på anlægssiden, så vi fremadrettet kan effektivisere systemet yderligere. Målet er en drift, hvor automation konstant sikrer en optimeret forsyning med fokus på stabilitet, energi og miljø, siger teamleder Michael Rosenberg fra Aarhus Vand.

Fagleder for Vandforsyning hos Skanderborg Forsyning Carsten Vigen Hansen supplerer:

- For Skanderborg Forsyningsvirksomhed er CHAIN et meget vigtigt projekt, da det er en overbygning og udvidelse af en smartere måde at drive vandforsyning på. Det forventes at give både besparelser på energi og sikre en høj drikkevandskvalitet, da robotten skal være med til at producere og distribuere den nødvendige mængde til rette tid. På den måde bruges mindre energi, og den producerede vandmængde kommer hurtigere til forbrugeren med overvågning af kvaliteten undervejs.

De to forskningsinstitutioner DHI og Alexandra har i mange år beskæftiget sig intensivt med anvendt forskning indenfor hhv. de hydrauliske forhold i forskellige vandsystemer og anvendelse af kunstig intelligens til forskellige formål. Men det er første gang, de går i så tæt et samarbejde omkring sammenkædning af de to fagområder.

Samtidig inddrages viden om planlægning, modellering og drift af systemerne fra rådgiverfirmaet EnviDan samt den nyeste teknologiske viden fra Kamstrup, der i disse år installerer intelligente vandmålere hos de enkelte forbrugere i en lang række byer.

Vandselskaberne i Aarhus og Skanderborg deltager aktivt i projektet og stiller en del af deres forsyningsnet til rådighed for den praktiske afprøvning af robotten. Dette skal naturligvis ske under kontrollerede forhold, og begge steder er der stor opmærksomhed på, hvordan udviklingerne af robotten i projektet kan få frihed til at afprøve teknologien uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

- Partnerskabet har valgt at starte udviklingen af software-robotter til styring af vandforsyningen, da den teknologiske udvikling giver et stort potentiale for reduktion af driftsomkostningerne. Generelt har vi rigtig god kontrol med vandforsyningsnettet samtidig med, at systemerne teknisk set er lettere at regne på end f.eks. vores afløbssystemer. På sigt tror vi, at potentialet ved teknologien rækker langt udover grænserne for projektet både i geografisk sammenhæng og i mulighederne for udbredelse til andre forsyningsarter, fortæller Sten Lindberg, DHI, projektleder i CHAIN.

Kontakt

DHI 
Sten Lindberg
Mail: sl@dhigroup.com
Tlf. 45 16 92 63

Alexandra 
Anders Kofod-Petersen
Mail: anders@alexandra.dk
Tlf. 41 15 12 48

EnviDan 
Henrik S. Andersen
Mail: hsa@envidan.dk
Tlf. 24 45 95 37

Kamstrup 
Stig Knudsen
Mail: skn@kamstrup.com
Tlf. 23 71 99 41

Aarhus Vand 
Anders Lynggaard
Mail: aly@aarhusvand.dk
Tlf. 20 27 70 52

Skanderborg Forsyning
Christina Søndergaard
Mail: csd@skanderborgforsyning.dk
Tlf. 24 69 68 34