Aktuelle investeringer

1531 Investeringer
Titel Periode Program
Produktion af blomsterengmåtter 2018 - 2022 Innobooster
WhipperKids - on a childish mission to help the next generation get on the water! 2018 - 2020 Innobooster
Fenucure 2 2018 - 2021 Innobooster
Doorflex ny fremførings system 2018 - 2021 Innobooster
Udvikling af Deep Freeze security card. 2018 - 2021 Innobooster
Flexbrønd 2018 - 2021 Innobooster
Den røde tråd. Jobskabelse, uafhængighed og engagement for flygtningekvinder - En ny model 2017 - 2020 Grand Solutions
Kulturelt medborgerskab og innovation 2017 - 2020 Grand Solutions
EARN: Forskningsnetværk for Økonomisk Assimilation 2017 - 2020 Grand Solutions
LESSISMORE - Bæredygtig intensivering af bygdyrkning 2017 - 2020 Grand Solutions
LiveBorn - Injicerbart jernpræparat til anemiske søer som reducererdødfødselsraten i svineproduktion 2017 - 2020 Grand Solutions
NEOCOL - Kolostrum for nyfødte børn 2018 - 2022 Grand Solutions
rOPEN: Kortlægning af nitrat-tilbageholdelse i det åbne landskab 2017 - 2020 Grand Solutions
MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein 2017 - 2020 Grand Solutions
inVALUABLE (Insekt-værdikæde i en cirkulær bioøkonomi) 2017 - 2020 Grand Solutions