Investeringer

Læs om resultaterne af fondens investeringer samt de aktuelle investeringer.

Durability of composite end plate for marine engine cooler 2019 - 2021 Erhvervsforsker
NIHAX Sensible- Application 2019 - 2020 Innofounder
Seksuel chikane på arbejdsmarkedet - en retlig analyse i nationalt og EU-retligt perspektiv 2019 - 2022 Erhvervsforsker
Ressourceeffektivt kød gennem brug af cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger 2019 - 2021 Erhvervsforsker
ITEA – EUREKA cluster call on software innovation International Collaborations int-s
InnoExplorer Innoexplorer i-e
BiodivERsA call on ‘Biodiversity and Climate Change’ International Collaborations int-s