Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? Innovationsfonden investerer i erhvervsrettede ph.d.- og postdoc-forløb.

Under Erhvervsforsker investeres der i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Vores krav til dig:

  • En ErhvervsPhD skal have en kandidatuddannelse
  • En ErhvervsPostdoc skal have opnået en ph.d.-grad inden for de sidste tre år
  • Der arbejdes på samme forskningsprojekt på både universitet og i virksomhed
  • Projektet skal være af høj forskningsfaglig kvalitet og have kommerciel værdi for virksomheden
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal give virksomheden mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, der skaber vækst og arbejdspladser
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal styrke relationen mellem erhvervslivet og universitetet og skabe grobund for ny forskning

Aktuelle søgemuligheder

Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil.

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD- og Erhvervspostdoc-projekter.

Søgemuligheder

Ansøgningsfrister

  • 20. marts 2017 kl. 16:00 (alm. ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo maj
  • 25. september 2017 kl. 12:00 (alm. ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar ultimo november

Offentlige Erhvervs-forskerprojekter

Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter.

Nyt om erhvervsforskere

Kontakt 

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk
Læs det seneste nyhedsbrev her

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Email: erhvervsforsker@innofond.dk

Projektgalleri