Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? 

Under Erhvervsforsker investeres der i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Vores krav til dig:

 • En ErhvervsPhD skal have en kandidatuddannelse
 • En ErhvervsPostdoc skal have opnået en ph.d.-grad inden for de sidste fem år
 • Der arbejdes på samme forskningsprojekt på både universitet og i virksomhed
 • Projektet skal være af høj forskningsfaglig kvalitet og have kommerciel værdi for virksomheden
 • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal give virksomheden mulighed for at løse konkrete forskningsopgaver, der skaber vækst og arbejdspladser
 • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal styrke relationen mellem erhvervslivet og universitetet og skabe grobund for ny forskning.

Aktuelle søgemuligheder

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

Der er i 2018 afsat 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD- og Erhvervspostdoc-projekter.

Bioressourcer - fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 har regeringen og satspuljepartierne afsat 5,5 mio. kr. i 2018-2019 til ErhvervsPhD-projekter, der skal forske i demensområdet.

Søgemuligheder

Ansøgningsfrister

2018

 • Tirsdag den 25. september kl. 12:00 - alm. ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc
 • Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 12:00 - offentlige ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter

2019

Almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc

 • Tirsdag d. 8. januar kl. 12:00
 • Tirsdag d. 30. april kl. 12:00
 • Tirsdag d. 24. september kl. 12:00

Offentlige Erhvervsforsker-projekter

 • Tirsdag d. 8. oktober kl. 12:00

Nyt om erhvervsforskere

Kontakt 

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk
Læs det seneste nyhedsbrev her

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Email: erhvervsforsker@innofond.dk

Projektgalleri