Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?

Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? Innovationsfonden investerer i erhvervsrettede ph.d.- og postdoc-forløb.

Under Erhvervsforsker investeres der i ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Vores krav til dig:

  • En ErhvervsPhD skal have en kandidatuddannelse
  • En ErhvervsPostdoc skal have opnået en ph.d.-grad inden for de sidste tre år
  • Der arbejdes på samme forskningsprojekt på både universitet og i virksomhed
  • Projektet skal være af høj forskningsfaglig kvalitet og have kommerciel værdi for virksomheden
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal give virksomheden mulighed for at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, der skaber vækst og arbejdspladser
  • Erhvervsforskeren og forskningsprojektet skal styrke relationen mellem erhvervslivet og universitetet og skabe grobund for ny forskning

Aktuelle søgemuligheder

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. 

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver.

Søgemuligheder

Ansøgningsfrister

2017

  • 28. september 2017 kl. 12:00 (alm. ErhvervsPostdoc og alm. ErhvervsPhD) - endeligt svar sidst i november

2018

  • Tirsdag den 6. februar kl. 12:00
  • Onsdag den 2. maj kl. 12:00
  • Tirsdag den 25. september kl. 12:00

Offentlige Erhvervs-forskerprojekter

Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter.

Nyt om erhvervsforskere

Kontakt 

Nyhedsbrev - Få de seneste nyheder om ErhvervsPhD og -Postdoc. Tilmeld dig på: erhvervsforsker@innofond.dk
Læs det seneste nyhedsbrev her

LinkedIn - både for potentielle, nuværende og tidligere parter. Tilmeld dig Erhvervsforsker LinkedIn-gruppen.

Erhvervsforsker
Telefontid: 9 - 12 Tlf. 6190 5002
Email: erhvervsforsker@innofond.dk

Projektgalleri