Grand Solutions

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Fonden har stort fokus på resultater og løsninger, som giver værdi for samfundet. Med afsæt i samfundets og virksomheders konkre udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden at give mulighed for tværgående investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.

Med Grand Solutions investerer Innovationsfonden i satsninger med højt ambitionsniveau hvad angår økonomisk værdi, skabelse af nye arbejdspladser eller konkrete løsninger på samfundsudfordringer. Grand Solutions skal udvikle nye innovative løsninger baseret på excellent forskning, og et stærkt team med de nødvendige kompetencer skal sikre, at projekternes mål nås.

Grand Solutions er i år revideret for at gøre processen hurtigere, mindre arbejdskrævende og mere fokuseret i forhold til at beskrive konkret værdi for samfundet.

  • Der er kun én fase i ansøgningsprocessen, og ansøger kan forvente en afgørelse på ansøgningen indenfor ca. 100 dage fra ansøgningsfrist.
  • Der er to ansøgningsrunder, hvor de tematiske opslag har ansøgningsfrist i marts og det åbne opslag i juni.

Ansøger bedes sætte sig grundigt ind i opslagstekster, retningslinjer og vejledninger i ansøgningsskema.

Læs mere: Grand Solutions 2017: Få svar på din ansøgning inden for 100 dage

Innovationsfondens temabundne Grand Solutions opslag er godkendt af fondens bestyrelse og er baseret på finansloven for 2017, den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2017 og FORSK2020.

Grand Solutions udmønter bevillinger på Finansloven afsat til strategisk forskning samt teknologi og innovation.
Læs regeringens Finanslov for 2016 her
Læs regeringens Finanslov for 2017 her

Råd og vejledning

Ansøgningens bilag

Projektadministration

Åbent opslag

Tematiske opslag

Kontakt

Find konktaktoplysninger til fondens medarbejder på de enkelte opslag.   

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190
Mail: support.e-grant@fi.dk
Teknisk hjælp til e-grant

Generelle spørgsmål til Grand Solutions
Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Mail: Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Mail: Lars.Winther@innofond.dk

Hovednummer: Tlf. 6190 5000
Telefontid 9 - 15 

Projektgalleri