Grand Solutions

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark.

Fonden har fokus på resultater og løsninger, som skaber værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes konkrete udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i viden institutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.

Årets anden runde byder på tre opslag:

Der er afsat midler til et åbent og to tematiske opslag:

Der lægges vægt på at forsknings- og innovationsprojekterne skaber værdi for samfundet ved at bidrage til at løse vigtige samfundsudfordringer og/eller skabe vækst i nye og/eller eksisterende virksomheder gennem strategisk og udfordringsdrevet forskning.

Vurderingskriterierne
Ansøgninger om Grand Solutions vurderes ud fra tre overordnede kriterier:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse
  • Effektivitet og implementering

Ansøger bedes sætte sig grundigt ind i opslagstekster, retningslinjer og vejledninger i ansøgningsskema.

Udmøntning af midlerne sker på grundlag af Loven om Danmarks Innovationsfond, forslag til Finanslov 2018, Aftale om fordeling af Forskningsreserven 2018, FORSK2025, herunder de i FORSK2025 oplistede pejlemærker for udmøntningen, og Innovationsfondens fagspecifikke investeringsstrategier.

Råd og vejledning

Projektadministration

Arrangementer

Kontakt

Find konktaktoplysninger til fondens medarbejder på de enkelte opslag.   

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190
Mail: support.e-grant@fi.dk
Teknisk hjælp til e-grant

Generelle spørgsmål til Grand Solutions
Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Mail: Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Mail: Lars.Winther@innofond.dk

Hovednummer: Tlf. 6190 5000
Telefontid 9 - 15 

Projektgalleri