Grand Solutions

Innovationsfonden investerer i innovative ideer med betydelig potentiale for at skabe viden, vækst og beskæftigelse i Danmark.

VIGTIGT: Der har tidligere været en fejl ved indesendelse af budgetskabelonen, hvis der har været et GTS institut med i ansøgningen. Denne fejl er løst. Hvis der stadig opleves problemer kontakt gerne Innovationsfonden.

Fonden har fokus på resultater og løsninger, som skaber værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes konkrete udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.

Opslåede midler til årets første opslag

Der er afsat midler indenfor følgende områder:

Der lægges vægt på at forsknings- og innovationsprojekterne kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, og/eller hvor offentligt-privat samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning kan bidrage til at skabe nye innovative virksomheder og styrke eksisterende innovative virksomheder.

FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Innovationsfondens udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også hovedområderne i det nye FORSK2025.

Vurderingskriterierne
Ansøgninger om Grand Solutions vurderes ud fra tre overordnede kriterier:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse
  • Effektivitet og implementering

I august 2018 kan der forventes opslag inden for:  Nye teknologiske muligheder, Fremtidens samfund samt Åbent opslag som offentliggøres ultimo februar 2018.

Råd og vejledning

Årets første tematiske opslag

Ansøger bedes sætte sig grundigt ind i opslagstekster, retningslinjer og vejledninger i ansøgningsskema.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og tilføjelser i den endeligt vedtagne finanslov for 2018.

Projektadministration

Arrangementer

Kontakt

Find konktaktoplysninger til fondens medarbejder på de enkelte opslag.   

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190
Mail: support.e-grant@fi.dk
Teknisk hjælp til e-grant

Generelle spørgsmål til Grand Solutions
Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Mail: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Mail: Thomas.Mathiasen@innofond.dk

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Mail: Lars.Winther@innofond.dk

Hovednummer: Tlf. 6190 5000
Telefontid 9 - 15 

Udmøntningen

  • Udmøntning af midlerne sker på grundlag af Loven om Danmarks Innovationsfond, forslag til Finanslov 2018, Aftale om fordeling af Forskningsreserven 2018, FORSK2025, herunder de i FORSK2025 oplistede pejlemærker for udmøntningen, og Innovationsfondens fagspecifikke investeringsstrategier.

Projektgalleri