Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse.

Bemærk: Årets budget er nu brugt op. Vi tager imod nye ansøgninger i 2018.

Det er et krav, at vedkommende har en uddannelsesprofil, der adskiller sig væsentligt fra virksomhedens eksisterende uddannelsesprofiler.

Landdistriktsvækstpiloten skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt. Projektet kan f.eks. dreje sig om udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et forretningsmæssigt potentiale.

Virksomheder kan søge om en landdistriktsvækstpilot uden at kende den kandidat, der skal ansættes, men det er nødvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der efterspørges. Godkendes ansøgningen, har virksomheden fire måneder til at finde en passende kandidat.

Innovationsfonden investerer

  • 150.000 kr. i et-årige projekter 
  • 300.000 kr. i to-årige projekter 

Kandidaten skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af virksomheden.

Innovationsfonden behandler ansøgningerne løbende, så du kan indsende din ansøgning, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner.

Vi har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned.

Landdistriktsvækstpilot som startskud til innovation
Landdistriktsvækstpiloter er primært en mulighed for virksomheder, der endnu ikke er i gang med eksternt finansierede innovationsaktiviteter, og derfor kan virksomheder med andre bevillinger hos Innovationsfonden ikke søge om en landdistriktsvækstpilot.

Er man i gang med et projekt under landdistriktsvækstpilotordningen, kan man dog godt søge om investeringer fra andre ordninger i Innovationsfonden.

Ansøgningspause

  • Der er nu lukket for ansøgninger i 2017. Der vil blive åbnet for ansøgninger igen i 2018. 
  • Ordningen holder ansøgningspause, når det bevilgede beløb for det igangværende år er brugt op.
  • Log på e-grant

Råd og vejledning

Hvem kan søge

Kontakt

Landdistriktsvækstpilot og InnoBooster hotline 
Telefontid 9-12: Tlf. 61 90 50 05
Mail: ldvp@innofond.dk

Tekniske spørgsmål omkring ansøgningssystemet e-grant
Telefontid 9 – 12: Tlf: 33 92 91 90
Mail: support.e-grant@fi.dk
Teknisk hjælp til e-grant

Læs mere

Podcast

Brønderslev Erhverv har talt med tidligere programrådgiver i fonden Ditte Amskov, om mulighederne for at få ny viden ind i virksomhederne i forbindelse med landdistriktvækstpilotordningen.
Lyt med her.