Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse.

Landdistriktsvækstpiloter skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Bemærk: Ordningen har begrænsede midler, og vi oplever særdeles stor interesse, så det forventes derfor, at puljen vil være opbrugt forholdsvist hurtigt. Læs mere i spalten til højre. 

Innovationsfonden investerer

  • 150.000 kr. i et-årige projekter 
  • 300.000 kr. i to-årige projekter 

Det er ikke nødvendigt på forhånd at kende den kandidat, der skal ansættes, men det er nødvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der efterspørges. 

Det er dog et krav, at kandidaten har en uddannelsesprofil, der adskiller sig væsentligt fra virksomhedens eksisterende uddannelsesprofiler. Godkendes ansøgningen, har virksomheden fire måneder til at ansætte en passende kandidat.

Kandidaten skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af virksomheden.

Vi har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned.

Råd og vejledning

Vent ikke med at søge

  • I de nye retningslinjer er der væsentlige ændringer, som ansøgere skal være opmærksomme på. Læs mere
  • Ordningen har begrænsede midler og årets pulje forventes opbrugt forholdsvist hurtigt. Ordningen lukkes derfor uden varsel, når der er modtaget nok ansøgninger.

Hvem kan søge

Kontakt

Landdistriktsvækstpilot og InnoBooster hotline 
Telefontid 9-12: Tlf. 61 90 50 05
Mail: ldvp@innofond.dk

Tekniske spørgsmål omkring ansøgningssystemet e-grant
Telefontid 9 – 12: Tlf: 33 92 91 90
Mail: support.e-grant@fi.dk
Teknisk hjælp til e-grant

Læs mere