To initiativrige studentermedhjælpere til fondens Erhvervsforsker-team

I fondens erhvervsforsker-team giver vi bl.a. funding til ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. Du vil som student indgå i teamets daglige drift og bidrage til mere udviklingsorienterede opgaver.

11. juli 2017

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Fonden har fokus på resultater, som skal give værdi til samfundet i de kommende år og løse nogle af samfundets konkrete innovationsbehov.   
 
Innovationsfonden har ca. 45 engagerede medarbejdere, der arbejder med en række forskellige programmer, hvorigennem der investeres i forskellige former for innovationsprojekter.  
 
Du vil som studentermedhjælper blive tilknyttet fondens erhvervsforsker-team, der bl.a. giver funding til ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter. Formålet er, at uddanne forskere med indsigt i erhvervsorienterede problemstillinger inden for alle fagområder lige fra teknisk videnskab til humaniora, at skabe innovation i virksomheder og offentlige organisationer og at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv. 
 
Du vil komme til at indgå i teamets daglige drift og sagsbehandling samt komme til at bidrage til mere udviklingsorienterede opgaver af forskellig karakter. Du vil desuden få indblik i muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem forskellige organisationer, indblik i erhvervsorienteret forskning samt opleve, hvad det vil sige at arbejde med funding i en politisk kontekst. 
 
Om stillingerne 
Som studentermedhjælper i erhvervsforsker-teamet vil du hjælpe til med og have ansvar for en række opgaver, herunder:  

 • Daglig kontakt til både borgere og brugere via telefon og mail samt sagsbehandling i forbindelse med Erhvervsforsker-projekter 
 • Praktisk og administrativt arbejde i forbindelse med afholdelse af workshops og eksterne møder 
 • Dataindsamling, evaluering og kommunikation i forbindelse med Erhvervsforsker-projekter  
 • Løbende projektarbejde og ad hoc opgaver, også i andre af fondens teams 
 • Udviklingsopgaver af forskellige karakter

Om dig 
Du er godt i gang med en relevant videregående uddannelse og vi forestiller os at:

 • Du har gode formidlings- og kommunikationsevner på både dansk og engelsk, såvel mundtligt som skriftligt 
 • Du er frisk på at udføre arbejdsopgaver af administrativ og praktisk karakter 
 • Du er i stand til at påtage dig ansvar i forbindelse med udviklingsorienterede opgaver og at arbejde selvstændigt med at få en opgave fuldført 
 • Du er initiativrig og fagligt ambitiøs 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med Excel, databehandlingsprogrammer og digital journalisering. 
 
Din nye hverdag 
Erhvervsforsker-teamet er et lille team i Innovationsfonden, hvor vi samarbejder og er i tæt dialog omkring vores opgaver og projekter. En del af vores arbejde er struktureret omkring halvårlige ansøgningsrunder, og derfor kan arbejdsmængden og karakteren af arbejdet variere henover året. 
 
Vi er generelt en arbejdsplads med en uformel og humoristisk omgangstone. Vi har en flad struktur, hvor studenter ses som en central og ligeværdig del af teamet. Vi er fleksible i forhold dine ønsker omkring arbejdstider, fx i forbindelse med eksamensperioder.  
 
Begge stillinger er på 15 timer om ugen. Arbejdstiderne er fleksible, og der tages selvfølgelig hensyn til eksamensperioder og aflevering af opgaver.   
 
Du ansættes i Innovationsfonden efter overenskomst mellem Finansministeriet, OAO‐S‐Fællesoverenskomsten og HK‐overenskomsten.     

Ansøgningsfrist

Din ansøgning mv., skal være uploadet senest onsdag den 9. august 2017.  
Søg stillingen her

Mere om stillingen

 • Samtaler afholdes i uge 33 med tiltrædelse snarest herefter
 • Hvis du vil vide mere om processen for ansættelsesforløbet, kan du kontakte studenterne i Uddannelses- og Forskningsministeriets Koncern HR på tlf. 7231 8081 eller e-mail studentermails@ufm.dk
 • Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte programrådgiver Klaus Ammitzbøll på tlf. 6190 5022 eller e-mail klaus.ammitzboll@innofond.dk til og med fredag d. 14. juli. Herefter kan du skrive en mail til erhvervsforsker@innofond.dk.

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. 

Læs også