Lønniveau

Her kan du finde oplysninger om ErhvervsPostdoc’ers minimumsløn.

En ErhvervsPostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.282,72 kr. om måneden. Per april 2017 er løntrinnene efter anciennitet per måned:

1. år, løntrin 4: 34.031,18 kr.

2. år, løntrin 4: 34.031,18 kr.

3. år, løntrin 5: 36.287,21 kr.

4. år, løntrin 6: 38.770,90 kr.

5. år, løntrin 8: 40,371.85 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet? Læs mere på Erhvervsforsker.dk