Lønniveau

Her kan du finde oplysninger om ErhvervsPostdoc’ers minimumsløn.

En ErhvervsPostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.345,40 kr. om måneden. Per 1. december 2017 er løntrinnene inkl. pension og tillæg per måned efter anciennitet:

1. år, løntrin 4: 34.529,25 kr.

2. år, løntrin 4: 34.529,25 kr.

3. år, løntrin 5: 36.818,27 kr.

4. år, løntrin 6: 38.905,87 kr.

5. år, løntrin 8: 40,962,73 kr.

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere.

Erhvervsforsker

Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet? Læs mere på Erhvervsforsker.dk