Materiale til aftaleforhandlinger 2018

Dokumenter til aftalekomplekset for Grand Solutions 2018.

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale

  • Det er tilladt for enhver at anvende Innovationsfondens inspirationsudkast til samarbejdsaftale for forsknings- og innovationsprojekter.
  • Innovationsfonden påtager sig imidlertid intet ansvar i forbindelse med samarbejdsaftalens udarbejdelse eller indhold.
  • Det er således ene og alene aftaleparternes eget ansvar, at samarbejdsaftalen til enhver tid overholder gældende ret.