Anders Eldrup og Cecilie Brøkner bød velkommen til innovationsfest

10 år med danske innovationer: Hvad har vi skabt, og hvor skal vi hen?

Innovationsfonden fyldte 10 år i foråret og havde derfor inviteret 250 gæster til innovationsfest i Københavns Universitets festsal den 16. april. Sammen så vi tilbage på de største og mest banebrydende danske resultater, der er skabt de seneste 10 år, og vi så ind i fremtidens udfordringer og behov for danske innovationer.

Innovationsfonden fyldte 10 år i foråret og havde derfor inviteret 250 gæster til innovationsfest i Københavns Universitets festsal den 16. april.

På ti år har fonden investeret 22 milliarder kroner i forskning og innovation, og vi hyldede alle projekter, som har været med til at løse små og store samfundsudfordringer. Programmet var tætpakket med talere og paneldebatter kyndigt guidet i havn af  DR's klimakorrespondent, Thøger Kirk.

Innovationsfondens forperson Anders Eldrup og direktør Cecilie Brøkner bød velkommen og løftede sløret for fondens dugfriske strategi, som skal være med til at gøre Danmark klar til den fremtid, der venter.
Minister Christina Egelund
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund talte om at være fremsynet og visionær. Blandt andet ved at turde at gå forrest og investere i kvanteteknologi og kunstig intelligens på et tidspunkt, hvor mange var meget forbeholdne.

- Når man er en af de første, risikerer man at snuble, sagde ministeren

- Men nu er Danmark ved at bygge verdens største kvantecomputer, og der er lavet en kvantestrategi, og Innovationsfonden har i den grad bevist sin værdi, tilføjede hun.

Et af de store satsningsområder for Innovationsfonden er de fire store missionspartnerskaber inden for klima og grøn omstilling, som skal sikre, at Danmark når de politisk vedtagne mål om nedbringelse af CO2. De blev også præsenteret i løbet af dagen i skikkelse af:

Peder Tuborgh, formand for AgriFoodTure, Morten Gjetting Stage, formand for INNO-CCUS, Søren Bjerregaard Pedersen, formand for MissionGreenFuels, og Søren Kristiansen, bestyrelsesmedlem, TRACE - A Transition Towards Circular Economy.

Fonden fik gode råd

Tidligere ministre Sofie Carsten Nielsen og Tommy Ahlers fortalte om nogle af tankerne bag at etablere en fond, der skulle investere i nye løsninger.

Tommy Ahlers og Sofie Carsten Nielsen

Tommy Ahlers gav fonden karakteren 10 ud af 12 og rådede til flere internationale samarbejder, men også at turde satse mere.  
Sofie Carsten Nielsen anbefalede at få nogle flere gode venner. Dels blandt de politiske ordførere, men også i erhvervslivet, på universiteterne og i startup-miljøet.

Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør Novo Nordisk Foundation talte om, hvor vigtigt det er, at private og offentlige fonde spiller sammen. Han nævnte blandt andet samarbejde om Covid med Sundhedsstyrelsen og andre private aktører som var trådt til, og som efter hans vurdering har gjort, at Danmark var et af de lande i verden, der kom hurtigst ud af krisen.

Mads Krogsgaard, Novo Nordisk Foundation

Tidligere NATO-ambassadør Michael Zilmer-Johns talte om dansk sikkerhed og forsvar, og hvor han ser den største trussel - og nødvendigheden af at satse på og investere i nye teknologier.

I en afsluttende paneldebat fortalte professorerne Jan Westenkær Thomsen og Isabelle Augenstein om fremtidens teknologier, AI og kvanteteknologi, og hvordan de kan bruges i den grønne omstilling, og hvor vigtig kvante er, fordi teknologien er i stand til at udregne ting, der ikke tidligere har været muligt.

Innovationsfonden ser frem til fortsat godt og tæt samarbejde med hele det danske forsknings- og innovations-økosystem i de næste ti år.

📸 Thomas Søndergaard