Skyer, mark og vindmøller set oppefra

40 millioner kroner fordelt blandt de fire grønne missionspartnerskaber

Innovationsfonden færdigbehandler i disse dage investeringsaftaler med Danmarks fire missionsdrevne grønne partnerskaber i det såkaldte ’call 1 2023’, der har til formål at opbygge kapaciteten omkring og inden for partnerskaberne og forbedre deres muligheder for at arbejde missionsdrevet.

 

Innovationsfonden investerer samlet knap 40 millioner kroner i kapacitetsopbyggende aktiviteter i de fire missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartner, som samler landets ypperste forskere, virksomheder og organisationer om at gøre Danmark til et grøn foregangsland inden for deres respektive missioner.

Det sker igennem den første af tre ansøgningsrunder i 2023 (call 1), som er foregået i konkurrence mellem de fire partnerskaber, og hvor den sidste del af investeringsaftalerne færdigbehandles i disse dage.

- Midlerne skal grundlæggende give partnerskaberne bedre muligheder for at arbejde missionsdrevet. Det kræver for eksempel ressourcer til løbende at opdatere de roadmaps, der er styringsværktøjet for missionerne, at måle impacten, at koordinere, videndele og skabe synergier mellem projekterne og til at lave strategisk fundraising af nye midler til at bringe missionerne i mål. Samtidig er det vigtigt at sikre den interne kommunikation, som gør, at partnerne arbejder i samme retning. Derfor glæder vi os over, at partnerskaberne nu kan få et løft på disse områder, siger Cecilie Brøkner, direktør i Innovationsfonden.

Overblik:

Se fordelingen af midler til de enkelte partnerskaber og hvilke aktiviteter, de anvendes til under hver enkelt mission:

 

Mission 1
INNO-CCUS: 8,9 mio. DKK

Missionspartnerskabet INNO-CCUS skal sikre effektiv fangst og lagring af CO2, og ikke mindst udvikling af metoder til at genbruge CO2 som byggesten til nye materialer.

Midlerne fra call 1 gør det muligt for INNO-CCUS at udføre seks aktiviteter, der blandt andet skal bidrage til opdatering af missionens roadmap.

En del af midlerne er allerede kanaliseret ind i udarbejdelsen af publikationen ”State of CCUS”, som for nyligt blev præsenteret ved en stor EU-konference på dansk grund.

Publikationen kortlægger hele forskningsfeltet indenfor CCUS og skal være et nøgleværktøj for forskere og eksperter til at forbinde, samarbejde og rette deres indsats til gavn for CCUS-feltet og dets udvikling.

Midlerne vil desuden blive brugt til at udbygge indsatsen med opfølgning på projekter gennem ansættelsen af en porteføljeleder, til at videreudbygge internationale initiativer og måling af impact.

- Vi er sat i verden for at arbejde missiondrevet med at accelerere implementeringen af CCUS. Med publikationen ”State of CCUS” har vi ikke kun skabt et overblik, men også gjort det muligt at identificere centrale indsatsområder og muligheder for innovation inden for området. Publikationen vil blive brugt som direkte afsæt for opdateringen af vores roadmap, siger Karina Marie Søgaard, direktør i INNO-CCUS.

 

Mission 2
MissionGreenFuels: 10,1 mio. DKK

Missionspartnerskabet MissionGreenFuels skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Midlerne fra call 1 gør det muligt for MissionGreenFuels at foretage en omfattende opdatering af det oprindelige roadmap, som vil holde partnerskabet på sporet mod dets 2030 og 2045-mål.

Samtidig gør midlerne det muligt at intensivere indsatsen inden for vidensdeling på både nationalt og internationalt plan. Det omfatter arrangementer, workshops og udenlandsbesøg, som er afgørende for at være missionsdrevet og dele viden og resultater med omverdenen.

Endelig vil midlerne også styrke partnerskabets kommunikations- og administrationskapacitet i sekretariatet, som er nødvendigt for at øge synligheden af partnerskabet og sikre en effektiv daglig drift.

- MissionGreenFuels involverer nu ca. 90 partnere, herunder en betydelig andel SMV’er, start-ups og internationale organisationer, og vi oplever en løbende og stabil interesse i at blive partner i MissionGreenFuels. I det kommende år ser vi frem til vores årsmøde i marts, en omfattende roadmap-opdatering, som vi allerede har taget de første skridt til, og endnu mere god forskning og innovation fra vores nu 21 projekter, som dækker en bred vifte af områder, som for eksempel borgerinddragelse ved etablering af PtX anlæg, juridiske perspektiver ved implementering af grønne brændstoffer i Danmark, udvikling af metanol til jetfuels, optimering af bioolie, sektorkobling og optimering og fleksibilitet af elektrolysekomponenter, siger Carina Jensen, direktør i MissionGreenFuels.

 

Mission 3
AgriFoodTure: 9,5 mio. DKK

Missionspartnerskabet AgriFoodTure skal udvikle nye og banebrydende løsninger og teknologier til den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen.

AgriFoodTure-partnerskabet vil med midlerne fra call 1 fokusere på fire kerneaktiviteter, som udgør fundamentet for at udvide og styrke samarbejdet blandt de, på nuværende tidspunkt, 75 stærke partnere:

Det eksisterende roadmap vil blive opdateret for at afspejle den nyeste forskning og viden og de aktuelle udfordringer. Det skal også resultere i et interaktivt roadmap, der fremmer et dynamisk syn på sektoren i et overskueligt online-format.

For at sikre, at AgriFoodTure-projekter skaber maksimal værdi for missionsarbejdet, skal der også udarbejdes et værktøj til måling af projekternes potentielle reduktionen af CO2e-udledningen og til at dokumentere missionspartnerskabets resultater.

Samtidig skal finansieringslandskabet kortlægges, både nationalt og internationalt, med det formål at kunne guide partnerne hen imod yderligere midler til opskalering og implementering.

Partnerskabet vil desuden øge sit fokus på at viderebringe partnernes resultater.

- Partnerskabsudviklingen er hjertet i missionen, da det er afgørende for at nå de ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen i agro-food sektoren inden 2030 og eliminere den fuldstændigt i 2050. Arbejdet skal løftes i fællesskab for at løse de udfordringer, vi står overfor. Målet er derfor at samle relevante partnere, identificere udfordringerne og handle på de områder, der kræver særlig opmærksomhed. De fire sammenhængende aktiviteter vil styrke AgriFoodTures mission og sætte os på kurs mod en bæredygtig fremtid, hvor vores partnerskab bliver afgørende for at møde og overvinde de store udfordringer i agro-food sektoren, siger Anette Egelund Friis, direktør i AgriFoodTure.

 

Mission 4
TRACE: 11,1 mio. DKK

Missionspartnerskabet TRACE skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050. Ud fra en helhedsopfattelse af ressourceforbrug skal partnerskabet sikre lang holdbarhed og bedre genanvendelse af plastik og tekstil, hvilket har et stort miljø- og klimapotentiale.

For at sikre fremdrift i partnerskabet, dedikeres midlerne fra call 1 til at sikre de rette ressourcer i partnerskabet. Blandt andet frikøbes de tre workstreamledere fra deres forskningsopgaver med henblik på, i samarbejde med direktøren, at eksekvere på TRACE Strategi 2023-26, som partnerskabsbestyrelsen vedtog i foråret 2023. Desuden har TRACE ansat en funding manager, som får til opgave at koordinere funding-tiltag, som involverer nye eller eksisterende partnere.

Ydermere skærper partnerskabet sit fokus på fastholdelse af eksisterende partnere og tiltrækning af flere nye partnere gennem diverse seminarer under navnet Trace Academy og Trace Dilemma samt via øget kommunikation.

- TRACE har pt. 100 dedikerede partnere fra virksomheder, NGO’ere, offentlige myndigheder og forskningsverdenen og alle samarbejder omkring fælles løsning på Cirkulær Økonomi udfordringer. Heri ligger der en fælles erkendelse af, at ingen kan løfte udfordringer omkring cirkulær økonomi selv. Vi hjælper og løfter hinanden på tværs af sektorer – og det er helt unikt, siger Anette Juhl, der er direktør i TRACE.

 

Læs mere om Danmarks grønne missioner her

 

Foto: Direktør for INNO-CCUS, Karina Marie Søgaard, og partnerskabets formand, Morten Stage, præsenterer det missionsdrevne partnerskabs nye publikation, "State of CCUS".

State of CCUS publication

EU logo