Hop

90 videre til Grand Solutions programmets fase to

Innovationsfonden har i 2024 modtaget 354 interessetilkendegivelser (”fase-1-ansøgninger”) til Grand Solutions programmets seks opslag, hvilket svarer til en markant stigning på over 60 procent i forhold til de store ansøgninger fra 2023. Det giver en succesrate på ca. 11 procent.

Innovationsfondens bestyrelse har nu besluttet at invitere 90 af disse til at indsende en fuld ansøgning i fase 2 (til succesrater i fase 2 på 39-49 procent), hvor bedømmelse og beslutning om investering skal foretages af de nye Grand Solutions udvalg.