Anders Eldrup 2

Året der gik: Innovationskraften lyser i en svær tid

Af Anders Eldrup, forperson i Innovationsfonden

Med krig i Europa, energikrise og usikre økonomiske tider, vil nogen måske se tilbage på 2022 med en vis modløshed. Fra min stol som forperson i Innovationsfonden vil jeg derfor gerne dele lidt af den tro på fremtiden, som man får, når man ser ud over de hundredevis af innovationsprojekter, forskningsgennembrud og iværksættereventyr, som fonden har været i berøring med gennem det seneste år.

På vegne af Danmark har fonden i 2022 bevilliget i alt 1,9 milliarder kroner til forsknings- og innovationsprojekter, som skal skabe vækst og løse samfundsudfordringer for Danmark. Fra tidlig og grundlagsskabende forskning til mere markedsklare løsninger. Fonden har behandlet mere end 2.000 ansøgninger og sikret mere end 800 bevillinger og ender året med en portefølje af aktive forsknings- og innovationsprojekter på 7,2 milliarder kroner*. Det er en vigtig opgave at sikre, at der kommer mest muligt værdi ud af pengene til gavn for det danske samfund og klimaet.

Det er opløftende at se, hvordan innovationskraften lever hos de danske forskere, virksomheder og iværksættere. Et af de mange flotte resultater, fik jeg for nyligt lov til selv at opleve. Nemlig en demonstrationen af en ny banebrydende kvante-kommunikationsteknologi, der er umulig at hacke, og som kan være med til at sikre dansk infrastruktur mod fremtidige cyberangreb. En verdensnyhed, der udspringer af et imponerende samarbejde mellem DTU og Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, og som er medfinansieret af Innovationsfonden. Fonden har gennem årene understøttet det stærke danske kvantemiljø med 200 millioner kroner, og af det nye regeringsgrundlag lægges der også op til, at Danmark fremover satser på denne styrkeposition. Ikke mindst motiveret af den sikkerhedspolitiske situation.     

I år har Innovationsfonden også uddelt et historisk højt beløb til videnbaserede iværksættere. Det betyder, at 131 helt spæde startup-virksomheder kan se frem til opstartsfinansiering og mentorforløb i Innofounder-programmet, og at 44 Innoexplorer-teams på universiteterne kan afprøve kommercialiseringspotentialet af deres forskning.

De største indsatser, som fonden har bidraget til at søsætte i 2022, er dog de fire, missionsdrevne grønne partnerskaber. Partnerskaberne skal over de kommende fem år levere markante grønne resultater inden for de politisk udpegede områder: Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2, grønne brændstoffer til transport og industri, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion og cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

De bredt funderede partnerskaber har unikke forudsætninger for sammen at rykke deres respektive område og levere på de ambitiøse danske klimamål. Det har været en lang rejse at nå hertil, og det bliver en udfordrende øvelse for partnerskaberne at sikre, at alle arbejder i samme retning. Vi ser frem til både at holde fast rammerne og følge op på missionspartnerskaberne, men også at bakke op og løfte, hvor vi kan fra fondens side. 

Det er afgørende, at vi får skabt transparens og synlighed omkring indsatserne og at vi sikrer, at nye ideer og nye danske og internationale partnere kan bidrage til missionerne. Som bidrag til sidstnævnte lancerede fonden i efteråret særprogrammet Missionsbooster, hvor virksomheder i samarbejde med vidensinstitutioner kan byde ind med innovationsprojekter, der understøtter de fire missionsområder. De første projekter er netop ved at blive godkendt, og vi er spændte på resultaterne.  

Ud over fondens egne bevillinger er et vigtigt fokusområde koordineringen af arbejdet med det øvrige innovationssystem. Jeg oplever generelt en åbenhed og villighed til at koordinere den private og offentlige indsats, så den bliver mest mulig effektiv og gavnlig for Danmark. Tak derfor til vores private og offentlige fondskolleger og til de mange øvrige aktører fra forsknings- og erhvervsfremmemiljøerne, der hver dag arbejder for at sikre grundlaget for og forløsningen af innovationskraften i Danmark – Fyrtårnene, Erhvervshusene, Innovationscentrene ude i verden, GTS’erne med flere. Vi glæder os til konkrete samarbejdsprojekter i 2023.

Der er i det hele taget meget at se frem til. Vi har fået ny regering og hilser vores nye minister velkommen til et afgørende område for Danmark. Herefter glæder vi os selvfølgelig til at kende grundlaget for Innovationsfondens virke i 2023, hvilket fastlægges, når forskningsreserveforhandlingerne er afsluttet.

Slutteligt glæder vi os til at få fondens nye direktør, Cecilie Brøkner, ombord, når hun tiltræder i januar. Med Cecilie Brøkner får organisationen en kompetent leder, der kommer med solid erfaring i at omsætte politik til samfundsgavnlige løsninger. Det bliver der i den grad brug for – også i det kommende år.

Tak til Annemarie Munk Riis, der som interim direktør har drevet fonden sikkert gennem de seneste otte måneder og til Børge Lindberg, der har fungeret som interim vicedirektør og leder af Innopartner-teamet i fonden.

Innovationsfonden er klar til igen i det nye år til at løfte udviklingen af fremtidens løsninger.

Rigtig glædelig jul til alle - og godt nytår.

*Alle tallene er opgjort medio december og justeringer vil forekomme i de sidste dage før årsskiftet