Billede af sutteflaske

Bedre modermælkserstatning med ny enzymteknologi

Humane mælkeoligosakkarider (HMO'er) er en vigtig bestanddel i modermælk, men mangler i modermælkserstatningen. Med ny enzymteknologi skal antallet af HMOer, der kan produceres industrielt, nu udvides fra en håndfuld til omkring 20, så forskellen mellem modermælk og erstatningsmælk bliver markant mindre. Innovationsfonden investerer 11,8 millioner kroner i projektet.

 

Modermælk indeholder over 150 forskellige HMO-strukturer, som spiller en afgørende rolle for spædbørns sundhed og udvikling. HMO’er findes imidlertid næsten ikke i komælk og derfor heller ikke i modermælkserstatning baseret på komælk.

I dag er kun et begrænset antal forskellige HMO'er tilgængelige i industriel skala. Dette ændres nu takket være Innovationsfondens investering på 11,8 mio. kr. til projektet HMO-GROWTH. Gennem opdagelse af nye enzymer og udvikling af ny enzymteknologi til produktion af specifikke HMO’er, vil projektet udligne forskellen mellem modermælk og erstatningsmælk til gavn for spædbørn verden over.

Projektet er et samarbejde mellem Glycom A/S, der i dag ejes af dsm-firmenich, DTU Bioengineering på Danmarks Tekniske Universitet samt Copenhagen Center for Glycomics (CCG) på Københavns Universitet. Glycom A/S er førende inden for produktion af HMO’er i cellefabrikker, mens DTU Bioengineering har ekspertise inden for udvikling af enzymer til enzymatisk HMO-produktion. CCG bidrager med viden om, hvordan HMO-molekyler dannes i mennesket samt med fremstilling af højt specialiserede kulhydrater til brug i projektet. Samarbejdet muliggøres af Innovationsfondens investering, og giver Danmark mulighed for at blive verdensførende på området.

- Investeringen i projektet styrker Danmarks position på verdenskortet inden for HMO. Glycom A/S har verdens største HMO-fabrik placeret i Esbjerg, og med projektets nye teknologi vil vi udvide vores produktportefølje med en helt ny serie unikke HMO-molekyler. Hermed kan vi fastholde en førende position på markedet, udtaler Niels Banke, Chief Scientific Officer og Site manager HMO-site Hørsholm hos Glycom A/S; dsm-firmenich.

Efterspørgslen på nye HMO'er forventes at stige markant i takt med, at de bliver tilgængelige i industriel skala. Den teknologiske udvikling i projektet baner vejen for bedre helbred for mange af verdens børn, flere danske arbejdspladser og øgede danske eksportindtægter, da dsm-firmenich har sin HMO-produktion i Esbjerg. Samtidig giver projektet ny indsigt i enzymteknologiens muligheder, der på længere sigt kan udbredes til andre forsknings- og produktområder.

Kontakt

Niels Banke, Chief Scientific Officer and Site manager HMO site Hørsholm Glycom A/S; dsm-firmenich
Tlf. +45 6151 0500; mail: niels.banke@dsm-firmenich.com

Tue Germundsson, presse- og kommunikationsrådgiver, Innovationsfonden
Tlf. +45 6190 5087; mail tue.germundsson@innofond.dk 

Fakta

Innovationsfondens investering: 11,8 mio. kr.

Samlet budget: 26,6 mio. kr.

Varighed: 5 år

Officiel titel: HMO-GROWTH: Human milk oligosaccharide product portfolio growth

Om partnerne

Glycom A/S, ejet afdsm-firmenich , er verdensførende i HMO-produktion. HMO’er fra dsm-firmenich findes i modermælkerstatninger i over 100 lande. dsm-firmenich sælger også HMO’er til voksne; produktet Culturelle kan fx købes som kosttilskud på det amerikanske marked. Over 99% af produktionen fra fabrikken i Esbjerg eksporteres.

DTU Bioengineerings forskning har fokus på at udvikle forbedrede bioteknologi-baserede løsninger til gavn for sundheden og samfundet. DTU Bioengineering er internationalt førende inden for enzymteknologi, herunder indenfor udvikling af enzymer og processer til produktion af funktionelle molekyler inklusive HMO molekyler.    

Copenhagen Center for Glycomics forsker bl.a. i betydningen af kulhydraters struktur i cellulære processer. Centeret excellerer i at forstå kulhydraters rolle i sygdomsudvikling og er verdensførende inden for udvikling af nye, banebrydende teknologier til biomedicinske formål.