Marker solopgang

Cirka 80 nye partnere har tilsluttet sig missionspartnerskaberne

De fire missionsdrevne partnerskaber har nu alle uddelt såkaldte pool 2-midler til i alt 34 nye grønne projekter. Hvert missionspartnerskab har samtidig fået cirka 20 nye partnere med i kredsen.

I foråret igangsatte de fire missionsdrevne partnerskaber den såkaldte pool 2-ansøgningsrunde til projekter, der kan bidrage til at gøre Danmark til verdens førende nation inden for grønne, cirkulære og innovative løsninger i udvalgte sektorer.

På den baggrund har de fire partnerskaber - INNO-CCUS, MissionGreenFuels, AgriFoodTure og TRACE - i alt uddelt 235,3 millioner kroner i pool 2 og dermed sat 34 nye projekter i søen.

En nødvendig forudsætning for at lykkedes med ambitionerne for det missionsdrevne arbejde er løbende at tilknytte de rette kompetencer og partnere fra hele værdikæden til de fire partnerskaber.

På alle fire missionsområder er det lykkedes at etablere solide og engagerede partnerskaber på tværs af virksomheder, universiteter, GTS’er, borgere og offentlige aktører, og cirka 80 nye partnere er kommet til i løbet af 2023.

I alt involverer de fire missionsdrevne partnerskaber i øjeblikket mere end 350 partnere.

Overblik over udmøntning af midler til de fire missionsdrevne partnerskaber:

Mission1Mission2Mission3Mission4

Baggrund – Innovationsfondens udmøntning af missionsmidler:

Innovationsfonden har i perioden fra 2021 og frem udmøntet omkring 1 milliard kroner til de fire politisk udpegede grønne missioner inden for følgende områder:

1) Fangst, lagring og anvendelse af Co2
2) alternative brændstoffer (PtX)
3) miljøvenligt landbrug- og fødevareproduktion samt
4) cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstil.

Inden for hvert område er der udarbejdet roadmaps og oprettet brede partnerskaber på tværs af værdikæden.

De første 700 millioner kroner blev udmøntet i 2021 til etablering af de fire partnerskaber i to puljer (pool 1 og 2), hvoraf pool 2-midlerne netop er fordelt.

Yderligere 300 millioner kroner blev udmøntet i 2022 til projekter inden for de fire missionsområder i fri konkurrence mellem alle aktører.

Der er i 2023 afsat yderligere 300 millioner kroner til udmøntning af midler i konkurrence i mellem de fire partnerskaber. Dette er i proces.

Læs mere om Danmarks grønne missioner

Innovationsfonden til møde med fagministerier

Billedtekst: I midten af september havde Innovationsfonden og Uddannelses- og Forskningsministeriet inviteret henholdsvis Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet samt formænd og direktører for de fire missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber til et fælles møde om Danmarks grønne missioner. Formålet med mødet var at skabe en tættere koordinering mellem missioner og relevante fagministerier og drøfte, hvordan man i højere grad kan bruge missionernes roadmaps som nationale roadmaps. Kredsen vil fremover mødes et par gange om året.