Cecilie Brøkner

Danmark har fået en ny iværksætterstrategi, hvor alle talenter skal i spil

Innovationsfonden har en særlig rolle at spille, når det kommer til at skabe gode rammer for landets iværksættere, så de kan udvikle innovative og bæredygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer. Derfor har fonden set frem til den nye iværksætterstrategi, som Regeringen i dag har præsenteret.

Et af de punkter, som fonden ser særligt meget frem til at arbejde ind i, handler om at få flere talenter i spil:

- Diversitet har i flere år været en strategisk prioritet i fonden. Derfor er jeg særligt glad for, at der lægges vægt på at få hele talentmassen aktiveret i den nye strategi. Det skal være lige nemt at være iværksætter i Danmark uafhængigt af køn, alder, baggrund eller geografi, siger Cecilie Brøkner, direktør hos Innovationsfonden.

Innovationsfonden opererer allerede med ’unbiased decisionmaking’, og diversitet er et kriterie i udpegningen af medlemmer til fondens ekspertpaneler. Innovationsfonden synliggør ligeledes mulighed for finansiering i hele landet og fremhæver kvindelige rollemodeller inden for forskning, innovation og iværksætteri via konceptet Innowomen. Ligesom fonden har været en af de primære kræfter bag initiativet Diversity Commitment.

- Det er tydeligt, når vi kigger på data, at kvinder er underrepræsenterede i iværksætteriet. Også når det gælder funding. Derfor giver det rigtig god mening at igangsætte yderligere diversitetsindsatser som nævnt i iværksætterstrategien. Og her skal vi også kigge indad. Hvordan er vores paneler og mentorkorps eksempelvis sammensat hos os, der uddeler den risikovillige kapital? Man skal ikke kun have fokus på dem, der modtager pengene, siger Cecilie Brøkner.

Et andet vigtigt punkt i iværksætterstrategien handler om, at Danmark skal have flere videnbaserede iværksættere. Det er blandt andet det Innovationsfonden er sat i verden for at understøtte, og fonden støtter op om det øgede fokus.

- Hos Innovationsfonden vil vi blive ved med at bygge bro mellem universiteterne og erhvervslivet og skabe de bedste rammer for, at den banebrydende forskning og viden fra universiteterne kommer ud og leve i virksomhederne og nye og eksisterende startups. Og vi glæder os til at fortsætte med at skabe entreprenørskab i samarbejde med universiteterne og uddannelsesinstitutionerne, siger hun.

Innovationsfonden arbejder allerede i dag tæt sammen med EIFO og andre fonde, og fonden ser frem til at styrke det danske iværksætteri og innovationspotentiale i samarbejde med dem.