Foto af laborant

Danske forskere skal afprøve ny medicin til behandling af kognitive vanskeligheder ved skizofreni

Et dansk forskningsprojekt skal i samarbejde med den svenske medicinalvirksomhed Gabather afprøve effekten af et nyt præparat (GT-002) til behandling af skizofreni. I modsætning til de klassiske dopaminblokerende antipsykotiske præparater er GT-002 en GABAA receptormodulator. GT-002 har indtil videre vist meget lovende resultater i dyrestudier og har gennemgået tre kliniske forsøg med raske frivillige, hvor det har vist sig at være sikkert og veltolereret. Det nye forsøg skal for første gang afprøve GT-002 i patienter med skizofreni, og med lovende resultater vil projektet åbne muligheder for en ny type behandling af patienter med skizofreni.

Skizofreni er en alvorlig psykisk lidelse, der indebærer markante forstyrrelser i måden, hvorpå verden opleves og fortolkes. Selvom behandlingen af skizofreni er forbedret betydeligt, har en fjerdedel stadigvæk ikke tilstrækkelig effekt. Derudover mangler der stadig behandlingsmuligheder for de kognitive forstyrrelser forbundet med skizofreni og som mange patienter lider af. Det kan være hukommelsesvanskeligheder, koncentrationsbesvær og problemer med planlægning. Disse vanskeligheder kan i alvorlig grad hæmme ens evne til at gennemføre en uddannelse, varetage et job eller blot deltage i sociale sammenhænge.

Antipsykotisk medicin spiller en essentiel rolle i behandlingen af skizofreni. Denne medicin findes i mange forskellige præparater, men fælles er, at de alle virker ved at dæmpe signalstoffet dopamin, som er hjernens lyst- eller belønningssignalstof. Ny forskning fra Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup, peger imidlertid på, at der ligeledes er forstyrrelser i det såkaldte GABA-system ved skizofreni. GABA (gamma-aminobutyrat) er et vigtigt hæmmende signalstof som frigives fra nerveceller i de fleste områder af centralnervesystemet. Den svenske medicinalvirksomhed Gabather er specialiseret i at udvikle præparater, der specifik påvirker hjernens GABA-system. Deres nye præparat GT-002 har vist lovende resultater i dyrestudier, og forsøg med GT-002 i raske mennesker har vist, at stoffet er helt sikkert at give og har en meget mild bivirkningsprofil. Resultaterne fra dette projekt vil udgøre et vigtigt skridt hen imod en bedre behandling af patienter med skizofreni og dermed skabe håb om en betydelig forbedring af livskvaliteten for denne meget sårbare gruppe af patienter.

Projektleder Bjørn H. Ebdrup, som er forskningsleder ved Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR) på Psykiatrisk Center Glostrup, samt professor i neurobiologisk baseret behandling af psykose ved Københavns Universitet, fortæller følgende om projektet:

- Sjældent har timingen af et projekt været bedre end i dette tilfælde: sideløbende med at vi i skizofreni-forskningen afdækker flere nye sammenhænge mellem skizofreni og GABA-systemet, får vi med samarbejdet med Gabather muligheden for at teste den kliniske betydning af at aktivt påvirke GABA-systemet i patienter med skizofreni. Hvis vores studier viser positive resultater vil samarbejdet give optimale betingelser for at gå hurtigt videre med nødvendige supplerende undersøgelser, hvilket i sidste ende vil gavne patienterne.

Med en investering fra Innovationsfonden bliver det muligt at udføre det første studie med GT-002 i patienter med skizofreni i et såkaldt fase II dobbelt-blindet randomiseret studie, hvor vi undersøger effekten af GT-002 sammenlignet med placebo og behandling med benzodiazepin (som binder sig til GABAA-receptorerne og forstærker virkningen af GABA) på kognition og hjernens tidlige informationsbearbejdning målt med elektroencefalografi (EEG). Ved EEG-undersøgelse anvendes en elektrodehue, som fastgøres på hovedet og forbindes til et apparat, der aflæser aktiviteten i hjernen.

Studiet udføres af Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR) som har mange års erfaring med forstyrrelser i hjernen og kognitive vanskeligheder ved skizofreni. Studiet har potentiale til at forbedre behandlingen og funktionsniveauet for patienter med skizofreni samt være startskuddet for en ny generation af lægemidler til behandling af kognitive forstyrrelser relateret til skizofreni.

 

Kontakt

Bjørn Ebdrup, Professor, overlæge og leder af Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup. bjoern.ebdrup@regionh.dk

 

Fakta

Innovationsfondens investering: 6 mio. kr.

Samlet budget: 12 mio. kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: TOTEMS: GT-002, A Promising New Treatment for Cognitive Impairment Associated with Schizophrenia

 

Om partnerne

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR) er in multidisciplinær forskningsenhed med fokus på psykoseudvikling, de komplekse mekaniser, der fører til udvikling af psykopatologi ved at identificere biologiske markører for psykisk sårbarhed, undersøge hjerneforandringer i de tidlige stadier af sygdommen og udvikling af nye behandlingsperspektiver. CNSR er ledet af professor Bjørn Ebdrup og hører under Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstaden Psykiatri.

Læs mere om CNSR her: www.cnsr.dk 

Gabather er en svensk medicinalvirksomhed specialiseret i at udvikle næste generation af præparater til neuropsykiatriske sygdomme med fokus på positiv allosterisk modulatorer af GABAA-receptoren.

Gabathers pipeline af nye lægemiddelkandidater er baseret på resultater fra akademisk forskning ved Universiteterne i København og Lund samt Institut for Biologisk Psykiatri i Roskilde. Disse lægemiddelkandidater rummer potentiale til behandling af adskillige neuropsykiatriske lidelser.

Læs mere om Gabather her: www.gabather.com