Tine Thygesen

Det er et håndværk at være iværksætter

Tine Bruce Thygesen har været iværksætter i mere end tyve år og har desuden en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem i bl.a. Coop Invest og Dagbladet Information. Hun har været forperson for Innofounder-udvalget siden 2020.

Foto: Tobias Selnaes Markussen

Hvorfor har du valgt at være en del af udvalget?

Af flere grunde. Det er et håndværk at være iværksætter, og jeg ville ønske, at Innofounder havde eksisteret, da jeg som 26-årig stiftede min første virksomhed. Det er vigtigt som nystartet iværksætter, at der er et øko-system, man kan sparre med. Min erfaring er, at iværksættere ikke er, som folk er flest, og mange forstår derfor ikke, hvilke udfordringer man stå overfor, og man kan derfor nemt føle sig lidt alene. Det er markant lettere at komme i gang med sit iværksætteri, hvis man har adgang til personer, der har været igennem det samme som en selv, og som taler samme sprog.

For det andet fordi samfundet ikke bygger sig selv. Det er vigtigt, at vi investerer i at opbygge nye virksomheder, som de kommende generationer skal arbejde med, hvad enten det drejer sig om miljø, sundhed eller tech.

For det tredje er Innofounder-programmet med til at styrke diversiteten, og vi skal være King- og Queenmakers. Den typiske iværksætterprofil har hidtil været en mand, der boede i hovedstaden, som arbejdede med software. Men vi skal have modet til at investere i personer, der ser anderledes ud, som har en anden baggrund, og som arbejder uden for de faggrænser, vi typisk ser i iværksættermiljøet. Det er noget af det, Innofounder kan.

 

Hvor gør Innofounder-programmet en forskel i det danske forsknings- og innovationssystem?

Vi når en målgruppe, som er i en meget tidlig fase af iværksætteriet, hvilket er unikt i gængs investerings-sammenhæng. Desuden når vi meget længere ud end mange andre programmer – ikke alene geografisk men også rent erhvervsfagligt.

 

Hvorfor er det vigtigt, at der er mulighed for risikovillig investering?

En investor er vant til at sige nej til 99% af de projekter, hun bliver præsenteret for, og hvis hun er i tvivl, vil hun altid sige: Nej tak. Som investor skal man derfor øve sig i at sige ja, og det er netop det, vi gør. Når vi er i tvivl, siger vi ja, fordi vi ellers ville gå glip af alt for meget talent. Samtidig er det vigtigt, at vi som fond ikke kun har fokus på bundlinjen – altså hvor meget en virksomhed eller samfundet kan tjene på et givent projekt. Et projekt, der eksempelvis omhandler selvmordstruede unge, kommer ikke nødvendigvis til at tjene mange penge, men det kan måske omvendt spare samfundet for mange udgifter, hvis vi kan hjælpe de unge.

 

Hvad indebærer det at være forperson for Innofounder-udvalget?

Min opgave er at sørge for, at der sidder de rette mennesker i panelet, og at vi har de rette mennesker ombord, og her har jeg et supergodt samarbejde med Innovationsfondens sekretariat. Jeg deltager i så mange pitch som muligt og forsøger at læse mindst halvdelen af de ansøgninger, der går videre. I forbindelse med selve pitchen er det mi,g der sørger for ro og orden, og jeg går meget op i, at ansøgerne får præcis samme tid til at femlægge deres projekt. Hvis man kun har tre minutter til et pitch, betyder det jo meget, hvis man går 20 sekunder over tid, og konditionerne skal være ens for alle.

 

Hvad vil du beskrive som din væsentligste ekspertise i forhold til forskning og innovation?

At jeg selv har været der, hvor ansøgerne står nu, og jeg kan derfor sætte mig i deres sted. Vi er et talentudviklingsprogram, og vi skal derfor vurderer det menneske, der søger om en investering, og jeg tror, jeg har en anden forståelse for deres situation, end jeg ville have haft, hvis jeg ikke selv havde været igennem samme udvikling.

 

Hvis du skal give ansøgere til Innovationsfondens Innofounder-program ét råd, hvad er det så?

Sig tingene som de er og præsentér dit produkt med selvtillid. Vi har haft en lang periode, hvor salgstaler og præsentationer blev pakket ind i store ord og indviklede forklaringer, men vi vil bare gerne vide, hvad en ansøgers produkt kan. Så mit bedste råd vil være at fokusere meget på kommunikation og gøre budskabet så enkelt og letforståeligt som muligt. 

 

Om Innovationsfondens fagudvalg:

Når forskere, iværksættere og virksomheder søger Innovationsfonden, bliver deres ansøgninger oftest vurderet af forsknings- eller innovationsfaglige eksperter fra fondens såkaldte fagudvalg. Fagudvalgene er nedsat af fondens bestyrelse og supplerer fondens medarbejdere i bedømmelsesprocessen. Udvalgene kommer med faglig ekspertise fra forskellige sektorer og har enten forskningsfaglig tyngde, erfaring med forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation.

Innovationsfondens fagudvalg spiller en væsentlig rolle i at understøtte danske virksomheder, startups og vidensinstitutioner i at omsætte viden til økonomisk vækst og værdi for samfundet – og er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden.

Kriterierne for at blive beskikket til Innofounder-udvalget er, at medlemmerne besidder den nyeste viden inden for sit fagområde, har minimum fem års erhvervserfaring inden for sit fagområde, har betydelig indsigt i kommercialisering af forskning, har betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling og behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg er desuden nedsat med fokus på at sikre diversitet i både samfundsmæssig og faglig henseende.

Find Tine Bruce Thygesen på LinkedIn

Se øvrige medlemmer af Paneludvalget for Innofounder her