Christian Riberholt g Trine Hørmann Thomsen

Digital platform skal styrke samarbejdet mellem borgere med kronisk sygdom, deres pårørende og personale

Foto: Christian Riberholt og Trine Hørmann Thomsen

En ny digital platform skal gøre det nemmere for borgere med kroniske sygdomme eller tilstande, deres pårørende, samt fagfolk at bevare overblikket over forløb på tværs af hospitals- og plejesektorer. Selvrapportering, nemmere kommunikation og vidensdeling er grundelementerne i et nyt forsknings- og innovationsprojekt, som Innovationsfonden har givet 10,2 mio. kr. til.

Mere end 1 million borgere i Danmark lider af kroniske sygdomme og har i stigende grad kontakter på tværs af hospital, genoptræning og hjemmepleje. Med det kommer et øget behov for videndeling mellem sektorer, samt for at støtte op om borgernes overblik over eget helbred og forløb, så de er bedre klædt på til at mestre deres sygdom.  

Èn fælles platform på tværs af sektorer

Med Kintella Care er målet at skabe et digitalt samlingssted, hvor patienter, pårørende og fagfolk kan dele viden, så den i højere grad end i dag er samlet ét sted:

- Målet er at designe en platform, hvor alle brugere skal kunne følge med i relevante forløb selv indrapportere data, og uploade dokumenter. Platformen kan fungere som en digital vandrejournal, som en patient med Parkinsons sygdom udtrykte det. Det vil være en milepæl for dansk velfærdsteknologi og forskning med et stort internationalt potentiale fortæller Trine Hørmann Thomsen, Post.doc i Afdeling for Hjerne og Rygmarvsskader, og Klinik for Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet.

Platformen skal bidrage til den enkelte borgers overblik, men også de pårørendes, som ifølge Trine Hørmann Thomsen ofte er en vigtig ressource i borgernes hverdag. Den bredere involvering skal bidrage til at styrke den enkelte borgers mestring af sin(e) kroniske sygdom(me).

Mindre dobbeltarbejde og bedre data

Når en borgers data registreres ét fælles sted, er forventningen, at det vil give færre administrative opgaver på tværs af sektorerne, fortæller Tilda Huttunen van het Erve, CEO for Kintella Care:

 - Kintella Care kan på den måde bidrage til, at der bliver færre gentagelser, misforståelser og manglende overblik til glæde for både borgere og fagfolk. Vi har løbende fået positiv respons på løsningen fra personale på de plejecentre, hvor løsningen indtil videre er testet. Nu ønsker vi i projektgruppen at fortsætte udviklingen og afprøvningen af løsningen på tværs af sektorer fortsætter Tilda Huttunen Van het Erve.

Bedre data kan også lede til bedre forebyggende pleje og rehabilitering af den enkelte borger og mere forskning i netop kronisk sygdom, uddyber Trine Hørmann Thomsen

Det er samtidig vigtigt at digitale løsninger ikke skaber nye byrder og bekymringer for patienter og pårørende eller bidrager til ulighed i sundhed:

-Vi ved, at digitale sundhedsløsninger utilsigtet kan øge presset på patienter og pårørende, hvis der ikke er taget tilstrækkeligt højde for deres forskellige liv og ressourcer. Derfor har vi i projektet en stor opmærksomhed på digital inklusion og samskabelse af platformen med dem, der lever med kronisk sygdom, siger Henriette Langstrup, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.      

 

Om projektet

Projektet tager udgangspunkt i de 245.000 personer, som lever med Parkinsons sygdom, erhvervet hjerne- eller rygmarvsskader i Danmark. Gennemsnitligt har de hver 1 til 3 pårørende, som er dybt involveret i at yde pleje, hjælp og dele viden.

Projektet videreudvikler en digital løsning til pårørende, som er udviklet til og testet i plejesektoren af virksomheden Kintella, og engagerer parter på tværs af sektorer.

Løsningen er en digital platform, som skal kunne tilgås både i en app, og som hjemmeside. 

Projektet foregår i et samarbejde mellem følgende parter:

  • Rigshospitalet
    • Klinik for Bevægeforstyrrelser (Trine Hørmann Thomsen)
    • Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader (Trine Hørmann Thomsen og Christian Gunge Riberholt)
  • Kintella ApS (Tilda Van Het Erven og Toke Andersen)
  • Københavns Universitet, Institut for Folesundhedsvidenskab (Henriette Langstrup)
  • Patientorganisationerne Hjernesagen, Parkinsonforeningen og RYK

I tillæg til projektets officielle partnere vil flere kommuner, som de involverede borgere kommer fra, blive inviteret med i projektet. Dette er for at muliggøre, at borgernes forløb dækkes bredest muligt.

Parterne kombinerer deres indsigt i brugerinvolvering, sygdomsgrupper, teknologi og samarbejde på tværs af sektorer til at udvikle moduler i løsningen, som kan indsamle, strukturere og visualisere data for den enkelte person og grupper af personer blandt andet ved hjælp af avancerede data-modeller og -analyse.

Innovationsfonden støtter projektet med 10,2 mio. kr.