Sådan investerer Innovationsfonden i 2024

Få overblikket: Sådan investerer Innovationsfonden i 2024

På baggrund af aftalerne om forskningsreserven udmønter Innovationsfonden 1.728 mio. kr. i 2024 til forskning og innovation indenfor blandt andet fremtidens grønne løsninger, digitalisering, teknologi, life science, sundhed, kvante og kunstig intelligens.

Innovationsfondens bestyrelse har nu vedtaget hovedparten af rammerne for investeringerne for 2024.

Nedenfor får du et overblik over ansøgningsrunder, deadlines og konkrete tematiseringer for de enkelte programmer i 2024.

Innoexplorer
Sådan kan du søge Innoexplorer i 2024
Åben sektion, Sådan kan du søge Innoexplorer i 2024

Tematiseringer

 • Grøn teknologi og Innovation
   
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
   
 • Digitalisering, teknologi og innovation

 

Ansøgningsrunder

Innoexplorer har tre ansøgningsrunder i 2024
 

 1. ansøgningsrunde: Åbner 3. januar – ansøgningsfrist: 31. januar
   
 2. ansøgningsrunde: Åbner 27. marts – ansøgningsfrist: 24. april
   
 3. ansøgningsrunde: Åbner 28. august - ansøgningsfrist: 25. september

   

Webinarer

Der afholdes online spørgetimer forud for alle tre ansøgningsrunder:

 • 16. januar kl. 13.00 – 13.45
   
 • 10. april kl. 11.00  – 11.45
   
 • 11. september kl. 11.00 – 11.45

Hold øje med ”kommende arrangementer” på Innovationsfonden hjemmeside, hvor det snart bliver muligt at tilmelde sig.

 

Se publicerede søgemuligheder her

 

Innobooster
Sådan kan du søge Innobooster i 2024
Åben sektion, Sådan kan du søge Innobooster i 2024

Tematiseringer

 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
   
 • Grøn forskning teknologi og innovation
   
 • Digitalisering, teknologi og innovation

   

Ansøgningsrunde:

Innobooster har løbende ansøgningsrunde.

Åbningsdato i 2024 er 9. januar. Der lukkes for ansøgninger medio december 2024.

 

Webinarer:

Innobooster har pt. planlagt webinarer for bevillingshavere på henholdsvis dansk og engelsk på programmets åbningsdag d. 9. januar. Du kan tilmelde dig via links nedenfor:

Innobooster afholder webinarer løbende igennem året - både for bevillingshavere og kommende ansøgere

 

Se publicerede søgemuligheder her

Innofounder
Sådan kan du søge Innofounder i 2024
Åben sektion, Sådan kan du søge Innofounder i 2024

Tematiseringer

 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
   
 • Grøn teknologi og innovation
   
 • Digitalisering, teknologi og innovation

Innofounder har også ikke-tematiserede midler

Ansøgningsrunder:

Innofounder har to ansøgningsrunder i 2024

 • Forår 2024: Åbner 1. februar – lukker 29. februar
   
 • Efterår 2024: Åbner 13. august – lukker 10. september
   

Webinarer:

 • 14. februar kl. 10.00 – 11.00 - Innofounder Q&A session (dansk)
   
 • 14. februar kl. 12.30 – 13.30 - Innofounder Q&A session (engelsk)

Hold øje med ”kommende arrangementer” på Innovationsfonden hjemmeside, hvor det snart bliver muligt at tilmelde sig.

 

Se publicerede søgemuligheder her

Erhvervsforsker
Sådan kan du søge Erhvervsforsker i 2024
Åben sektion, Sådan kan du søge Erhvervsforsker i 2024

Tematiseringer

 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Grøn forskning teknologi og innovation
 • Digitalisering, teknologi og innovation
 • Frie midler
 • Grønland og Færøerne (kun ph.d.)
   

Ansøgningsrunder:
Erhvervsforsker har to ansøgningsrunder i 2024.

 1. Ansøgningsrunde: Åbner 22. februar - ansøgningsfrist 4. april
   
 2. Ansøgningsrunde: Åbner 1. august - ansøgningsfrist 12. september
   

Webinarer:

Erhvervsforsker har indtil videre planlagt tre webinarer op mod forårets ansøgningsrunde.
Du kan tilmelde dig via links nedenfor:

Det vil også være muligt at deltage i webinarer i forbindelse med ansøgningsrunden i efteråret. Hold øje med ”kommende arrangementer” på Innovationsfondens hjemmeside.
 

Se publicerede søgemuligheder her

Grand Solutions
Grand Solutions og kvanteteknologi
Åben sektion, Grand Solutions og kvanteteknologi

Grand Solutions-programmet vil i 2024 fortsat investere inden for de politisk udpegne tematiseringer:

 • Grøn teknologi og Innovation
   
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi, herunder stamcelle-projekter
   
 • Digitalisering, teknologi og innovation
   

Calls vil tage udgangspunkt i de politiske aftaler om forskningsreserven: endelig-aftale-om-forskningsreserve-for-2024.pdf (ufm.dk).

 

Timing:

Innovationsfondens bestyrelse har besluttet, at bedømmelsen af Grand Solutions-ansøgninger overgår til en ny udvalgsmodel. Det betyder samtidig, at der sker væsentlige ændringer i programmet. Modellen er under udvikling og forventes godkendt af fondens bestyrelse i første kvartal 2024.

Offentliggørelse af calls ventes at finde sted i slutningen af første kvartal 2024.

Hold øje med Innovationsfondens hjemmeside og følg fondens LinkedIn-profil og nyhedsbrev, hvor der løbende vil blive meldt ud.

 

Kvanteteknologi

Folketingets politikere har med aftalen om forskningsreserven 2024 øremærket 100 millioner kroner til et strategisk forskningsprogram inden for kvanteteknologi, som forventes udmøntet under Grand Solutions-programmet med forventet annoncering i slutningen af første kvartal 2024.

Programmet vil have vægt på den tidlige, grundlagsskabende forskning samt internationalt samarbejde og understøttelse af videnbaseret innovation og kommercialisering af kvanteforskning.

Internationale Samarbejder
Innovationsfonden er engageret i en lang række internationale programmer
Åben sektion, Innovationsfonden er engageret i en lang række internationale programmer

Innovationsfonden investerer i internationalt samarbejde for at styrke dansk forskning og innovation samt fremme danske innovative løsninger globalt.

Ambitionerne for Innovationsfondens internationale samarbejde baserer sig på fondens internationale strategi i kombination med Innovationsfondens flerårige investeringsplan på det internationale område, Multi Annual investment Plan (MAP).
 

Fonden engagerer sig i fire internationale samarbejdsplatforme:

 • EU’s Horizon programmer (inkl. Eurostars) med ca. 70-80 procent af MAP’ens budget.
 • EUREKA, der har 47 medlemslande med ca. 10-15 procent af MAP’ens budget.
 • Bilaterale samarbejder med Indien, Kina og USA med ca. 5-10 procent af MAP’ens budget.
 • Nordisk samarbejde gennem NordForsk og Nordic Energy Research med ca. 5 procent af MAP’ens budget.
   

Innovationsfonden forventer på nuværende tidspunkt opslag inden for nedenstående programmer i 2024:

Vi kender endnu ikke timing og indhold for alle opslag. Følg med på hjemmesiden for mere information løbende:

 

EU’s Horizon programmer:

 • ERA4Health “Modulation of brain ageing trough nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain)
  - åben fra d. 3. november 2023 til d. 15. januar 2024
   
 • Personal Medicin “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches” (PMTargets) - åben fra d. 2. januar 2024 til d. 5. marts 2024
   
 • Transforming Health & Care Systems (THCS)
   
 • Eurostars 3, call 6 - åben fra 12. januar 2024 til 14. marts 2024 kl. 14
   
 • Eurostars 3, call 7 - efterår 2024
   
 • Agriculture of data, call forventes at åbne i første kvartal
   
 • Animal health and Welfare
   
 • FutureFoodS
   
 • Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP)
   
 • Accelerating farming systems transition –agroecology living labs and research infrastructures “Fostering agroecology at farm and landscape levels”, call forventes at åbne i første kvartal
   
 • Biodiversa+, “Societal Transformation” call forventes at åbne i september 2024 med frist november 2024.
   
 • Water4All  “Water and circular economy”, call planlægges at åbne i september
   
 • Chips JU
   
 • M-ERA.NET 3
   
 • CETP Clean Energy Transition
   
 • DUT Driving Urban Transition
   

EUREKA

 • Eurogia 2030 - åben fra januar 2024 til marts 2024
   
 • ITEA 4
   

Der arbejdes på at udvikle et call om anvendt kvanteteknologi i regi af EUREKA og bilaterale calls med Indien og USA på energiområdet.

 

Se publicerede søgemuligheder her

 

Kunstig Intelligens
Ifølge aftaler om forskningsreserven 2024 investerer Innovationsfonden 100 millioner kroner i 2024 i forskning i og udvikling af kunstig intelligens.
Åben sektion, Ifølge aftaler om forskningsreserven 2024 investerer Innovationsfonden 100 millioner kroner i 2024 i forskning i og udvikling af kunstig intelligens.

Midlerne skal ifølge aftale understøtte, at teknologiens potentialer udnyttes bedst muligt og kommer borgere, virksomheder og det danske samfund til gavn.

Midlerne skal give forsknings- og innovationsindsatsen på området i Danmark et løft, herunder også den tidlige, grundlagsskabende forskning – bl.a. mhp. at kunne præge udviklingen af kunstig intelligens.

Indsatsen skal desuden belyse etiske spørgsmål, hvilket kan bidrage til, at risici og trusler ift. kunstig intelligens mindskes.

Samtidig skal indsatsen bidrage til, at Danmark, i en skærpet international konkurrence om teknologiudviklingen, herunder ift. ansvarlig kunstig intelligens, kan fastholde og tiltrække talent.

Midlerne vil blive udmøntet via fondens eksisterende programmer. Innovationsfonden forventer at kunne offentliggøre mere information om den konkrete udmøntning ultimo første kvartal af 2024.

Innomissions
Ifølge aftalen om forskningsreserven 2024 investerer Innovationsfonden 320 millioner kroner i en styrket strategisk grøn forsknings- og innovationsindsats inden for de fire grønne missioner:
Åben sektion, Ifølge aftalen om forskningsreserven 2024 investerer Innovationsfonden 320 millioner kroner i en styrket strategisk grøn forsknings- og innovationsindsats inden for de fire grønne missioner:

1) Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (CCUS)

2) Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)

3) Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

4) Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler