Mennesker - lys

Få overblikket: Sådan investerer
Innovationsfonden i 2023

På baggrund af aftalen om forskningsreserven udmønter Innovationsfonden cirka 1,6 milliarder kroner i 2023 til forskning og innovation indenfor blandt andet fremtidens grønne løsninger, digitalisering, teknologi, life science og sundhed.

Som noget nyt kommer Innovationsfonden også til at oprette et nyt program for kvanteforskning og kvanteteknologi.

Innovationsfondens bestyrelse har nu vedtaget hovedparten af investeringsbudgettet for 2023.

Nedenfor kan du få et overblik over ansøgningsrunder, deadlines og konkrete tematiseringer for de enkelte programmer i 2023.

Retningslinjer og konkrete opslag vil bliver offentliggjort på hjemmesiden hurtigst muligt.

Innoexplorer
Innoexplorer er i 2023 delvist tematiseret inden for tre politiske besluttede temaer:
Åben sektion, Innoexplorer er i 2023 delvist tematiseret inden for tre politiske besluttede temaer:

- Digitalisering, teknologi og innovation

- Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

- Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Der er i 2023 også midler, der ikke er øremærket til de politisk prioriterede områder.

 

Ansøgningsrunder:
Innoexplorer forventer at have to ansøgningsrunder i 2023

1. ansøgningsrunde:

 • Åbner: 22. marts
 • Ansøgningsfrist: 3. maj
 • Pitchmøder for IFD’s paneler: uge 24-26

2. ansøgningsrunde:

 • Åbner: 16. august.
 • Ansøgningsfrist 27. september
 • Pitchmøder for IFD’s paneler: uge 45-47
   

Ændringer i retningslinjer:
Innoexplorers retningslinjer har gennemgået mindre justeringer for at imødekomme misforståelser og generelt skabe større tydelighed i retningslinjerne.

Blandt andet er der lavet ændringer i de spørgsmål, som ansøger skal besvare i projektbeskrivelsen, ligesom det nu er et krav, at ansøger skal indsende op til seks slides, som beskriver projektet.

De endelige retningslinjer vil snarligt blive publiceret på Innovationsfondens hjemmeside
 

Webinar:
Der afholdes webinar d. 28. marts kl. 12.00-13.00
Her kan du få information om programmet og retningslinjerne og stille spørgsmål til Innovationsfondens medarbejdere

Tilmeld dig webinaret her
 

Læs om Innoexplorer her

 

Innofounder
Innofounder vil være delvist tematiseret inden for tre politiske besluttede temaer:
Åben sektion, Innofounder vil være delvist tematiseret inden for tre politiske besluttede temaer:
 • Grøn teknologi og Innovation
 • Life Science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Digitalisering, teknologi og innovation

 Der er i 2023 også midler, der ikke er øremærket til de tre politisk prioriterede områder.

 

Ansøgningsrunder:

1. ansøgningsrunde

 • Åbner: 21. marts 2023.
 • Ansøgningsfrist: 18. april, kl. 12.00 middag

Innofounder forventer at afholde pitchmøder for IFD’s paneler i uge 24-26

Det er endnu uafklaret, hvornår efterårets ansøgningsrunder kommer til at ligge.
 

Ændringer i retningslinjer:
Ændring vedrørende tematisering af midlerne under Innofounder betyder, at hvis en ansøgning er indsendt under ét af de tre temaer, men ikke modtager bevilling fra denne pulje, fordi puljen er opbrugt, vil ansøgningen automatisk overgå til behandling under de ikke-tematiserede midler.

Hvis en ansøgning modsat indsendes under de ikke-tematiserede midler, men også passer ind i ét af de tre temaer, kan Innovationsfonden vælge at behandle ansøgningen i den pågældende tematiserede pulje først, inden den – såfremt der ikke opnås bevilling her – behandles under de ikke-tematiserede midler.

Derudover er der kun mindre justeringer i programmets retningslinjer.
 

Webinar:
Innofounder afholder webinar d. 29. marts kl. 11.00-12.00.
Tilmeld dig her
 

Læs om Innofounder her

Innobooster
Innobooster er i 2023 tematiseret inden for tre politisk besluttede temaer:
Åben sektion, Innobooster er i 2023 tematiseret inden for tre politisk besluttede temaer:

- Digitalisering, teknologi og innovation

- Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

- Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Ansøgningsrunder:
Der er løbende ansøgningsfrist på programmet - frem til 14. december 2023 eller så længe, der er midler inden for de enkelte temaer.

Innobooster offentliggør retningslinjer og åbner for ansøgninger den 22. marts 2023.

Ændringer i retningslinjer:
Innoboosters retningslinjer har gennemgået en række justeringer:

Blandt andet ændres det økonomiske krav til virksomhedens ’bruttoavance’ således, at kravet om minimum 250.000 kroner i bruttoavance kun skal opfyldes i et af de seneste tre års revisionspåtegninger.

Definitioner i retningslinjerne er desuden justeret med henblik på at øge muligheden for finansiering af udstyr til udviklingsaktiviteter inklusive pilotanlæg.

Vurderingskriterierne er ydermere blevet justeret med henblik på at sikre større professionel diversitet – både i projektet og i forbindelse med den efterfølgende implementering, fokus på at projektet bringer ny viden ind i virksomheden er blevet skærpet og det er tydeliggjort, at værdiskabelsen skal ske i Danmark og i selskaber, der forventer at udvikle sig i Danmark. Derudover skal ansøger beskrive de risici, der forudses i projektet, hvilket tillige er et vurderingskriterie.

Derudover indeholder de nye retningslinjer en række præciseringer af mindre karakter, herunder statsstøtteregler, tydeliggørelse af krav og frister i forbindelse med en bevilling osv.

De endelige retningslinjer vil blive publiceret på Innovationsfondens hjemmeside den 22. marts 2023.

Webinar:
Der afholdes Q&A-webinar den 12.april kl. 13.00-14.00
Link til tilmelding
 

Læs om Innobooster her

 

Missionsbooster
I skrivende stund er det ikke muligt at søge midler til Missionsbooster-projekter.
Åben sektion, I skrivende stund er det ikke muligt at søge midler til Missionsbooster-projekter.
Grand Solutions
Grand Solutions-opslagene i 2023 er fordelt på tre temaer:
Åben sektion, Grand Solutions-opslagene i 2023 er fordelt på tre temaer:

- Digitalisering, teknologi og innovation
- Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
- Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 

Ansøgningsrunder:
Grand Solutions har én ansøgningsrunde i 2023.

Vi opfordrer ansøgere til at starte i god tid med planlægningen af de ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, da de ofte omfatter komplekse løsninger baseret på avanceret viden og flere forskellige partnere fra den offentlige og private sektor.
 

Ændringer i retningslinjer:
Retningslinjer opdateres 20. marts på Innovationsfondens hjemmeside

Der er lavet flere justeringer i retningslinjerne for 2023. Bemærk blandt andet, at projekter, som modtager en Grand Solutions bevilling fra Innovationsfonden i 2022 og frem, vil få udbetalt midler bagudrettet på baggrund af indsendt regnskab

Det betyder konkret at:

 • 20 procent af bevillingen udbetales, når Investeringsaftalen mellem bevillingsmodtager og Innovationsfonden er underskrevet og godkendt af Innovationsfonden.
   
 • regnskab og fremdriftsrapporter godkendes halvårligt og på baggrund heraf udbetales midler, der anmodes om i regnskabet.
   
 • De sidste 10 procent af bevillingen udbetales ved godkendelse af slutregnskab og slutrapport.

 

Webinar:

I april 2023 afholder Innovationsfonden to webinarer, hvor du kan blive klogere på de tre Grand Solutions opslag, der kan søges i 2023

19. april kl. 9.30-11 (engelsk)

21. april kl. 10-11.30 (dansk)

 

Læs om Grand Solutions her

Erhvervsforsker
Erhvervsforsker-programmet investerer indenfor følgende temaer:
Åben sektion, Erhvervsforsker-programmet investerer indenfor følgende temaer:
 • Grøn teknologi og Innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Digitalisering, teknologi og innovation
 • Grønland/Færøerne pulje (Gælder kun for Erhvervs-ph.d.)

Herudover investeres der også i projekter, der falder uden for de ovenstående temaer

 

Ansøgningsrunder i 2023:

To i alt. En i foråret og en i efteråret.

Forårets ansøgningsrunde (for private virksomheder)

 • Åbner: 21. marts
 • Ansøgningsfrist: 25. april kl. 12.00

Efterårets ansøgningsrunde (for både private virksomheder og offentlige organisationer)

 • Åbner: 1. august
 • Frist: 12. september kl. 12.00
   

Ændringer i retningslinjer:

Den mest markante ændring i retningslinjerne er, at behandlingstiden på ansøgningerne er steget fra to til tre måneder. Dette skyldes den forsinkede Finanslov og at der derfor kun er to frem for tre ansøgningsrunder i 2023.
 

Webinarer

Tilmelding dig webinarer om Erhvervsforsker:

Den 29. marts 9:30-10.30
Tilmeld dig her

Den 11. april 14:00-15:00
Tilmeld dig her

 

Læs om Erhvervsforsker her

Se aktuelle opslag her

Innomissions
Ifølge aftalen om forskningsreserven investerer Innovationsfonden cirka 300 mio. kr. i 2023 i at styrke den strategiske grønne forskningsindsats inden for de fire grønne missioner:
Åben sektion, Ifølge aftalen om forskningsreserven investerer Innovationsfonden cirka 300 mio. kr. i 2023 i at styrke den strategiske grønne forskningsindsats inden for de fire grønne missioner:
 1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
 2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
 3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Midlerne kan bidrage til at konsolidere og udbygge indsatsen i de fire grønne forsknings- og innovationspartnerskaber med henblik på at realisere ambitionerne i de opstillede roadmaps for missionerne. Det gælder både på kort og lang sigt.

Midlerne udmøntes af Danmarks Innovationsfond i konkurrence mellem de fire etablerede partnerskaber.

Opslag forventes offentliggjort til juni

Læs om Innomissions her

Kvanteteknologi
Folketingets politikere har øremærket 150 millioner kroner til et strategisk forskningsprogram inden for kvanteteknologi.
Åben sektion, Folketingets politikere har øremærket 150 millioner kroner til et strategisk forskningsprogram inden for kvanteteknologi.

Programmet skal støtte projekter langs hele værdikæden – fra den tidlige, grundlagsskabende forskning, over anvendt forskning til demonstrationsprojekter af kvanteteknologi.

Opslag forventes offentliggjort til juni.

Mere information følger på Innovationsfondens hjemmeside

Internationale Samarbejder
Innovationsfonden er engageret i en lang række internationale programmer.
Åben sektion, Innovationsfonden er engageret i en lang række internationale programmer.

Fondens engagement er fastlagt af fondens bestyrelse gennem en ”Multi Annual investment Plan” og af de årlige Finanslove. Fonden arbejder for at have et årligt budget, der som udgangspunkt er på 200 millioner kroner (baseline). Dertil kommer evt. medfinansiering fra EU og Nordiske programmer på ca. 50 millioner kroner.

Fonden engagerer sig i fire internationale samarbejdsplatforme:

 • Primært EU lande: EU’s Horizon programmer – ca. 70-75 procent af fondens basis budget.
 • Samarbejde med verdens største lande: Bilaterale samarbejder med Indien, USA og Kina – ca. 10 procent  af fondens basis budget.
 • Globalt samarbejde: EUREKA, der har 47 medlemslande – ca. 10% af fondens basis budget.
 • Norden: Nordisk samarbejde gennem NordForsk og Nordic Energy Research – ca. 5% af fondens basis budget.

Innovationsfonden er engageret i følgende calls i 2023:

EU’s Horizon programmer:

 • ERA4Health, 2023 tema.
  Deadline for ansøgninger: 14. marts 2023.
   
 • Eurostars 3, call 4, 2023
  Deadline for ansøgninger 13. april 2023
   
 • SBEP 1 (Sustainable Blue Economy Partnership)
  Deadline for pre-proposal: 14. April 2023
   
 • KDT Call 3 (Key Digital Technologies)
  Deadline for pre-proposals: 3. Maj 2023
   
 • M-ERA.NET 3, call 3, 2023
  Deadline for preproposal: 16. Maj 2023
   
 • THCS (Transforming Health & Care Systems)
  Deadline for ansøgninger: 13. juni 2023
   
 • Eurostars 3, call 5, 2023
  Deadline for ansøgninger: 14. september 2023
   
 • QuantERA 2, call 2, 2023
  Deadline for ansøgninger: 11. maj 2023
   
 • Biodiversa+ Call 3
  Deadline for preproposal: November 2023
   
 • Water4All Call 2
  Åbner for ansøgninger: September 2023
   
 • CETP Clean Energy Transition Call 2
  Forventet deadline for preproposals: September 2023
   
 • DUT Driving Urban Transition Call 2
  Forventet deadline for preproposal: November 2023

 

EUREKA tematiske cluster

 • Xecs Call 2
  Deadline for full proposal: 25. maj 2023
   
 • ITEA 3 Call 5
  Deadline for Project Outlines: November 2023
   

Nordiske Calls

Mulige kommende calls (endnu ikke besluttet):

 • NordForsk: Tværfagligt call om energiplanlægning. 3. kvartal 2023
   
 • Nordisk Energy Research: Grøn energi forsyning: 3. kvartal 2023
   

Bilaterale calls

Calls med USA, Indien og Kina drøftes. 
 

Læs om Internationale Samarbejder her