Peter Kristensen

"Innoexplorer udfylder et klart behov"

Peter Kristensen er forperson i Innovationsfondens paneludvalg for Innoexplorer. Han har en doktorgrad i medicin fra Københavns Universitet og har i løbet af en lang karriere inden for sundhedsvidenskab og innovation blandt andet været udviklingsdirektør hos Novo Nordisk og forsker på Rigshospitalet og direktør for en biotek virksomhed. I dag er han konsulent i egen virksomhed. Peter Kristensen har været forperson for Innoexplorer-udvalget siden april 2020.

 

Innovationsfonden sætter i en interviewrække fokus på de eksperter, der bistår fonden i at vurdere de flere tusind årlige ansøgninger om midler til forsknings- og innovationsprojekter.

Læs om Innoexplorer-programmet her

Hvorfor har du valgt at være en del af udvalget?

Jeg tror, at programmet gør en stor forskel. For ansøgerne handler det om at bruge deres viden til at gøre en forskel igennem skabelsen af en virksomhed. Og det er det, vi i paneludvalget prøver at hjælpe med.

Jeg har selv været hele rejsen igennem. Jeg var forsker på rigshospitalet i otte år, før jeg blev ansat i Novo Nordisk, hvor jeg siden arbejdede på tværs af hele værdikæden fra forskning til udvikling til produktporteføljeadministration.

Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at denne mulighed for risikovillig investering findes. Der er en god mulighed for, at universiteterne kan hjælpe forskerne med at tage det første skridt i retning af kommercialisering.

Der er en masse forskere med gode idéer. Og nogle af dem tænker; det her må kunne bruges til noget ude i samfundet. Det her må kunne blive en virksomhed. Men så har de brug for lidt støtte og hjælp for at komme videre - og de har brug for nogle penge.

De er alle sammen utroligt entusiastiske. Det er noget af sjoveste og bedste ved at være en del af paneludvalget på det her program. At der er så mange passionerede ansøgere, som gerne vil gøre en forskel.

Der er også utroligt mange dygtige panelmedlemmer. Kloge, dygtige mennesker med masser af erfaringer.

Alt i alt er det både utroligt spændende, utroligt sjovt og et virkelig vigtigt arbejde at være en del af paneludvalget for Innoexplorer.

Hvor gør Innoexplorer-programmet en forskel i det danske forsknings- og innovationssystem?

Innoexplorer er først og fremmest en risikovillig investering. Vi er ganske klar over, at her hjælper vi nogen på vejen mod kommercialisering, men med meget høj risiko. Programmet træder ind på et tidspunkt, hvor man oftest ikke vil kunne finde en privat investor.

Innoexplorer investerer kun i projekter, hvor sigtet er at skabe en virksomhed. Men forskerne mangler måske viden, data, kontakt til andre eller hjælp til at tage det afgørende skridt, så der bliver skabt tilstrækkelig basis for at stifte virksomheden.

Så en Innoexplorer-investering bidrager til, at forskerne kan tage næste skridt i at generere mere viden, afprøve en prototype, udforske markedet og undersøge mulighederne for kommerciel udnyttelse af forskningen.

Tiden har vist, at der er en vigtig plads for Innoexplorer. Der er et helt klart behov.

Over de sidste fire år, hvor Innoexplorer-programmet har eksisteret, er kvaliteten af ansøgningerne steget markant. Det er helt klart en konsekvens af, at universiteterne, hospitalerne og andre vidensinstitutioner har set, at her er der en mulighed for de mulige løsninger, der ellers ikke rigtigt har kunnet komme videre.

Samarbejdet med vidensinstitutionerne er også blevet styrket over de sidste fire år. Det er blevet meget tydeligt, at universiteterne og vidensinstitutionerne har udviklet deres fokus på at hjælpe forskerne.

Det kommer også til udtryk ved, at Innexplorer-programmet har bevilliget et stigende beløb år for år.

Hvad indebærer det at være forperson for Innoexplorer-udvalget?

Ud over at læse rigtig mange ansøgninger meget grundigt, er min rolle som forperson blandt andet at få skabt gode fælles beslutninger om, hvilke ansøgere der skal have bevillinger, hvilken vurdering, der ligger til grund, og hvilken feedback ansøger skal have.

Jeg skal sikre, at alle synspunkter i panelet kommer frem, og at alle bliver hørt. Vi skal tale os til rette.

Den anden del af rollen som forperson er at sikre, at vi holder den samme linje på tværs af panelmøder.

Vi har 30 panelmedlemmer, og på et givent panelmøde er der kun fire til stede ud over forpersonen. Så jeg har til opgave at sikre ensartethed og konsekvens i krav på tværs af fagligheder og paneler - og med udgangspunkt i fondens vurderingskriterier.

Vi vurderer hver ansøgning i sin egen ret. Hvad er kvaliteten af idéen? Hvilken impact kunne løsningen have kommercielt og samfundsmæssigt? Og tror vi på det her team og deres plan? Er det realistisk og fornuftigt at føre ud i livet over det år, der investeres i.

De projekter, vi vurderer, spænder over alt fra teknik, sundhed, biologi og levnedsmidler til humaniora og design. Det er mange meget forskellige ting. Derfor har vi også panelmedlemmer med meget bred viden og erfaring.

Innovationsfondens medarbejdere sorterer så godt som muligt paneldage efter emner. Så vi har paneldage, som er mere ingeniørbaserede og tekniske, og dage der har fokus på sundhed osv. Men selvfølgelig dækker hver paneldag alligevel et meget bredt område.

Derfor er det også vigtigt, at universiteterne hjælper forskerne med at formulere deres ansøgninger så de kan forstås af en bredere kreds end eksperter fra i lige det aktuelle emne.

Innoexplorer-programmet kommer i spil, før man starter virksomhed. Så ansøgernes næste skridt vil ofte være at starte en virksomhed og tiltrække økonomisk investering. Og der vil de i høj grad have brug for at kunne formulere sig, så nogen, der ikke kender deres specifikke problem og løsning, forstår idéen. Det er det nødvendigt at kunne forklare sit produkt og sin plan.

Når man som forsker skal træde ind i den her verden og skal gå fra opfindelse til innovation, så er et vigtigt skridt, at innovation tager udgangspunkt i et problem. Forskeren kan sagtens have lavet meget vigtige opfindelser på universitetet, men i denne sammenhæng er det afgørende, at det bliver koblet med det problem, som skal løses.

Hvad vil du beskrive som din væsentligste ekspertise i forhold til forskning og innovation?

Jeg ved selvfølgelig noget om lægemidler specifikt, men generelt ligger min ekspertise i vurdering i projekter og projektplaner, ledelse og projektledelse.

På Novo Nordisk var jeg også forsker og projektleder for udviklingsprojekter, hvor vi lavede ny medicin. Og siden var jeg udviklingsdirektør i Novo Nordisk i 10 år.

Så min væsentligste ekspertise er at vurdere, om der er tale om en god projektplan, og om der er de rigtige kompetencer i et team. Så kan du spørge; kan man det, hvis nu det handler om software, og man ikke har specifik erfaring med udvikling af software? Ja, det mener jeg godt man kan. Det er et spørgsmål om at stille de rigtige spørgsmål om mål, risici, interessenter og så videre - alle de ting, der er essentielle for at vurdere at givet projekts chance for at lykkes.

Hvis du skal give ansøgere til Innovationsfondens Innoexplorer-program ét råd, hvad er det så?

Start med at skrive et resume som din mor og far kan forstå. Byg så detaljerne på: Hvorfor er dette en bedre løsning, og hvordan bliver den til virkelighed?

Find Peter Kristensen på LinkedIn

Om Innovationsfondens fagudvalg:

Når forskere, iværksættere og virksomheder søger Innovationsfonden, bliver deres ansøgninger oftest vurderet af forsknings- eller innovationsfaglige eksperter fra fondens såkaldte fagudvalg. Fagudvalgene er nedsat af fondens bestyrelse og supplerer fondens medarbejdere i bedømmelsesprocessen. Udvalgene kommer med faglig ekspertise fra forskellige sektorer og har enten forskningsfaglig tyngde, erfaring med forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation.

Innovationsfondens fagudvalg spiller en væsentlig rolle i at understøtte danske virksomheder, startups og vidensinstitutioner i at omsætte viden til økonomisk vækst og værdi for samfundet – og er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden.

Kriterierne for at blive beskikket til Innoexplorer-udvalget er at medlemmerne besidder den nyeste viden inden for sit fagområde har minimum fe, års erhvervserfaring inden for sit fagområde, har betydelig indsigt i kommercialisering af forskning, har betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling og behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg er desuden nedsat med fokus på at sikre diversitet i både samfundsmæssig og faglig henseende.

Se øvrige medlemmer af Paneludvalget for Innoexplorer her