Mand kigger på koder

Innovationsfonden åbner for ansøgninger til kvante-projekter

Forskere og innovationspartnerskaber kan frem til den 5. oktober ansøge Innovationsfonden om op til 90 procent finansiering af kvante-projekter. Opslaget ”Quantum Technologies Call” udspringer af regeringens Strategi for Kvanteteknologi og skal blandt andet bidrage til at fastholde og udvikle dansk kvanteforskning som en international styrkeposition.

Med offentliggørelsen af kvanteteknologi-opslaget ”Quantum Technologies Call” vil Innovationsfonden investere minimum 116 millioner kroner i både grundlagsskabende kvanteforskning og partnerskaber med virksomheder inden for alle kvanteteknologiske retninger – fra hardware og materialer til software og algoritmer.

Formålet er at modne både forskningen og virksomhedslaget og sikre, at der er et solidt grundlag for anvendelse og på sigt kommercialisering af dansk kvanteteknologi.

Kvante-opslaget er en del af realiseringen af regeringens Strategi for Kvanteteknologi, som skal bidrage til, at Danmark fastholder sin internationale styrkeposition på området, og at vi lykkes med at omsætte forskning til nye kvanteteknologiske løsninger på globale udfordringer.

- Vi har store ambitioner for udvikling og anvendelse af kvanteteknologi i Danmark. Dansk kvanteforskning er allerede med helt fremme i den internationale elite og nyder stor anerkendelse, men hvis vi skal følge med udviklingen og være med i en stigende global konkurrence om talent, investeringer og viden, er der behov for, at vi gør en ekstra indsats. Især på grund af kvanteteknologiens sikkerhedsmæssige udfordringer, udtalte Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund i forbindelse med lanceringen af kvantestrategien.

Både inden for sundhed, grøn omstilling og cybersikkerhed forventes kvanteteknologi at komme til at spille en afgørende rolle.

- Kvanteteknologi har potentiale til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. Den aktuelle krig i Ukraine har blandt andet understreget behovet for teknologi, der kan understøtte vores forsvar og sikkerhed og dæmme op for cyberangreb på kritisk infrastruktur. Det er vigtigt at få Danmark godt med i det internationale kvante-kapløb, siger Cecilie Brøkner, direktør i Innovationsfonden.

Fakta om kvanteopslaget

 • Åbner for ansøgninger: 10. august 2023
 • Ansøgningsfrist: 5. oktober 2023, kl. 12.00 CEST
 • Projektvarighed: 1-5 år
 • Samlet budget: Minimum 116,3 millioner DKK.
 • Investering pr. projekt: Fra 5 millioner DKK til 40 millioner DKK.
   

Særlige vilkår:

Ansøgninger skal i store træk følge retningslinjerne for programmet Grand Solutions. Dog med væsentlige tilpasninger:

 • Projektfinansiering op til 90 procent
  I dette specifikke opslag er loftet for total projektfinansiering op til 90 procent. Finansieringsraten følger statsstøttereglerne, og projektets finansieringsrate afhænger af sammensætningen af partnere. Hvis for eksempel et projekt kun består af universitetspartnere, kan finansieringsraten nå op på 90 procent. Dette giver virksomheder og forskningsinstitutioner mulighed for at opnå den maksimale statsstøttefinansiering, henholdsvis 75 procent og 90 procent, i det samme projekt afhængigt af forskningens og projektaktiviteternes karakter samt partnernes status.
   
 • Projekter behøver ikke at have deltagelse fra industrien
   
 • Mulighed for projektstart i meget lave TRL-niveauer
  Projekter kan være på meget lave TRL-niveauer. For projekter med teknologier på et lavt TRL-niveau (2-3) er der krav om en klar beskrivelse af anvendelse og mulig kommercielt potentiale på lang sigt, samt hvordan resultaterne vil påvirke og fremme nuværende eller fremtidige danske styrkepositioner inden for kvanteteknologi.
   

Læs hele opslaget og retningslinjerne