Tavle

Innovationsfonden søger medlemmer til nye Grand Solutions-udvalg

Innovationsfondens bestyrelse har netop udpeget forpersoner til at stå i spidsen for fire nye Grand Solutions-udvalg. Nu søges de øvrige medlemmer i form af både internationale anerkendte forskere og impact-eksperter, der kan vurdere det kommercielle og samfundsmæssige impact for Danmark.

Fondens bestyrelse har som led i en ny vurderingsproces for Grand Solutions-programmet besluttet at nedsætte fire nye udvalg til at vurdere ansøgningerne og til at afgøre, hvilke af disse der skal opnå bevilling. Udvalgene nedsættes under hver sit tema – ”Grøn forskning, teknologi og innovation”, ”Kvanteteknologi”, ”Life Science, sundhed og velfærdsteknologi” og ”Nye teknologier og kunstig intelligens”.

Til at lede de fire nye udvalg har bestyrelsen nu udpeget fire impact-eksperter, der hver især kommer med betydelige kommercielle erfaringer inden for domæner, der er væsentlige for det udvalg, de skal lede.

Claus Hviid Christensen, der i dag er direktør i Nexus, æresdoktor ved SDU og derudover har ledelsesposter fra bl.a. Haldor Topsøe og Ørsted bag sig, skal lede Grand Solutions-udvalget for Grøn forskning, teknologi og innovation.

Natasha Friis Saxberg, der er direktør for IT Branchen samt medinitiativtager og næstforperson i Danish Quantum Community, skal stå i spidsen for Grand Solutions-udvalget for Kvanteteknologi.

Peter Herskind, der er Vice President inden for Design and Engineering hos Coloplast og derudover har ledelseserfaringer fra Novo Nordisk, udpeges som forperson for Grand Solutions-udvalget for Life Science, sundhed og velfærdsteknologi.

Thea Larsen, hvis CV bl.a. tæller erfaringer som direktør for Dansk Gasteknisk Center, forpersonskab hos EUDP og bestyrelsesarbejde hos DTU, udpeges som forperson for Grand Solutions-udvalget for Nye teknologier og kunstig intelligens.

Åbne opslag for de øvrige medlemmer

I kølvandet på beskikkelsen af forpersonerne søger Innnovationfonden nu øvrige medlemmer til de fire udvalg. Medlemmerne skal for hvert udvalg både bestå af impact-eksperter, der ligesom forpersonerne har stærke forudsætninger for at vurdere det kommercielle og strategiske potentiale for Danmark, og internationale anerkendte forskere, der har særlige kompetencer i forhold til at vurdere de forskningsfaglige aspekter af ansøgningerne på en international skala. Der er derfor publiceret to opslag for hvert udvalg, der samlet set skal rumme viden om og erfaringer inden for de forskellige domæner, der kendetegner det pågældende tema.

Impact-eksperterne bidrager udover at besidde solid og omfattende viden og nye erfaringer inden for ét eller flere af temaets domæner, med bl.a. betydelig erfaring med kommercialisering og implementering af forskningsresultater og er (eller har for nylig været) beskæftiget i den private eller offentlige sektor inden for et felt, der relaterer sig til temaet.

De internationale anerkendte forskere er (eller har for nylig været) lektorer eller professorer og etableret et omdømme inden for et eller flere ekspertiseområder, der er relevante for temaet.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2024.