Innowomen 2024

Innovationsfonden udpeger fire nye Innowomen

Innovationsfonden udpeger fire nye rollemodeller til gruppen Innowomen, der er et af fondens initiativer for at bidrage til en øget kønsbalance inden for forskning og iværksætteri. De fire nye profiler skal sammen med de øvrige medlemmer af Innowomen-gruppen være med til at inspirere talentfulde kvinder til at forfølge en iværksætter- eller forskerkarriere og søge om midler fra Innovationsfonden.

To professorer, der forsker i henholdsvis miljøvurderinger og kunstig intelligens, en jordemor, som har opfundet og kommercialiseret et produkt til syning af fødselsbristninger, og en postdoc og iværksætter, der har udviklet en løsning til kemikaliefri genopretning af vandmiljøer.

Innovationsfonden har udpeget fire nye profiler til gruppen Innowomen, som består af kvindelige iværksættere og forskere, som repræsenterer vidt forskellige fagområder, baggrunde og professionelle erfaringer.

- Den skæve kønsbalance, der stadig hersker inden for dansk forskning og iværksætteri, har den uheldige konsekvens, at vi som samfund går glip af innovation, talent og vækst. Vi har brug for at bringe alle talenter i spil for at sikre størst mulig kvalitet i dansk forskning, innovation og iværksætteri og for at løse de store samfundsudfordringer, vi står over for, siger Innovationsfondens direktør, Cecilie Brøkner.

Diversitet har derfor været en strategisk topprioritet i Innovationsfonden gennem flere år - herunder fokus på at sikre større kønsbalance blandt forskere og iværksættere, der ansøger og modtager bevillinger fra fondens programmer.

Innovationsfonden har bl.a. været en af de primære kræfter bag initiativet Diversity Commitment, der binder en række danske investorer og fonde, private såvel som offentlige, til konkrete mål for kønsfordeling i deres investeringer. Initiativet adresserer den samfundsudfordring, at kun to procent af den rejste kapital i Danmark går til virksomheder stiftet af rene kvindeteams. En udfordring, der også har øget politisk fokus, og som forventes adresseret i regeringens kommende iværksætter-strategi.

Et andet initiativ fra Innovationsfonden, der adresserer udfordringen, er konceptet Innowomen, der blev søsat i 2018 og har til formål at synliggøre flere kvindelige rollemodeller inden for forskning og iværksætteri.

- Jeg er meget glad for, at yderligere fire inspirerende kvinder vil være med til at skubbe på den vigtige dagsorden sammen med os og har sagt ja til at agere synlige rollemodeller for fremtidens forskere og iværksættere, siger Cecilie Brøkner.

Innovationsfonden udpeger hvert år fire nye medlemmer til gruppen.

 

Fire nye Innowomen 2024:

Lone Kørnøv, professor i miljøvurderinger og bæredygtige beslutningsprocesser ved Aalborg Universitet samt direktør i egen virksomhed, Collabora ApS, der rådgiver om strategiudvikling, miljøvurderinger og bæredygtighed. Lone Kørnøv er desuden hovedansvarlig for det aktuelle forsknings- og innovationsprojekt, DREAMS, der skal give borgere og beslutningstagere bedre indblik i miljøkonsekvenser ved bygge- og anlægsprojekter. DREAMS er et digitaliseringsprojekt, som har blik på FN’s verdensmål og er medfinansieret af Innovationsfonden.

Malene Hegenberger, uddannet sygeplejerske og jordemoder, har opfundet og udviklet produktet Hegenberger Retractor, der er et instrument til læger og jordemødre, når de skal sy kvinder, der er bristet i forbindelse med en fødsel. I 2021 solgte hun virksomheden, som nu hedder Hegenberger Medical, hvor hun nu fungerer som direktør for global oplæring og innovation, og arbejder sideløbende som specialist i bristninger på Slagelse Sygehus.

Maria Lund Paulsen, PhD i mikrobiologi og freelance-forsker. Stifter af virksomheden LakeAid, der har udviklet en iltningsteknologi baseret på nanobobler til kemikaliefri genopretning af vandmiljøer. Maria Lund Paulsen har været tilknyttet Innovationsfondens iværksætter-program, Innofounder og flere teknologiudviklingsprojekter. I dag er hun ansat som marinebiolog ved Miljøstyrelsen.

Aasa Feragen-Hauberg, professor ved Institut for Matematik og Computer Science på Danmarks Tekniske Universitet og forsker i kunstig intelligens – herunder i retfærdighed og bias i ai-løsninger. Aktuelt leder hun forskningsprojektet EXPLAIN-ME – støttet af DIREC – der udvikler ‘forklarlig kunstig intelligens’, som kan give klinikere feedback, når de uddanner sig på hospitalernes træningsklinikker med henblik på at sikre bedre diagnoser.

Innovationsfonden bringer et portræt af hver af de fire nye Innowomen i løbet af 2024.

Se den samlede Innowomen-gruppe her

Innowomen-konceptet er initieret på baggrund af anbefalinger i en rapport om kønsbalancen på det danske arbejdsmarked.