Natasha Friis Saxberg

Interview med Natasha Friis Saxberg, forperson i Innobooster-udvalget

Natasha Friis Saxberg er CEO i it-branchen, digital vismand, forfatter og medstifter og næstformand i Danish Quantum Community. Hun har været forperson for Innobooster-udvalget siden 2024.

 

Hvorfor har du valgt at være en del af udvalget?

Af forskellige årsager. Dels fordi Innovationsfonden er en af de offentlige instanser, hvor der bliver skabt en god form og ramme for innovation og iværksætteri, og det er noget af det, jeg selv har været optaget af som selvstændig. Dernæst fordi der bliver investeret risikovillig kapital i et tidligt stadie, hvor det er meget svært at få adgang til kapital. Endelig er det meget lærerigt for mig personligt. Dels fordi jeg holder mig ajour med, hvad der rører sig i markedet og på innovationsfronten, og så lærer jeg altid noget af de andre medlemmer af udvalget, der typisk kommer med meget forskellig baggrund men med dyb erfaring inden for deres felt.

 

Hvor gør Innobooster-programmet en forskel i det danske forsknings- og innovationssystem?

Innobooster kan være med til at bygge en væsentlig bro mellem forskningsverdenen og erhvervslivet. Det mangler Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark har Innovationsfonden til at investere i projekter, som kan flytte sig fra forskning ud i samfundet, hvor det kan gøre nytte for vores nations fremtidige vækst og vores globale konkurrenceevne.

 

Hvorfor er det vigtigt, at der er mulighed for risikovillig investering?

Det kan det være meget svært at rejse risikovillig kapital i de tidlige stadier, og det er netop der, Innovationsfonden kan støtte. Min oplevelse er, at fonden tør satse på både tech og startups såvel som en SMV, der har fået en innovativ idé til at vækste deres forretning.  

 

Hvad indebærer det at være forperson for Innobooster-udvalget?

Jeg læser alle de ansøgninger, der er kommet gennem sekretariatets nåleøje, hvor ansøgeren opfylder fondens kriterier. Efterfølgende laver jeg en lille intro til hver virksomhed, når vi mødes, og derudover er det mit ansvar som forperson at sørge for, at vi får nogle gode møder, herunder at alle bliver hørt, og at vi som panel ikke er forudindtagede men har de samme briller på, uanset ansøgernes køn, alder, baggrund osv.
For mig personligt indebærer det også, at jeg skal bruge min faglighed og min nysgerrighed, fordi andre måske ser noget andet end det, jeg selv ser.

 

Hvad vil du beskrive som din væsentligste ekspertise i forhold til forskning og innovation?

Jeg har arbejdet med teknologi i snart 30 år og har selv været helt inde i det tekniske maskinrum. Jeg har prøvet at arbejde indenfor rigtig mange dele af branchen som iværksætter til stor international corporate. Det er mit fundament for min tekniske viden og forretningsforståelse.

 

Hvis du skal give ansøgere til Innovationsfondens Innobooster-program ét råd, hvad er det så?

Giv ikke op hvis du får et afslag på din Innobooster ansøgning. Din idé kan stadig være god, selvom din ansøgning skal optimeres, og det sker ofte, at man skal søge flere gange for at få en investering.

 

Om Innovationsfondens fagudvalg:

Når forskere, iværksættere og virksomheder søger Innovationsfonden, bliver deres ansøgninger oftest vurderet af forsknings- eller innovationsfaglige eksperter fra fondens såkaldte fagudvalg. Fagudvalgene er nedsat af fondens bestyrelse og supplerer fondens medarbejdere i bedømmelsesprocessen. Udvalgene kommer med faglig ekspertise fra forskellige sektorer og har enten forskningsfaglig tyngde, erfaring med forretningsudvikling og kommercialisering af viden og innovation.

Innovationsfondens fagudvalg spiller en væsentlig rolle i at understøtte danske virksomheder, startups og vidensinstitutioner i at omsætte viden til økonomisk vækst og værdi for samfundet – og er dermed med til at fremme de innovative idéer, Danmark skal leve af i fremtiden.

Kriterierne for at blive beskikket til Innobooster-udvalget er, at medlemmerne besidder den nyeste viden inden for sit fagområde, har minimum fem års erhvervserfaring inden for sit fagområde, har betydelig indsigt i kommercialisering af forskning, har betydelig indsigt i iværksætteri og/eller forretningsudvikling og behersker engelsk og dansk på et professionelt niveau. Det samlede udvalg er desuden nedsat med fokus på at sikre diversitet i både samfundsmæssig og faglig henseende.

Find Natasha Friis Saxberg på LinkedIn

Se de øvrige medlemmer af Innobooster-panelet her