Aalborg_Portland

Missionsdrevne grønne partnerskaber intensiverer fokus på tværgående samarbejde

Som et led i arbejdet med at skabe missionsdrevne partnerskaber, har partnerskabsdirektørerne for INNO-CCUS og MissionGreenFuels besøgt en række vigtige interessenter rundt omkring i landet sammen med Innovationsfonden.

Dialog, samarbejde, snitflader og koordination er nogle af nøgleordene for at nå i mål med Danmarks grønne missioner.

Derfor tog de to missionsdrevne grønne partnerskaber, INNO-CCUS og MissionGreenFuels, på en fælles to-dages tur rundt i landet den 8.-9. februar, med det formål at få etableret et godt samarbejde omkring de mange initiativer og støttemuligheder, der eksisterer indenfor CCUS og grønne brændstoffer.

Innovationsfonden faciliterede turen, og deltog med oplæg om Innomissions-programmet.

I løbet af de to dage gik turen omkring Erhvervsstyrelsen, EUDP, CO2vision, Green Lab i Skive og Aalborg Portland.

- Hos Erhvervsstyrelsen og EUDP var der gode diskussioner om den danske fundingstruktur, og samspillet mellem de forskellige støtteprogrammer. Der var enighed om at sikre samarbejdet på tværs af de initiativer der udmønter sig gennem de forskellige programmer, uafhængigt af ministerielt ophæng. Den gensidige tilkendegivelse er grundlag for at række ud, og dele relevant information. Således kan vi støtte op om hinanden og arbejde om vores alle fælles mål om at reducere mængden af CO2 i atmosfæren hurtigst muligt, siger Carina Jensen, partnerskabsdirektør i MissionGreenFuels, der har som mål at udfase de fossile brændsler i transport og industri.

Green Lab i Skive demonstrerede, hvordan man intelligent udnytter de synergier, der findes mellem grøn energi, PtX og energiforbruget i industrien.

-Det var inspirerende at se hvordan en industriklynge giver mulighed for at teste både teknologier og markedsudvikling, siger Carina Jensen.

I rå og industrielle omgivelser var det desuden muligt at at få et konkret blik for, hvordan fremtiden former sig. Aalborg Portland er netop nu i gang med at teste CO2-fangst fra deres røggas. Anlægget kan fange 1 ton CO2 om dagen. Den relativt beskedne skala giver mulighed for at teste flere af fremtidens teknologier i en størrelsesorden, hvor der kan eksperimenteres på en omkostningseffektiv måde. Først derefter kan fangsten skaleres op.

Konsortiemødet ved Co2Vision dannede ramme om en ivrig dialog mellem alle parter.

- Det blev tydeligt, at de igangværende indsatser på området, kan vinde meget ved at holde hinanden informeret og koordinere indsatser, både teknologisk og samfundsmæssigt. Også her var der anledning til gensidig interesse i hinandens initiativer, og det er essentielt for at acceleraere den grønne omstilling hurtigt nok til at nå klimamålene, siger Karina Marie Søgaard, partnerskabsdirektør for INNO-CCUS, der har som mål at sikre effektiv fangst og lagring af CO2.

Erhvervsstyrelsen

EnergistyrelsenGreenLab_Skive

Aalborg_portland

Læs mere om Danmarks grønne missioner

Læs om Mission 1, INNO-CCUS

Læs om Mission 2, MissionGreenFuels

EU logo