Allinge Havn

Mød Innovationsfonden på Folke
-mødet Bornholm

Fotokredit: Pelle Rink

Innovationsfonden er til stede på årets Folkemøde på Bornholm den 15.-18. juni, hvor du kan opleve repræsentanter fra fondens ledelse medvirke i diverse debatter. Innovationsfonden er desuden medarrangør af Klima- og Energiscenen samt Klima- og Energiteltet, hvor repræsentanter fra de missionsdrevne grønne partnerskaber medvirker i en stribe events.

 

OBS: Oversigten opdateres løbende

 

Danmark skal forrest med kvantecomputere

Torsdag 15. juni, kl. 14:00-14:45
K12 - FRIDAY hos Fabers

Med en Quantum Computer ved hånden forskydes magtbalancen mellem nationer og virksomheder. Hvordan vil det påvirke os, når al nuværende sikkerhedskryptering for eksempel kan knækkes på sekunder med en kvantecomputer?

Deltagere:

 • Lars Frølund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden og tech investor 
 • Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør IT-Branchen
 • Preben Thorø, CTO Trifork
 • Kristian Vengsgaard, CEO Kombit A/S

Arrangør: Trifork Nine A/S

 

Peter Møllgaard og Klimaholdet

Torsdag d. 15. juni, kl. 14.10-14.45
Klima- og Energiscenen

Klimapolitikken er fyldt med valg, dilemmaer og myter. Hjælper det at droppe kødet, når man stadig spiser ost? Og giver det mening at købe en hybridbil? Hvad flytter min adfærd i det store billede? Er atomkraft en del af løsningen, eller kan vi klare os med sol- og vindenergi? Peter Mølgaard er formand for Klimarådet og har samlet et hold af forskere, eksperter og fagfolk, der skal hjælpe med at løse lige netop dit dilemma.

Kom forbi Klima- og Energiscenen med dit spørgsmål, og hør hvad, der er op og ned i den grønne omstilling i Peter Mølgaard og Klimaholdet.

Deltagere:

 • Peter Møllgaard, professor, dekan ved SDU og formand for Klimarådet
 • Else Skjold, lektor ved Det Kongelige Akademi ved Institut for Bygningskunst og design
 • Lasse Rosendahl, institutleder ved AAU
 • Troels Ranis, vicedirektør DI 
 • Jessica Aschemann-Witzel, professor og Director ved MAPP Centeret under Aarhus Universitet

Arrangører: Innovationsfonden, Klimarådet og Dansk Industri

 

Power-to-X i Løvens Hule

Torsdag d. 15. juni, kl. 14.50-15.20
Klima- og Energiscenen

Vi sender Power-to-X i Løvens Hule, hvor tre virksomheder pitcher deres idé til, hvordan Power-to-X kan omstille de sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. Igennem de tre pitches kan du blive klogere på, hvem der skal aftage de grønne PtX-brændstoffer, hvad businesscasen er, hvad status er på den teknologiske udvikling, og hvad der skal til for at gøre det til en succes.

Publikum er løverne og kan stille spørgsmål til virksomhederne godt hjulpet på vej af moderatoren.

Deltagere:

 • Lasse Rosendahl, institutleder ved AAU
 • Søren Rosenkilde Clausen, som er Public affairs-chef i Københavns Lufthavn og næstformand, Brancheforeningen for Dansk Luftfart
 • Jakob Steffensen, director, Innovation Lead, DFDS

Moderator: Tine Strand Thomsen, Konsulent, Green Power Denmark

Arrangører: Innovationsfonden, Green Power Denmark, Rådet for Grøn Omstilling

 

Bridging technologies in a new geopolitical era

Torsdag d. 15. juni 16:30-17:10
C25 - Engineer the Future

Since Russia’s invasion of Ukraine security and defense has become a hot topic. Denmark will increase its defense spending gradually to reach 2% of GDP by 2033, equivalent to an increase in annual defense spending of around 18 billion Danish crowns. This year, the majority of the parliamentary parties will agree on how the extra funding should be allocated. Some would argue that modern defense is highly dependent on technology, and that new technologies such as advanced and quantum computing, artificial intelligence, autonomy, robotics, etc. is most likely play a major role on the future battlefield. Thus, in a new geopolitical era bridging new technologies and innovation from the universities to the security and defense sector seems more important than ever. But how do we go about it, and is technology on the political and military wish list? The US has a long tradition of creating technologies, which has been a driving force for growth. Can DK learn something from the US?

Deltagere:

 • Alan Leventhal, Ambassador U.S. Embassy in the Kingdom of Denmark
 • Lars Frølund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden og Deep Tech Investment Expert Independent
 • Rasmus Larsen, prorektor DTU
 • Anne Valentina Berthelsen, forsvarsordfører SF
 • Steen Lynenskjold, Executive Vice President, Government and Partnerships Terma A/S

Arrangører: SDU, Engineer the future, Aalborg Universitet, AAU Ingeniørforeningen, IDA , AU Engineering, DTU

 

Tre skarpe til eksperterne: Cirkulært forbrug - er det overhovedet muligt?

Torsdag d. 15. juni, kl. 17.10-17.40
Klima- og Energiscenen

Hvordan træffer vi som forbrugere de mest cirkulære valg i hverdagen? Hver dag ryger enorme mængder plast og tekstil på forbrændingen og går op i røg, hvilket medfører store CO2-udslip. I 2030 skal vi i Danmark have skåret 70 procent af vores CO2-udledninger, og 80 procent af vores plastikaffald skal være væk fra forbrændingen. Det stiller blandt andet krav til vores vaner som forbrugere. Vi skal producere mindre affald og undgå spild, vi skal genbruge mere og forbruge klogere. Vi sætter eksperter på scenen og beder dem gøre os klogere på det komplekse emne; cirkulær økonomi. Vi spørger dem blandt andet, hvornår vi som forbrugere gennemskuer greenwashing, og hvordan fremtidens løsninger inden for cirkulær økonomi ser ud.

Publikum får rig lejlighed til at stille spørgsmål til eksperterne.

Deltagere:

 • Else Skjold, lektor ved Det Kongelige Akademi, leder af workstream i det missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskab, TRACE
 • Iben Kinch Sohn, Fagleder for Cirkulær Økonomi, Dansk Industri
 • Lone Mikkelsen, Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi, Rådet for Grøn Omstilling
 • Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmand 

Moderator: Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden

Arrangører: Innovationsfonden, Rådet for Grøn Omstilling

 

Omstilling af landbruget - Hvordan gør vi det?

Fredag d. 16. juni, kl. 9.00-9.30
Klima- og Energiscenen

Landbruget forventes at stå for to femtedele af Danmarks samlede udledninger i 2030, hvis ikke der vedtages ny politik. Der er derfor behov for politisk handling, hvis Danmark skal nå sit mål om 70 procent reduktion i 2030. Men hvordan gør vi det bedst? Politisk er der flertal for en afgift, men hvordan skal det ske i praksis? Hvilke hensyn skal man tage? Og hvad tænker landbruget selv? Og kan vi innovere os til omstilling? Hvad skal der i så fald til, og hvor hurtigt kan det gå?

Vi tager debatten med politikere, eksperter og de landmænd, der faktisk skal skabe forandringerne.

Deltagere:

 • Jacob Jensen, Minister for Fødevarer, landbrug og fiskeri, MF for Venstre
 • Carl Valentin, Folketingsmedlem, SF
 • Niels Skovgaard, Formand, LandbrugUngdom
 • Peter Møllgaard, Professor, dekan ved SDU og formand for Klimarådet
 • Peder Tuborgh, CEO, Arla og bestyrelsesformand, AgriFoodTure

Moderator: Rasmus Willig, Forperson i Andelsgaarde og medlem af etisk råd, Andelsgaarde

Arrangører: Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling, Innovationsfonden

 

Klimadebat: Hvordan når vi i praksis landbrugets klimamål inden 2030?

Fredag d. 16. juni, kl. 10.00-10.30
Klima- og Energiteltet

Landbruget forventes at stå for 40% af Danmarks samlede udledninger i 2030, hvis ikke der vedtages yderligere virkemidler. Kan landbruget levere sin del af den vedtagne 70 procent reduktion i 2030? Og kan dansk landbrug brødføde lige så mange mennesker fremover som i dag?

Debatten vil komme rundt om virkemidler der viser størst potentiale i en dansk kontekst. Skal vi nå klimamålene med brug af miljøteknologi, klimagasafgift, omlægning af EU-støtten, omlægning til plantebaserede afgrøder såsom quinoa, mere skov og natur, udtagning af lavbundsjorde, stop for foderimport eller hvad skal der konkret til?

Og hvor meget skal innovation og teknologisk udvikling fylde i omstillingen? Sammenholdt med strukturel omlægning, f.eks. fra animalsk til mere plantebaseret landbrug?

Vi tager debatten med eksperter og de landbrugere, der faktisk skal skabe forandringerne.

Deltagere:

 • Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Trine Langhede, Rådgiver for Bioressourcer og Fødevarer, Rådet for Grøn Omstilling
 • Lisbeth Henricksen, Direktør, Seges Innovation
 • Erik Christiansen, Miljøpolitisk konsulent, Dansk Miljøteknologi
 • Lennart Johan Westh, der er næstformand i Foodsbornholm

Moderator: Rasmus Willig, Forperson i Andelsgaard og medlem af etisk råd, Andelsgaarde

Arrangører: Klimarådet, Rådet for Grøn Omstilling, Innovationsfonden

 

Er Innovation for alle? - eller skal vi satse på de virksomheder, der kan og vil?

Fredag d. 16. juni, kl. 10.00-11.00
Dansk Metals telt

Danmarks vækst og velfærd står og falder med virksomheders evne til at udvikle sig og forblive konkurrencedygtige. Desværre viser undersøgelser, at færre og færre virksomheder er innovative. Hvad skyldes det? Har vi i dag de instrumenter og den viden, der gør det muligt for virksomheder hurtigt at udvikle sig? Er der gået ”velfærd” i erhvervsfremme, så tilbud til virksomheder smøres for bredt ud?

Skal vi begynde at satse på dem, der kan og vil? Og hvordan skaber vi en bedre sammenhæng i tilbud med et styrket samarbejde på tværs af aktører? Er der brug for en national innovationsstrategi?

Deltagere:

 • Ole Sinkjær, Vicedirektør, Innovationsfonden

Arrangør: GTS

 

Debat: Iværksættertyper - Er alle iværksættere ens?

Fredag d. 16. juni, kl. 11.00-11.45
Iværksætterskibet

De fleste er nok klar over at alle iværksættere ikke er ens, men alligevel taler vi om iværksætterne som en meget homogen gruppe, både når der laves politik, når iværksætterne beskrives i medierne og når man som iværksætter møder rådgiverne. Er det en af hovedårsagerne til, at vi har for få iværksættere i Danmark? og kan det også være forklaringen på den manglende diversitet blandt iværksætterne? Panelet vil diskutere det potentielle værditab og også hvordan vi får skabt et mere nuanceret sprog om det at være iværksætter.

Debatten tager sit afsæt i bogen "Iværksættertyper", som udkommer d. 6. juni.

Deltagere:

 • Sidsel Hougaard, Chef for Innostartup, Innovationsfonden
 • Erik Balck, CIO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond
 • Mads Váczy Kragh, Direktør, Erhvervshus Sjælland
 • Christian Vintergaard, Direktør, Fonden for Entreprenørskab

Arrangør: Erhvervshus Sjælland

 

Guld og grønne skove: Investeringer i ”Green Deep Tech”

Fredag d. 16. juni, kl. 12.20-13.00
Klima- og Energiscenen

Flere af de teknologier, der kan få os frem til klimamålene, skal komme fra grønne videnstunge-iværksættere. Det kræver risikovillige og langsigtede investeringer.

Er det muligt at satse på de grønne forskningsiværksættere og samtidig tjene penge? Hvor langt skal de offentlige fonde gå for at tage risikoen, og hvornår tør private investorer tage fat?

Radiovært Lars Trier Mogensen stiller spørgsmålene til: Investor, tidligere politiker og nu adjungeret professor på DTU, Tommy Ahlers, og partner og investeringsdirektør i Copenhagen Infrastructure Partners samt næstformand i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Bo Foged.  

Særligt i de kommende år skal nye grønne forskningsideer i spil, hvis vi vil nå 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og neutralitet i 2050. Derfor er det afgørende, at vi baner vej for fremtidens grønne iværksættere og motiverer private investorer til at investere i såkaldt grøn deep tech, mener bl.a. Tommy Ahlers, der også ser en grøn business case i positiv udvikling.

Deltagere:

 • Tommy Ahlers, Iværksætter. Tidligere undervisnings- og forskningsminister, Selvstændig
 • Bo Foged, Partner og investeringsdirektør, Copenhagen Infrastructure Partners 

Moderator: Lars Trier Mogensen, Kommentator og vært på radioprogrammet "Guld og grønne skove", Selvstændig

Arrangører: Innovationsfonden, Ungeklimarådet, Forsikring og Pension

 

Tre skarpe til eksperterne: Hvordan gør vi CO2 til en ressource i stedet for et problem?

Lørdag d. 17. juni, kl. 13.30-14.00
Klima- og Energiscenen

Teknologier til fangst, lagring og anvendelse af CO2 er ultimativt nødvendige for at nå klimamålene. Selv med alle de øvrige klimatiltag, der er sat i gang, kommer vi ikke i mål uden CCUS, mener flere eksperter. Men hvordan sikrer vi effektiv fangst, lagring og anvendelse af CO2? Der er et enormt potentiale for CO2-lagring i den danske undergrund. Hvordan sikrer vi, at det sker forsvarligt? Og hvad er forklaringen på, at CO2 faktisk kan gå hen og blive en mangelvare i fremtiden?

Vi sætter tre eksperter på scenen og giver publikum mulighed for at stille spørgsmål til fremtidens grønne teknologier.

Deltagere:

 • Morten Stage, formand for det missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskab, INNO-CCUS
 • Nina Skaarup, Statsgeolog, GEUS
 • Sidsel Horsholt, kontorchef for nye grønne brændsler, Energistyrelsen

Moderator: Lasse Winther, Videnskabsformidler og vært

Arrangører: Innovationsfonden, Dansk Industri, Energistyrelsen