Brandbil

Nordjysk virksomhed slukker elbiler i brand

Overgangen fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler er en af de udviklinger, der skal være med til at bringe Danmark i mål med den grønne omstilling. Men udbredelsen af el-biler rummer udfordringer for blandt andet beredskaber og autoværksteder, fordi det både er mere ressourcekrævende og farligt, hvis der udbryder brand i en elbil. Det har den nordjyske virksomhed Jøni udviklet en række innovative løsninger på, som allerede er taget i brug af beredskaber, og som også efterspørges i udlandet.

 

Antallet af elbiler, som triller rundt på de danske veje, rundede for nyligt 100.000, ifølge De Danske Bilimportører.

Men mens den voksende andel af elektriske køretøjer giver håb for den grønne omstilling, giver den samtidig grund til panderynker i en række erhverv, som skal fragte, opbevare eller håndtere bilerne.

Hos brandvæsen og autoværksteder, på færger, i P-huse og P-kældre kan elbilerne nemlig udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko, hvis de bryder i brand.

Dette lader heldigvis ikke til at ske oftere i elbiler end i benzin- og dieselbiler, men slukningsarbejdet i opladelige biler er både besværligt og meget ressourcekrævende.  På grund af elbilens batteri skal slukningen foregå anderledes, da batteriet kan udvikle varme og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Desuden kan skadede eller brændende batterier udlede hydrogenfluorid, som er giftig.

 

Efterspurgt løsning

Den udfordring har virksomheden Jøni i Aabybro kastet sig over at løse. 

Siden virksomheden i 2018 blev kontaktet af Beredskab Øst, som havde behov for en container til slukning af el-biler i brand, har virksomheden – blandt andet med investering fra Innovationsfonden i ryggen – udviklet en stribe produkter, som kan gøre slukningsarbejde i el-biler lettere og mere sikkert, uanset hvor en brand måtte bryde ud.

- Vi har rigtig mange forespørgsler på udstyret i øjeblikket. Både i Danmark og i udlandet. Vi har f.eks. netop solgt vores containerløsning og vandtåge-system til Emergency One, som er den største udbyder af brandmateriale i England, og jeg har modtaget henvendelser fra kunder fra alt fra Irland til New York og Thailand, som har vist interesse for produkterne, siger Jan Nyrup Jensen, der er salgschef i Jøni og idémanden bag det innovative udstyr.

 

Elbiler rummer ny risiko

Det norske færgeselskab Fjord Line, der sejler mellem Danmark, Norge og Sverige, har for eksempel købt et sæt udstyr til hver af deres færger. Og under hjemlige himmelstrøg har Københavns Lufthavn købt en af Jønis mobile værktøjer og har planer om at investere i flere modeller.

- Vi er en grøn lufthavn. Størstedelen af lufthavnens køretøjer er eldrevne, og vi udvider hele tiden med flere ladestandere i takt med, at en voksende del af vores kunder kører i elbiler. Hvis der udbryder brand i en kundes elbil i en af vores parkeringskældre eller -huse, har vi har brug for, at vi er så forberedte, som overhovedet muligt. Derfor rettede vi selv henvendelse til Jøni og tog til Nordjylland for høre mere om deres løsninger, da vi fik kendskab til deres produkter, siger Yarl Olsen, Senior Fire Safety Inspector i Københavns Lufthavn.

Også Østjyllands Brandvæsen har bestilt en af Jønis containere. Brandvæsenets projektleder Jesper Hansen forklarer, at den stigende udbredelse af el-biler i samfundet giver anledning til en ny risikovurdering.

- Der er intet, der tyder på, at brande i el-biler forekommer hyppigere end i fossile biler, men hvis det sker, er der en mulighed for at forløbet kan være mere voldsomt. Det har vi blandt andet set ved episoder i udlandet. Så vi har identificeret en ny risiko her, og den kan Jønis løsning hjælpe os med at håndtere, siger Jesper Hansen.

 

Udvikler løsninger til alle scenarier

Siden Jøni i 2018 kastede sig ud i at løse problematikken med brande i el-biler, har virksomheden erfaret, at container-løsningen ikke kan stå alene.

- Hvis der udbryder brand i en elbil i et parkeringshus eller en parkeringskælder, kan man ikke få en lastbil med en container ind. Containeren kan heller ikke bruges, hvis der f.eks. er brand i en eller flere biler på en færge, hvor bilerne holder tæt i rækker, pointerer Jan Nyrup Jensen.

Jøni har derfor bl.a. udviklet en selvkørende container på larvefødder, som selv kan køre ned i en P-kælder og skovle en bil op i containeren samt en række mobile slukningsenheder, som kan skubbes ind under en bil eller sættes op rundt omkring den og derved slå branden ned.

Slukningsenhederne bruger alle vandtåge som køler luften og batterikassen, indtil bilen kan komme i en container. Vandtågen fortætter desuden røgen, så de meget skadelige gasser ”bundfældes” i vandet på jorden, hvilket gør slukningsindsatsen mere sikker for brandmændene.

Den sidste nye innovation fra Jøni er en såkaldt ”EV FIRE GUN”, som anvendes efter den første brand er slået ned. Med den fylder man batterikassen under bilen med vand på et par minutter. 

 

Test og kvalitetsstempel via Innobooster-projekt

Som led i udviklingen af de forskellige løsninger fik Jøni i slutningen af 2021 en investering på 350.000 fra Innovationsfondens Innobooster-program.

Investeringen skulle bruges til at videreudvikle prototypen på den mobile slukningsenhed og få testet, hvor intuitiv løsningen er at bruge, samt hvordan den performer med hjælp fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI, der en del af GTS, Godkendt Teknologisk Service.

- Via Innobooster-projektet har vi fået dokumenteret brugbarheden at vores vandtåge-system, og vi har fået justeret værktøjet til ud fra test-erfaringerne. Vi afventer fortsat en endelig rapport fra DBI, men i det øjeblik, vi får den, kan vi sort på hvidt verificere kvaliteten af vores løsning over for kunder. Det bliver meget værdifuldt for os, siger Jan Nyrup Jensen, som håber, Jøni kan komme til at skabe yderligere arbejdspladser i Nordjylland på baggrund af deres innovation.

- Lige nu er der ikke så mange elbiler på vejene. Men det er der snart. Og derfor kan vores løsning faktisk gå hen og redde menneskeliv på et tidspunkt. Det giver virkelig følelsen af at gøre en forskel - og blod på tanden.