Tavle

Ny model for Grand Solutions skal gøre det lettere at ansøge og sikre en mere transparent bedømmelse

Innovationsfondens program for ambitiøse, tværgående forsknings- og innovationsprojekter, Grand Solutions, indfører ved åbningen af 2024-ansøgningsrunden en helt ny ansøgnings- og vurderingsproces. Den nye proces skal øge brugervenligheden og effektiviteten hos ansøgere og sikre en mere transparent bedømmelse. En af de store ændringer er, at ansøgningsprocessen for programmet deles op i to faser. I den første fase skal ansøgere indsende en væsentlig kortere ansøgning end tidligere – også kaldet et letter of interest. Efter en ekspertvurdering inviteres de bedste projekter til at udarbejde en fuld ansøgning i fase to.

- På den måde gør vi ansøgningsflowet mere brugervenligt. Vi sikrer en hurtigere evaluering for flertallet af ansøgere, som allerede får svar efter den første fase. Samtidig bliver succesraten for de ansøgere, der går videre til fase to, væsentlig højere. Det kræver utroligt meget arbejde og ressourcer at opbygge et fuldt konsortium og projekt samt at lave en fuld ansøgning – som alle gør i dag. På den nye måde sikrer vi for fremtiden, at ansøgere sparer værdifuld tid, siger Cecilie Brøkner, direktør i Innovationsfonden.

Ud over den øgede brugervenlighed vedrørende ansøgningen er der også lavet om på selve vurderings- og bedømmelsesprocessen i programmet. Fremover vil fire tematiske udvalg vurdere og træffe afgørelserne. Udvalgene vil bestå af veletablerede, internationale forskningsprofiler samt specialister i impact med viden om det kommercielle potentiale for Danmark.

- Den nye vurderingsmodel sikrer en meget solid og dyb faglig bedømmelse af hver eneste ansøgning. Samtidig bliver det mere transparent, hvem der vurderer ansøgningerne, siger Cecilie Brøkner.

Med brugen af udvalg får bestyrelsen samtidig mulighed for at sikre, at bedømmelserne er baseret på de mest relevante og opdaterede kompetencer og erfaringer inden for hvert ansøgningstema. Bestyrelsen skal fremover fokusere på at udstikke de strategiske rammer for Grand Solutions gennem eksempelvis beslutning af søgemuligheder og budgetter. I bestyrelsen vil der løbende tages stilling til, om udvalgene matcher indtrækket af ansøgninger og temaerne i de relevante bevillingslove.

De nye ændringer for Grand Solutions træder i kraft allerede i 2024 og frem. For søgemulighederne i 2024 vil der dog være en overgangsmodel. Innovationsfonden forventer, at ændringerne medfører en tilvænningsperiode og en række spørgsmål hos både ansøgere og støtteenheder, og fonden har derfor etableret et beredskab med vejledning og støtte.

 

Fakta: Vejledning og støtte til den nye model

  • Der er retningslinjer for både fase 1 og 2 at finde her. De to sæt retningslinjer indeholder detaljeret information om krav, omfang, vurderingskriterier og justeringsmuligheder mellem de to faser. Hver søgemulighed er desuden forsynet med kontaktpersoner, der kan vejlede om den nye proces.
     
  • Dertil kommer et åbent webinar for alle interesserede den 4. marts og 21. marts 2024, der optages og gøres tilgængeligt online, samt infomøder for ansøgere og støtteenheder på alle universiteter. 
     
  • Der vil desuden blive holdt åbne evalueringsmøder for begge faser af ansøgningsprocessen henholdsvis den 3. september 2024 og den 28. januar 2025, hvor brugere opfordres til at dele deres input og feedback til brug i den videre udvikling af Grand Solutions-programmet.
     
  • Alle retningslinjer, søgemuligheder med mere offentliggøres den 28. februar 2024.